Centerchef til Steno Diabetes Center Sjælland, Holbæk Sygehus Steno Diabetes Center Sjælland findes ikke endnu, men bliver etableret som et nyt regionalt kraftcenter for diabetes og har som ambition at favne alle personer med diabetes i Region Sjælland. Er du speciallæge i endokrinologi og har du lyst til at indgå i opbygningen og ledelsen af centret på vegne af dit sygehus? – så har vi brug for dig!

Dette job er udløbet

Steno Diabetes Center Sjælland

Region Sjælland etablerer per 1.januar 2019 Steno Diabetes Center Sjælland (SDCS) for at sikre en styrket diabetesindsats på højeste internationale niveau. Centret får fokus på at opbygge og udvikle det bedste tilbud om forebyggelse og behandling af diabetes med et særligt fokus på at minimere ulighed i sundhed i relation til diabetes, følgesygdomme og ko-morbiditet. Dette vil vi opnå gennem gode udviklingsprojekter, dygtige medarbejdere, samling af viden og forskning samt stærke samarbejder.

I SDCS er patienten i centrum og centrets aktiviteter placeres derfor fysisk på de steder i regionen, hvor patienterne er. SDCS bliver en del af et nationalt netværk af diabetescentre i de fem regioner, alle støttet af Novo Nordisk Fonden.

Jobbet som centerchef

Ledelsen af centret vil bestå af centerdirektøren, en centerchef fra hvert af regionens fire akutsygehuse og en centerchef i psykiatrien. Vi søger derfor en centerchef til Holbæk Sygehus, som har mod på og lyst til at indgå i centerledelsen og tage ansvar for at skabe det nye SDCS og udvikle diabetesindsatsen i hele Region Sjælland.

Som centerchef får du det overordnede faglige ansvar for det samlede endokrinologiske speciale og skal herudover stå i spidsen for opbygning og udvikling af SDCS aktiviteter på Holbæk Sygehus – både for børn og voksne med diabetes. Desuden forventes det, at du varetager kliniske funktioner indenfor diabetologien.

Vi regner med, at du skal bruge omtrent halvdelen af din arbejdstid på SDCS aktiviteter.

Nogle af dine opgaver

Da organisationen er ny bliver en af dine første opgaver at være med til at opbygge organisationen og skabe opmærksomhed omkring SDCS på eget sygehus.

Du bliver afgørende for iværksættelse og støtte til udviklings-, projekt- og forskningsopgaver i det endokrinologiske speciale. Inden for diabetesområdet skal du desuden bidrage til at afdelingen lever op til målsætningen for SDCS.

I en kompleks og decentral organisation som SDCS bliver samarbejde og åbenhed afgørende værdier. En ganske særlig vigtig opgave er derfor forbundet med at skabe ét samlet center på tværs af geografi, faggrænser, uddannelse og sektorer – det er en både spændende og svær udfordring, som vi har brug for din hjælp til at løfte. Vi planlægger at afholder vores interne møder på forskellige geografier.

Centerchefen har et uddelegeret organisatorisk og fagligt ansvar for både standard- og supplerende diabetesaktiviteter.

Centerchefen har uddelegeret ledelsesmæssigt ansvar for at sikre, at personalet tilknyttet de endokrinologiske funktioner arbejder efter at nå afdelingens og SDCS’s drifts- og kvalitetsmål. Centerchefen inddrages ved planlægning af personaleansættelse/-afvikling inden for afsnittet.

Jobbet kræver en person, som

  • Er kvalificeret speciallæge i intern medicin: endokrinologi med interesse for diabetologi
  • Deltager aktivt i den kliniske hverdag omkring patienten med diabetes
  • Vil indgå i opbygningen af SDCS som en del af centerledelsen og har lyst til at arbejde strategisk med de store linjer
  • Interesserer sig for at arbejde med udviklingsprojekter og forskning
  • Har lyst til undervisning af og formidling til patienter og sundhedsprofessionelle
  • Foretrækker samarbejder i stærke teams på tværs af fag og fysik

En nysgerrig pioner

Da SDCS er en helt ny organisation under opbygning er en god portion pionerånd og masser af fleksibilitet helt afgørende for at du vil kunne trives med jobbet. Mange af opgaverne vil være nye og meget forskellige samt erfaringerne internt begrænsede, så der vil være et stort behov for at alle hjælper hinanden!

Vi forventer, at du er ambitiøs og nysgerrig på nye måder, metoder og mennesker og har masser af lyst til sammen med resten af organisationen at løfte vores ambition: At skabe et nyt kraftcenter for diabetes i Region Sjælland.

Løn og ansættelsesvilkår

Du vil blive ansat i en fast stilling uden vagtforpligtigelse ved Medicinsk Afdeling på Holbæk Sygehus. Tiltrædelse 1.januar 2019 eller efter aftale. Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst. Ansættelsen sker som specialeansvarlig overlæge med centercheffunktion.

Hvis du vil vide mere

Er du velkommen til at ringe til:

SDCS centerdirektør Lise Tarnow, 93 57 63 87.

Ledende overlæge på Medicinsk Afdeling, Holbæk Sygehus Henrik Ancher Sørensen, 59 48 45 01.

Ansøgning

Stillingen søges via linket i annoncen. Ansøgning bedes struktureret efter de syv lægeroller og du skal forholde dig til hvordan du vil bidrage til opbygning af et samlet SDCS i Region Sjælland.

Ansøgningsfrist 05.11.18

Ansættelsessamtaler i uge 47

Kontaktperson(er):
Navn: Lise Tarnow
Stilling: Projektchef
Email: litar@regionsjaelland.dk
Telefon: 9357 6387Navn: Henrik Ancher Sørensen
Stilling: Ledende overlæge
Email: has@regionsjaelland.dk
Telefon: 5948 4501

Om Holbæk Sygehus
Holbæk Sygehus er en innovativ arbejdsplads med masser af muligheder for personlig og faglig udvikling. Vi vil være førende i diagnostik og behandling af almene og hyppigt forekommende sygdomme, og vi har velfungerende forskningsmiljøer på disse områder.

Vi er et ambitiøst og veldrevet sygehus med en flad ledelsesstruktur – så vejen fra idé til handling er kort. Vi glæder os til at byde dig velkommen på holdet. Du kan se mere om Holbæk Sygehus her.