Care managere Sundhedspersoner søges til 37 timers projektstilling som Care manager i Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland, projekt IBBIS II

Dette job er udløbet

Arbejdspladsen ligger Spanien 19, 8000 Aarhus C. Pr. 1. juli 2019 Vejlby Centervej, 8200 Aarhus N 

KSR søger Care Managere til et banebrydende forskningsprojekt.

Om projekt IBBIS II (Integreret Behandlings- og Beskæftigelses Indsats til Sygedagpengemodtagere med lettere psykiske lidelser)

IBBIS er en integreret sundhedsfaglig og beskæftigelsesrettet indsats til sygemeldte borgere med angst, depression, stress, funktionel tilstand eller personligheds-forstyrrelse. Formålet er at få borgeren godt tilbage på arbejdsmarkedet.

Udviklingen og afprøvningen af IBBIS II foregår i et samarbejde mellem Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering, Region Midtjylland, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og Aarhus Kommune. Projektets interventionsfase løber fra 1. marts 2019 til og med december 2020.

Opgaven:
Som Care Manager vil du være ansat i Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering, Hospitalsenheden
Vest, men vil skulle arbejde i et integreret team med beskæftigelseskonsulenter i kommunalt regi.
Care Managerens rolle er individuel behandling af borgere med angst, depression, stress, funktionel tilstand eller personlighedsforstyrrelse.
Care Managere, beskæftigelseskonsulenter, psykolog, og speciallæger i psykiatri, samfundsmedicin og/eller almen medicin og fysioterapeut samarbejder om behandlingen og den beskæftigelsesrettede indsats. Den sundhedsfaglige indsats omfatter bl.a. kognitiv adfærdsterapi og psykoedukation.

Arbejdsopgaver:

 • Iværksætte samtalebehandling, kognitiv terapi/stress coaching og psykoedukation af borgeren, samt aktiv monitorering af og opfølgning på borgeren gennem behandlingsforløbet
 • Indgå i tværfagligt samarbejde med beskæftigelseskonsulenter, speciallæge og psykolog
 • Gennemføre psykoedukationsforløb
 • Afholde pårørendesamtaler
 • Koordinere med praktiserende læger og kommunalt ansatte, når det er nødvendig

Kvalifikationer:

 • Relevant sundhedsfaglig uddannelse, f.eks. sygeplejerske, ergoterapeut, socialrådgiver, psykolog.
 • Godkendt kognitiv uddannelse på minimum 1 år vil være en fordel
 • Behandlingserfaring med borgere/patienter med angst- og depressionstilstande eller anden relevant erfaring fra psykiatrien
 • Gode samarbejdsevner og evner at indgå i tværfagligt samarbejde
 • Et stort fagligt engagement og lyst til at være aktiv deltager i implementeringen af et nyt tilbud
 • Fleksibilitet og mulighed for at udføre dele af dit arbejde uden for normal arbejdstid
 • IT-kompetencer på brugerniveau

Derudover er det en fordel, hvis du har:

 • Kendskab til sundhedspædagogik
 • Kendskab til recovery-principperne

Vi tilbyder:

 • Et spændende, lærerigt, meningsfuldt arbejde inden for et nyt område, der stadig har pionerstatus.
 • Gode engagerede kolleger og et godt arbejdsmiljø.
 • Kvalificering til at arbejde med manualiseret kognitiv adfærdsterapi, stressbehandling og integreret behandling samt kvalificering til at foretage udredninger.

Løn og ansættelsesvilkår:
Stillingen er til besættelse pr. 1. marts 2019 og er tidsbegrænset til 28. februar 2021. Arbejdstiden er 37 timer om ugen.

Det skal forventes, at dele af arbejdet foregår uden for normal arbejdstid, f.eks. kl. 16-18, da behandlingen søges at imødekomme borgernes behov.

Løn og ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst.

Ansættelsen er betinget af tilfredsstillende børneattest.

Stillings- og funktionsbeskrivelsen kan findes her:
https://rm.emply.net/GetFile.aspx?id=c2155953-41d1-4f10-909b-a3175f4440e2

Ansøgningsfrist: 
Du kan søge jobbet online ved at klikke på “send ansøgning”.
Vedhæft din ansøgning, CV og dokumentation for uddannelse senest torsdag den 17. januar 2019.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted tirsdag den 22. januar 2019.

Yderligere oplysninger:
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til:
Ledende psykolog Camilla Rasmussen mail: calrsm@rm.dk tlf.nr 78435030 mobil 21779936 eller Ledende overlæge Ulrik Steen, mail: ulrik.steen@vest.rm.dk, tlf.: 78435070 mobil 29610872