Bliv forskningsansvarlig speciallæge i Akutafdelingen i Kolding og vær med til at opbygge forskningsmiljøet Akutafdelingen, Kolding Sygehus

Ansøgningsfrist: 30/04/2023 Sygehus Lillebælt

  • Brænder du for de akutte patienter og motiveres af at forske og udvikle det akutmedicinske speciale, så er du den vi søger.

Vi søger en forskningsinteresseret speciallæge i akutmedicin eller andet relevant speciale. Du skal i samarbejde med sygeplejerske og lektor Charlotte Abrahamsen opbygge en klinisk forskningsenhed i akutmedicin. Forskningen skal være patient- og pårørende nær og tage afsæt i det tværfaglige og tværsektorielle felt.

Vi tilbyder en 60 % klinik-40 % forskningsordning, hvor det første mål er et kliniske lektorat i regi af Institut for Regional Sundhedsforskning ved Syddansk Universitet.

Vi har et veletableret samarbejde med Præhospitalet, specialerne i Medicinske Sygdomme, ortopædkirurgien, de øvrige FAM’er i regionen og vi sigter mod en mere national forankring.

Vi har igangsat flere projekter til udvikling af det akutmedicinske speciale og akutafdelingen som helhed. Vi arbejder blandt andet med flowstyring, accelererede patientforløb, integrering af akutmedicin på tværs af specialerne, udvikling af ultralydskompetencer, implementering af Akutplanen, etablering af forskningsmiljø, naturligvis med dertil hørende administrativ tid. Som ledelse og afdeling er vi meget åbne over for og støtter gerne nye ideer og projekter til forbedring af patientbehandlingen.

Vi vægter uddannelse meget højt og har et godt samarbejde med sygehusets øvrige afdelinger i forhold til både den daglige drift men også kompetenceudvikling. Som ansat i Akutafdelingen har du mange snitflader både internt på Kolding Sygehus, men også med sygehusets øvrige matrikler. Du vil som Akutmediciner have en væsentlig koordinerende rolle i forhold til visitation og samarbejdspartnere.  Derudover vil du få en vigtig rolle i uddannelse af yngre læger, supervision og udvikling af specialet.

Om afdelingen   

Akutafdelingen er Sygehus Lillebælts fælles akutmodtagelse. Afdelingen dækker både skadestuefunktion og akutmodtagelse af neurologiske, medicinske, kirurgiske, ortopædkirurgiske, karkirurgiske og gynækologiske patienter og behandler ca. 50.000 patienter årligt.

 

Akutafdelingen har en stab på fem faste speciallæger, lige nu 7 HU forløb og op til 6 introduktionsstillinger og er organiseret således, at der dagligt er stor grad af samarbejde med læger fra de øvrige specialer. Afdelingen er for nuværende specialeopdelt, men der arbejdes med tværgående funktioner i akutmedicin og på sigt fuld integration af alle funktioner i en enhed.  

 

Den gode tone, åbent sind og respektfuldt samarbejde med kolleger, øvrige faggrupper, sygehusets øvrige afdelinger og ikke mindst patienter og pårørende er højt prioriteret og en forudsætning for ansættelse i afdelingen.  

 

I øjeblikket arbejder vi forskningsmæssigt med at undersøge patienttilfredsheden i forbindelse med vores spor for accelererede patientforløb i Zone 4 samt holdninger og oplevelser af demente plejehjemsbeboeres behov for indlæggelse på et sygehus. Vi her yderligere to forskningsprojekter i støbeskeen med hhv. Sygehus Sønderjylland og Holbæk Sygehus, hvor vi vil kortlægge årsager og vejen til ældre medicinske patienters indlæggelse samt undersøge, hvordan tværsektorielle videomøder kan implementeres i en akutafdeling.

Derudover har vi netop initieret et projekt med præhospitalet om den fremskudte visitationsenhed (FVE), hvor en brintbil ekviperet med udstyr og en paramediciner besøger patienter, som har ringet 112 og som den sundhedsfaglige visitation ved AMK har vurderet ikke behøver kørsel A. Der tages kontakt med Akutafdelingens speciallæge efter klinisk vurdering, blodprøver om hvorvidt patienten kræver indlæggelse, kan afsluttes eller om vi på sygehuset har et bedre tilbud til patienten. 

 

Om sygehuset  

Sygehus Lillebælt er et velkonsolideret sygehus med tre skarpe profiler.  

 

Kolding Sygehus er et topmoderne akutsygehus med ekspertise til alle patienter – døgnet rundt.   

Vejle Sygehus Kræft- og specialistsygehus og præsterer kræftbehandlingsresultater i verdensklasse.   

Middelfart Sygehus er fælles indgang for alle regionale rygpatienter. 

 

Vi forventer   

  • At du altid sætter patienten først – også i en travl dagligdag   
  • At du er speciallæge i akutmedicin, eller i andet relevant speciale.
  • At du har en akademisk grad, PhD eller lignende.
  • At du har indgående fagligt kendskab til, interesse i og erfaring med akutte patienter og lyst til at blive endnu bedre 
  • At du, i et respektfuldt samarbejde med øvrige personalegrupper og afdelinger, er god til at skabe fagligt flow i et meget varierende patientindtag i Akutafdelingen
  • At du deltager aktivt i den daglige, kliniske vejledning af yngre kolleger. Uddannelse er vigtig for os   
  • At du deltager positivt i den kliniske implementering af forbedringsarbejdet 

 

Vi tilbyder  

Vi tilbyder en stilling, hvor du foruden det kliniske arbejde vil have mulighed for at opbygge Akutafdelingens forskningsenhed. En stilling i en spændende, kompleks og dynamisk akutafdeling, hvor patienten er i fokus, hvor den faglige kvalitet og uddannelse prioriteres højt. Vi har tværfaglighed og teamtanke som særligt fokus, og vægter gode samarbejdsrelationer internt og eksternt højt. Vi har engagerede medarbejdere med høj faglig kompetence, og hvor kulturen er præget af tillid, respekt og humor.

Du vil indgå i bagvagtslaget eller speciallægevagtslaget afhængig af kompetencer.     

 

Løn og ansættelsesvilkår

Sker i henhold til den mellem Danske Regioner og Lægeforeningen gældende overenskomst. Ansættelse pr 1/8 2023 eller efter aftale. Samtaler vil finde sted i uge 18 og 19.

 

Yderligere oplysninger  

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Cheflæge Anne Friesgaard Christensen 76362162,  anne.friesgaard.christensen@rsyd.dk eller ledende overlæge Mohamad El-Faramawi 76362607, mohamad.el-faramawi@rsyd.dk