Bliv alment praktiserende læge i Vollsmose, Odense 2 nye ydernumre til salg uden mindstepris

Dette job er udløbet

Der udbydes nu 2 stk. 0-ydernumre inden for almen medicin til nedsættelse i Vollsmose-bydelen i Odense. Der er tale om nye ydernumre, og der er således ikke knyttet patienter til ydernumrene.

Vollsmose har et sundheds-, kultur- og medborgerhus (VIVO), der danner udgangspunkt for en række spændende indsatser i bydelen som led i visionen om at reducere ulighed i sundhed. Der foregår alle-rede en lang række sundhedsindsatser i kommunalt regi, og har du lysten og interessen, er der mulig-hed for spændende samarbejde. Læs evt. mere på VIVO’s hjemmeside.

Odense Kommune vil være en nær samarbejdspartner. Kontakt evt. kommunen (sundhedschef Charlotte Scheppan, csc@odense.dk) for at høre om muligheder for at leje lokaler i Vollsmose.

Både læger i allerede eksisterende praksis og nye læger kan byde på ydernumrene. Der kan bydes på 1 eller 2 ydernumre. Der er mulighed for at købe efter reglerne om at læger kan eje op til 6 ydernumre.

Der er ikke fastsat en mindstepris for ydernumrene.

Hvis du er interesseret i et eller begge ydernumre, så indsend nedenstående budblanket, ledsaget af:

  • Navn, aut.-id., adresse og kontaktoplysninger
  • Udførligt CV
  • En beskrivelse af, hvordan du forestiller dig at drive ydernummeret/ydernumrene og hvor fra, herunder opstartsdato.

Regionen forbeholder sig ret til at forkaste alle bud.

Afgiv dit bud senest mandag den 12. november 2018, kl. 10.00.
Bud, som modtages efter fristens udløb, kan ikke forventes at blive taget i betragtning.

Vil du vide mere?
Kontakt gerne Tine Canvin, Praksisafdelingen, Region Syddanmark på ttc@rsyd.dk

Du kan læse mere om mulighederne her:
https://www.rsyd.dk/wm511182