Anæstesiologisk Afdeling (Bedøvelse og Intensiv) ved Sygehus Sønderjylland søger en afdelingslæge. Bedøvelse og Intensiv

Ansøgningsfrist: 15/03/2021 Sygehus Sønderjylland

Tiltrædelse efter aftale.

Afdelingen er lokaliseret på to matrikler, Sønderborg og Aabenraa. Hovedarbejdsstedet vil være Aabenraa Sygehus eller Sønderborg Sygehus efter aftale. Uanset hovedarbejdssted forekommer der tjeneste på begge matrikler.

Sygehuset i Aabenraa varetager de fleste akutte funktioner i Sygehus Sønderjylland og har traumemodtagelse. Der ydes anæstesi til såvel akut som elektiv ortopædkirurgi, organkirurgi,mammae kirurgi, urologi, gynækologi/obstetrik og psykiatri. Den kardiologiske og den pædiatriske funktion i Sygehus Sønderjylland er placeret i Aabenraa. Der foretages ca. 7000 anæstesier pr. år. Intensiv afsnittet i Aabenraa er nyindrettet og har 6 fuldt udstyrede intensive pladser.

Sygehuset i Sønderborg er under udvikling til et specialsygehus med fokus på dagkirurgi.
Ortopædkirurgisk afdeling har regionsfunktion i håndkirurgi, samt hofte- og knækirurgi placeret i Sønderborg. Vi har høje kompetencer og stort volumen af ultralydsvejledte blokanlæggelser.
Øre- Næse- og Halsafdelingen er placeret på Sygehuset i Sønderborg. Der foretages ca. 6000 anæstesier pr. år.
Intensiv afsnit i Sønderborg er nyindrettet og har 6 fuldt udstyrede intensive pladser.

Afdelingslægen vil have gode muligheder for at udvikle kompetencer inden for afdelingens subspecialer, og vi har mulighed for at understøtte videreuddannelse, ligesom der er gode muligheder for hjælp til forskning i Forsknings- og Læringshuset, og fra afdelingens kliniske professor.

Stillingen:
Vi søger en afdelingslæge med brede kompetencer med vægt på klinisk anæstesi.
Aabenraa og Sønderborg sygehus har akutlæge biler tilknyttet, som bemandes af læger tilknyttet Anæstesiologisk Afdeling. Der er således mulighed for at tage præhospitale vagter.

Arbejds- og vagtforhold:
Dagtjeneste på operationsgangen i Aabenraa eller Sønderborg.
1 speciallæge i tilstedeværelsesvagt på operationsgangen i Aabenraa i 7 skiftet 2 delt vagt.
1 speciallæge i tilstedeværelsesvagt på intensiv afsnittet i Aabenraa i 7 skiftet 2 delt vagt.
1 speciallæge i tilstedeværelsesvagt på sygehuset i Sønderborg (både intensiv og operation) i 7 skiftet 2 delt vagt, fra 1. juni 2021 i døgnvagt.
1 børneanæstesivagt med vagt fra bolig.

Løn- og ansættelsesvilkår:
Afdelingslægen ansættes i henhold til aftalen mellem Regionerne og Foreningen af Yngre Læger.

Den som indstilles til ansættelse skal inden endelig ansættelse aflevere børneattest.

Hvis du vil vide mere om Anæstesiologisk Afdeling eller har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte ledende overlæge Lynge Kirkegaard, lynge.kirkegaard@rsyd.dk, tlf. 23383479.
Yderligere information om Anæstesiologisk Afdeling og Sygehus Sønderjylland kan endvidere findes på www.sygehussonderjylland.dk.

Der er ansøgningsfrist den 15.03.2021.
Ansættelsessamtaler forventes afviklet den 26.03.2021.