Bliv speciallæge i Akutmedicin i Kolding og vær med til at udvikle Danmarks Bedste Akutafdeling Akutafdelingen, Kolding Sygehus

Ansøgningsfrist: 14/08/2022 Sygehus Lillebælt

Brænder du for de akutte patienter og motiveres af at udvikle, så er du den vi søger.

Som Akutmediciner er du både generalist i forhold til at se et bredt udsnit af alle akutte patienter med detektivarbejdet i diagnostikken og efterfølgende igangsættelse af relevant behandling – og specialist i at se og varetage de akutte patienter. Denne helt specielle kombination gør dig til noget helt særligt i fremtidens akutafdeling.

Vi har i Kolding igangsat mange projekter for at udvikle det akutmedicinske speciale og akutafdelingen som helhed. Vi arbejder blandt andet med flowstyring, fast track, integrering af akutmedicin på tværs af specialerne, hvor vi lige nu har akutmedicinere i organkirurgi og ortopædkirurgi, ultralydskompetencer, implementering af akut planen, etablering af forskningsmiljø, naturligvis med dertil hørende administrativ tid. Du vil få ansvarsområde ud fra interesse og erfaring. Vi er åbne over for gode ideer som skal afprøves og måske implementeres i fuld skala.

Vi vægter uddannelse meget højt og har et godt samarbejde med sygehusets øvrige afdelinger i forhold til både den daglige drift men også kompetenceudvikling. Som ansat i Akutafdelingen har du mange snitflader både internt på Kolding Sygehus men også med sygehusets øvrige matrikler. Du vil som Akutmediciner have en væsentlig koordinerende rolle i forhold til visitation og samarbejdspartnere.   

Hvis du ikke er speciallæge i akut medicin tilbyder vi merituddannelse.

Om afdelingen   

Akutafdelingen er Sygehus Lillebælts fælles akutmodtagelse. Afdelingen dækker både skadestuefunktion og akutmodtagelse af neurologiske, medicinske, kirurgiske, ortopædkirurgiske, karkirurgiske og gynækologiske patienter og behandler ca. 50.000 patienter årligt.

Akutafdelingen har en stab af faste læger og er organiseret således, at der dagligt er udtalt grad af samarbejde med lægerne fra de øvrige specialer. Afdelingen er for nuværende specialeopdelt men der arbejdes med tværgående funktioner i akut medicin.

Den gode tone, åbent sind og respektfuldt samarbejde med kolleger, øvrige faggrupper, sygehusets afdelinger og ikke mindst patienter og pårørende er højt prioriteret og en forudsætning for ansættelse i afdelingen.   

Om sygehuset  

Sygehus Lillebælt er et velkonsolideret sygehus med tre skarpe profiler.  

Kolding Sygehus er et topmoderne akutsygehus med ekspertise til alle patienter – døgnet rundt.   

Vejle Sygehus Kræft- og specialistsygehus og præsterer kræftbehandlingsresultater i verdensklasse.   

Middelfart Sygehus er fælles indgang for alle regionale rygpatienter. 

Vi forventer   

 • At du altid sætter patienten først – også i en travl dagligdag   
 • At du er speciallæge (eller vil være det) i akutmedicin, eller i andet relevant speciale
 • At du har indgående fagligt kendskab til, interesse i og erfaring med akutte patienter og lyst til at blive endnu bedre 
 • At du er god til at skabe fagligt flow i det meget varierende patientindtag i Akutafdelingen i respektfuldt samarbejde med øvrige personalegrupper og afdelinger  
 • At du deltager aktivt i den daglige, kliniske vejledning af yngre kolleger. Uddannelse er vigtig for os   
 • At du deltager positivt i den kliniske implementering af forbedringsarbejde

Vi tilbyder  

En stilling i en spændende, kompleks og dynamisk akutafdeling, hvor:

 • patienten er i fokus.
 • den faglige kvalitet og uddannelse prioriteres højt.
 • tværfaglighed og teamtanke har særligt fokus
 • gode samarbejdsrelationer internt og eksternt vægtes højt.
 • medarbejderne er engagerede og har høj faglighed
 • kulturen er præget af tillid, respekt og humor.

Løn og ansættelsesvilkår

Sker i henhold til den mellem Danske Regioner og Lægeforeningen gældende overenskomst. 

Yderligere oplysninger  

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Cheflæge Anne Friesgaard Christensen 76362162,  anne.friesgaard.christensen@rsyd.dk eller ledende overlæge Mohamad El-Faramawi 76362607, mohamad.el-faramawi@rsyd.dk

Samtaler afholdes 19/8 2022.