Attraktiv og fleksibel deltidsansættelse som reservelæge eller 1. reservelæge i uklassificeret tidsbegrænset stilling på Sygehusenheden Ærø Medicinsk Afdeling Ærø

Ansøgningsfrist: 15/11/2021 OUH Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus

Der ansøges om reservelæger eller 1. reservelæger til deltidsansættelse på Sygehusenheden Ærø, OUH

Vil du prøve et spændende supplement i dit virke som læge, så er tilbuddet her: Suppler dit nuværende virke som læge i et sygehus i forandring med rig mulighed for friluftsaktiviteter i en enestående natur, såvel til lands som til vands. I Sygehusenheden Ærø søger vi nu både reservelæger og 1. reservelæger med relevant erfaring med tiltrædelse 1. oktober eller snarest muligt.

Din kommende arbejdsplads i Det Sydfynske Øhav
Sygehusenheden Ærø har 12 sengepladser herunder en hospiceplads, et ambulatorium, en visiteret skadestue/modtagelse, et laboratorium og en røntgenafdeling. Personalet er uddannet i traumemodtagelse, hjertestopbehandling, akut medicinsk behandling, behandling af kronisk syge og døende samt rehabilitering af patienter efter større operationer på andre sygehuse. Vi betjener øens 6.000 borgere samt de ca. 300.000 turister, der årligt besøger øen.

Sygehusenheden Ærø ligger smukt placeret i naturskønne omgivelser i Ærøskøbing i gåafstand (5 min.) fra havnen med færgeforbindelse til Svendborg (turen tager 75 minutter).  Ærø ligger midt i Det Sydfynske Øhav, og her er rig mulighed for fritidsinteresser som for eksempel sejlads, kajak og golf. Kommunen har desuden børnepasningsgaranti, skoler, idrætsfaciliteter mv. Arbejdstider tilrettes efter færgens sejlplan, hvorfor det ikke er nødvendigt at bo på øen for at kunne søge stillingen.

Der er mulighed for at få adgang til helt nyrenoverede vagtboliger tæt på sygehuset, hvis dette ønskes fremfor at pendle på arbejdsdage. (Som et kuriosum kan det nævnes, at du faktisk også får brugsret til et af de klassiske strandhuse på stranden ved Ærøskøbing).

Jobbets indhold
Som udgangspunkt forventes primært weekendarbejde i dag- og aftentimerne f.eks. kl 9.30-20.00 lørdag, søndag og helligdage. Vagthyppighed aftales ved ansættelsen og tilpasses evt. andet arbejde.

Som reservelæge/1. reservelæge hos os får du et bredt lægeligt arbejdsfelt, som garanteret ikke ligner hverdagen på andre sygehuse. En af dine arbejdsopgaver bliver – i samarbejde med bagvagten – at varetage fremmødekonsultationer af visiterede patienter fra lægevagten. Denne funktion varetages fra et konsultationslokale på Sygehusenheden Ærø. Der er mulighed for telefonisk backup fra regionens telefoniske lægevagt samt mulighed for supervision fra bagvagt på sygehuset. Du kan også forvente lægelige opgaver uden for sygehusets matrikel. Dette kunne være ligsyn eller eventuelt et sygebesøg i dagstid. Som konventionel forvagt skal du forvente at deltage i den øvrige drift på Sygehusenheden Ærø. Herunder, i samarbejde med bagvagten, bidrage til:

  • Akutte indlæggelser
  • Stuegang og ambulant kontrol
  • Visiteret skadestue
  • I tæt samarbejde med anæstesisygeplejerske og bagvagt hjælpe til med at klargøre og stabilisere patienter til overflytning med akut helikoptertransport

Du bliver med andre ord præsenteret for en bred palet af lægefaglige opgaver i en vekslende grad af belastning afhængig af de lokale forhold i optageområdet.

Dine kvalifikationer
Du skal have kvalifikationer inden for specielt det medicinske område og gerne erfaring med at passe skadestue. Du skal have erfaring inden for almen medicin f.eks. ansættelse i alm. praksis i din KBU. Alternativt erfaring med relevant arbejde inden for et af de 9 interne medicinske specialer.

Som person er du selvstændigt handlende, samtidig med at du er god til at samarbejde med de mange forskellige samarbejdspartnere, stillingen indebærer.

Sygehuset stiller bil til rådighed, når der er behov for udekørende funktioner. Stillingen kræver, du har kørekort.

Løn og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst mellem Danske Regioner  og Yngre Læger.

Ansøgningsfristen for stillingen er den 15. november 2021. Tiltrædelse 1. januar 2022 eller efter aftale.

Yderligere oplysninger
Ønsker du yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte Sygehusenheden Ærø, vagthavende læge på tlf. 6352 1425, oversygeplejerske Janeke Espensen mobil 2323 8487 eller ledende overlæge Kristian Bergholt Buhl på mobil 2137 4798.

Mere om Sygehusenheden Ærø
Sygehuset har årligt ca. 700 indlæggelser og ca. 1.350 ambulante behandlinger herunder visiteret skadestuefunktion. 1. februar 2021 overtog Sygehusenheden Ærø vagtforpligtelsen fra de praktiserende læger på Ærø, svarende til 1.700 fremmøde lægevagtskonsultationer på årsbasis. Sygehuset er en af Ærøs største arbejdspladser med ca. 45 ansatte og har eksisteret siden 1891.

Læs eventuelt mere om sygehuset her.