Bliv praktiserende læge på Langeland Regionsklinikken Langeland med 1.700 patienter er nu til salg

Dette job er udløbet

Region Syddanmark har netop sat Regionsklinikken Langeland til salg, efter at have drevet denne i 2 år. Klinikken har netop gennemgået en akkreditering, og har modtaget stor ros for at være velfungerende, og med et meget engageret personale.

Klinikken råder over 1 ydernummer med 2 kapaciteter og 1.700 patienter, men der er åbnet op for muligheden for blot at købe én kapacitet. Regionen giver ingen garanti for antallet af patienter, da dette kan svinge.

Klinikken er fuldt udstyret med blandt andet moderne laboratorium der råder over nyt EKG og spirometri, samt transportabel ultralydsscanner. Med klinikken følger et fastansat personale, der i henhold til virksomhedsoverdragelsesloven overdrages i forbindelse med købet af klinikken.

Både allerede eksisterende praksis og nye praksis kan byde på ydernumrene. Der er også mulighed for at købe efter reglerne om, at læger kan eje op til 6 ydernumre. Der er mulighed for at byde på en eller begge kapaciteter.

Budvilkår
Der er ikke fastsat en mindstepris for ydernummeret. Det er et vilkår for buddet, at man samtidig køber klinikkens inventar (fastlagt til kr. 75.000). Der sælges ikke nødvendigvis til højest bydende. Regionen vil foretage en samlet vurdering af de indkomne bud, herunder lægge vægt på nedenstående kriterier.

Region Syddanmark vægter kvalitet, stabilitet og kontinuitet højt, hvorfor interesserede skal indsende budblanket, ledsaget af

  • Navn, aut.-id., adresse og kontaktoplysninger
  • Udførligt CV
  • En beskrivelse af, hvorfra du forestiller dig at drive praksis og bemande kapaciteterne fremadrettet

Afgiv dit bud senest den 12. november 2018, kl. 10.00.
Bud, som modtages efter fristens udløb, kan ikke forventes at blive taget i betragtning.

Vil du vide mere?
Kontakt gerne Mette Riishøj, Praksisafdelingen,
Region Syddanmark på mrm@rsyd.dk

Du kan læse mere om mulighederne her: https://www.rsyd.dk/wm511147