Centerchef til Sygehus Sønderjylland

Dette job er udløbet
Akutsygehuset Aabenraa, Sygehus Sønderjylland søger en centerchef med visioner for faglig kvalitet, organisatorisk sammenhæng og strategisk ledelse til Akutcenter – FAM.

Har du lyst og evner til at udvikle samspillet mellem Akutcenter – FAM og sygehusets øvrige klinikker og specialer og samtidig være aktiv i et strategisk fællesskab med sygehusets øverste ledelse?Du skal være med til at sætte dit præg på udviklingen af Akutcenter – FAM. Et velorganiseret center med kompetente medarbejdere, der har fokus på inddragelse af patient og pårørende.Akutcenter – FAM har mange samarbejdsflader og er en central aktør i samspillet mellem centrene ved sygehuset og i forhold til omverdenen.

Akutcenter – FAM modtager alle patienter til indlæggelse i op til 48 timer indenfor specialerne kardiologi, medicin, gynækologi, kirurgi og ortopædkirurgi. Desuden indlægges alle psykiatriske patienter gennem FAM. Fokus er på at udvikle patientforløb i samspil med de øvrige centre, kommunerne og praksissektoren.

Du bliver den ene af to ligestillede centerchefer i Akutcenteret i et spændende og udfordrende lederjob – på fuld tid og uden klinisk arbejde.

Opgaven – kompleks og udfordrende  

Du varetager i en fællesledelse den samlede ledelse af centrets drift og udvikling. Ansvaret omfatter både kvalitet, aktivitet, økonomi, personaleforhold samt forskning og uddannelse. Heri ligger også, at du i centerledelsen arbejder for at opfylde sygehusets strategier og mål.

Du sikrer, at centrets virksomhed er velkoordineret i forhold til andre centre i sygehuset og i forhold til eksterne samarbejdspartnere.

Opgaven kræver også, at du spiller en aktiv rolle i forhold til at udvikle Sygehusets strategi, og du sikrer den overordnede drift i samspil med Direktion og sygehusets øvrige centerchefer.

Personen – solid og respekteret ledelseserfaring  

Vi søger en kompetent og erfaren leder med sundhedsfaglig baggrund, gerne suppleret med en teoretisk lederuddannelse. Du har formentlig lægelig baggrund, men dit speciale er ikke afgørende, da det kliniske arbejde er stærkt forankret ved centrets klinikledere.

Du har lyst og vilje til ledelse, samtidig evner du at udvikle strategi og forretning i samspil med Direktion, øvrige centerledelser og klinikledere. Sikker navigation i forhold til organisatoriske og politiske dagsordner er velkendte krav.

Du er fortrolig med at lede forskellige sundhedsprofessionelle faggrupper, også uden for dit eget professionelle erfaringsfelt. Engagement i den tværfaglighed og servicetanke, der er helt grundlæggende for centret, er naturlig for dig.

Du samarbejder åbent, anerkendende og har gode kommunikative evner.

Vil du vide mere?  

Vil du vide mere om stillingen kan du læse den udarbejdede stillings- og personprofil, som du kan hente her og stillingbeskrivelse for centerchefer, som kan hentes her.

Du er også velkommen til at kontakte:

Sygeplejefaglig direktør, Grete Kirketerp, tlf. 7997 0115, Grete.Kirketerp@rsyd.dk

Centerchef, Akutcenter FAM, Helle Overgaard, tlf. 7997 1005, Helle.Overgaard@rsyd.dk

Løn og ansættelsesforhold

Løn- og ansættelsesvilkår aftales i forbindelse med ansættelsen og sker jf. overenskomst for ledende personale. Ansættelsen sker med hovedtjenestested i Aabenraa.

Sygehus Sønderjylland vil selvfølgelig understøtte din videre ledelsesmæssige udvikling.

Vi kan desuden efter behov være behjælpelige med bolig i området.

Tiltrædelse 1. april 2017 eller efter aftale.

Ansøgning og rekrutteringsproces  

Du skal søge stillingen online på HR-Manager via nedenstående link. Vedhæft venligst din ansøgning, CV og evt. andre relevante bilag. Ansøgningen skal stiles til ’Direktionen’.

Ansøgningsfristen er søndag 15. januar 2017.

Der er afsat tid til første samtalerunde den 23. januar 2017 i Aabenraa. En evt. anden samtalerunde finder sted den 31. januar 2017 i Aabenraa.

Mellem de to samtalerunder gennemføres en personlighedstest, ligesom du skal være forberedt på at løse en case-baseret opgave i forbindelse med 2. samtalerunde.