Ansættelse af speciallæge ved Onkologisk Afdeling R, Odense Universitetshospital Onkologisk Afdeling R Odense

Ansøgningsfrist: 14/12/2021 OUH Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus

Onkologisk Afdeling R, Odense Universitetshospital, søger en speciallæge i Klinisk Onkologi pr. 1. februar 2022 eller snarest herefter. Så har du ambitioner om at arbejde på et universitetshospital, så er muligheden der nu!

Afdelingen varetager den ikke-kirurgiske onkologiske behandling af patienter fra Region Syddanmark og i et vist omfang Region Sjælland. For enkelte højtspecialiserede funktioner har afdelingen landsfunktion.

Onkologisk Afdeling R er i en rivende udvikling. Du har nu muligheden for at blive en del af det stærke faglige miljø på afdelingen og hvor du også selv får mulighed for at præge udviklingen på afdelingen. Onkologisk Afdeling R er opdelt i seks diagnoserelaterede teams, der arbejder tværfagligt, og på tværs af afsnit. Derudover er der til afdelingen også tilknyttet Palliativt Team. Teamopbygningen skal sikre kontinuitet og helhed i patientforløb og arbejdsopgaver. Stillingen slås bredt op inden for de seks diagnoserelaterede teams. Speciallægen bliver tilknyttet et af de seks diagnoserelaterede teams afhængig af ansøgers kompetencer og afdelingens behov.

Afdelingen vægter de godt patientforløb højt og har aktuelt udviklingstiltag i gang for at sikre mere sammenhængende patientforløb, hvor patientansvarlig læge er et centralt område for at skabe gode patientforløb.

Vi hører meget gerne fra dig – også selvom du først kan begynde senere i 2022.

Funktioner
Speciallægen deltager i tæt samarbejde med teamets øvrige speciallæger i varetagelsen af alle teamets arbejdsområder.

Det forventes, at speciallægen på lige fod med afdelingens øvrige fastansatte læger deltager i

 • multidisciplinære konferencer
 • den daglige supervision af medicinske studenter og yngre læger på uddannelsesniveau
 • optimering af hensigtsmæssige patientforløb/arbejdsgange
 • afdelingens administrative opgaver
 • afdelingens generelle undervisningsforpligtigelser
   

Derudover kan der være mulighed for at medvirke i specifikke udviklingstiltag og forskning inden for det onkologiske speciale.

Kvalifikationer
Det forudsættes, at ansøger er speciallæge i klinisk onkologi.

Ansøger skal gerne:

 • være ambitiøs, nysgerrig og målrettet
 • være en god samarbejdspartner
 • kunne indgå i tværfagligt samarbejde
 • være innovativ og udviklingsorienteret

Ansøgning
Ansøger bedes i ansøgningen – med bedst mulig dokumentation – forholde sig konkret til de syv lægerollekompetencer. Ansøgningen bedes bilagt CV. Løn og ansættelsesforhold er i overensstemmelse med gældende overenskomst.

Ansættelsessamtaler
Forventes afholdt 20. december om eftermiddagen.

Om Onkologisk Afdeling R
Afdeling R undersøger, diagnosticerer, behandler og plejer patienter inden for specialet klinisk onkologi. Det primære optageområde for de højt specialiserede funktioner er Region Syddanmark og i mindre omfang Region Sjælland. For enkelte højtspecialiserede funktioner er optageområdet hele Danmark.

 Afdelingen råder over

 • R-sengeafsnit med 31 stationære senge (26 7-døgnssenge og 5 5-døgnssenge). Til sengeafsnittet er knyttet
  • 4 sammedagssenge.
  • Specialstuer til PDR/behandling med radioaktivt iod
  • Modtagelse af patienter med akutte onkologiske problemstillinger
  • Anæstesistue
 • Ambulatorium, der varetager ambulant behandling (”Kemodagafsnit”) samt information og opfølgning af patienter (”informations- og kontrolambulatoriet”).
 • Strålebehandling/Radiofysisk Laboratorium med 7 acceleratorer, 1 MR-accelerator, 1 overfladeapparat, 2 CT-simulatorer samt 1 MR-simulator.
 • Laboratorium
 • Klinik for Præcisionsmedicin
 • Palliativ Enhed
 • Klinisk forskningsenhed
 • Klinik for Senfølger
 • Stort tværfagligt samarbejde med mange forskellige faggrupper

Afdelingen i tal
Afdelingens samlede budget er ca. 500 mio., og den samlede personalenormering er 465 ansatte.

 

Årligt (ca.)

 

 

 

Nyhenviste

 

5.800 (heraf ca. 750 i Palliativ Enhed)

 

Indlæggelser

 

3.200

 

Besøg i strålebehandlingen

 

36.000

 

Besøg i ambulatoriet

 

26.000

 

Ambulant kemoterapi

 

21.000

 

Klinisk Lab (blodprøver)

 

26.000

 

 

Nuværende lægestab
Der er aktuelt ansat 72 læger (inkl. ledende overlæge og 3 lægelige professorer).

Organisering
Afdelingsledelsen består af den ledende overlæge, oversygeplejersken samt afdelingens forskningsleder. Udover forskningslederen er der 2 lægefaglige professorater, et professorat i medicinsk fysik og et sygeplejerske professorat tilknyttet afdelingen.

Afdeling R er organiseret i 6 diagnoserelaterede teams:

H-team: Hovedhalscancer, hudcancer inkl. malignt melanom, thyreoideacancer.

T- team: Lungecancer, oesophagusscancer, ukendt primærcancer, strålebehandling af hæmatologiske sygdomme.

M-team: Mammacancer.

Q-team: Gynækologisk cancer.

A-team: Urologisk cancer og CNS tumorer.

G-team: Gastrointestinal cancer.

Til afdelingen er tilknyttet Palliativ Enhed, der har udgangspunkt fra såvel OUH Odense og OUH Svendborg.