Centerchef til Psykiatrisk Center Amager Region Hovedstadens Psykiatri

Dette job er udløbet

Psykiatrisk Center Amager er en velfungerende enhed i det samlede psykiatriske tilbud i Region Hovedstaden.

Vi søger en centerchef, der kan stå i spidsen for et veldrevet og udviklingsorienteret center. Det prioriteres, at flere patienter behandles bedre, og at centerchefen står i spidsen for udvikling af en ny strategi for forskning i centret.

Centret har høje ambitioner for behandling, omsorg og rehabilitering, ligesom det vægtes højt, at medarbejderne trives og udvikler deres kompetencer.

Stillingen
Centerchefen er centrets leder og har det samlede ansvar for behandling, pleje, forskning og uddannelse. Opgaverne varetages i tæt samarbejde med centerledelsen, der består af fire medlemmer.

Centerchefens hovedopgaver er at:

 • Realisere årsaftalen for Psykiatrisk Center Amager.
 • Udøve ledelse med fokus på faglig kvalitet og udvikling af forbedringskulturer med involvering af medarbejdere, patienter og pårørende.
 • Systematisk at skabe løbende forbedringer via leanprincipper og -metoder og via en coachende ledelsesstil, der hjælper medarbejderne at identificere problemer og finde frem til holdbare løsninger, der skaber værdi for patienten.
 • Understøtte og optimere forskningsaktiviteter samt sikre gode rammer for forskningen.
 • Sikre et fortsat højt niveau i samarbejdet med Socialcenter Amager.
 • Prioritere og bidrage til velfungerende samarbejder med kommuner, praksis, patient- og pårørende-organisationer.
 • Forestå ledelsen af centrets ledere og sikre den samlede ledelsesmæssige styring af centret, herunder sikre en klar og tydelig ansvarsfordeling i centrets ledelse og i centret som helhed – være synlig på alle tre matrikler.
 • Bidrage aktivt i dialogen med direktionen, øvrige centerledelser og andre samarbejdspartnere.
 • Sikre en attraktiv arbejdsplads, hvor medarbejderne trives og udvikles.
 • Sikre økonomisk styring og effektiv anvendelse af centrets ressourcer.
 • Sikre et godt samarbejde i MED-udvalget.

Personen
Centerchefen skal have følgende kompetencer:

 • Er en dygtig leder, der kan fungere på højt niveau i en kompleks organisation.
 • Er resultatorienteret og arbejder målrettet for, at hele centret når målene for regionens og psykiatriens planer og strategier.
 • Understøtter og udvikler det systematiske forbedringsarbejde.
 • Ser nye muligheder og omsætter dem i konkrete initiativer i centret.
 • Praktiserer en anerkendende, åben og udadvendt ledelsesstil, der kan samle og inspirere på tværs af faggrænser og matrikler.
 • Har forudsætninger for at udvikle og udbygge centrets forskningsprofil.
 • Har en akademisk uddannelse, dokumenteret ledelseserfaring fra sundhedsvæsnet samt en relevant lederuddannelse.

Vilkår
Ansættelsen sker i henhold til aftale for chefer på overenskomstvilkår.

Se den uddybende stillings- og personprofil på www.muusmann.com/stillinger

Ansøgningsfrist: Mandag den 25. februar 2019

Søg stillingen på www.muusmann.com/stillinger

Kontakt gerne hospitalsdirektør Martin Lund, telefon 38 64 00 02, eller adm. direktør Lars Muusmann, telefon 40 76 72 27.


Psykiatrisk Center Amager har 129 sengepladser • Ca. 65.000 ambulante kontakter årligt • Ca. 4.000 henvendelser i akutmodtagelsen årligt •
Ca. 440 årsværk • Årligt budget på ca. 300 mio. kr.