Anæstesiologisk Afdeling (Bedøvelse og Intensiv) ved Sygehus Sønderjylland søger 2 overlæger. Bedøvelse og Intensiv

Ansøgningsfrist: 04/10/2019 Sygehus Sønderjylland

For ansøger med de relevante kompetencer er funktionen som uddannelsesansvarlig overlæge og funktionen som leder af lægebilen en mulighed.

Afdelingen er lokaliseret på to matrikler. Sønderborg og Aabenraa. Hovedarbejdsstedet vil være Aabenraa sygehus eller Sønderborg sygehus efter aftale. Uanset hovedarbejdssted forekommer der tjeneste på begge matrikler.

Tiltrædelse efter aftale.

Sygehuset i Aabenraa varetager de fleste akutte funktioner i Sygehus Sønderjylland og har traumemodtagelse. Der ydes anæstesi til såvel akut som elektiv ortopædkirurgi, organkirurgi, urologi, gynækologi/obstetrik og psykiatri. Den kardiologiske og den pædiatriske funktion i Sygehus Sønderjylland er placeret i Aabenraa.
Intensiv afsnit i Aabenraa er veludstyret og indeholder 9 intensive pladser.

Sygehuset i Sønderborg er under udvikling frem mod et specialsygehus med fokus på dagkirurgi.
Ortopædkirurgisk afdeling har regionsfunktion i håndkirurgi placeret i Sønderborg, og vi har høje kompetencer og stort volumen af ultralydsvejledte blokanlæggelser. Øre- næse- halsafdelingen er placeret på Sønderborg sygehus.
Intensiv afsnit i Sønderborg har 4 fuldt udstyrede intensive pladser.

Overlægerne vil have gode muligheder for at udvikle kompetencer inden for afdelingens subspecialer, og vi har mulighed for at understøtte videreuddannelse f.eks. i form af relevant efteruddannelse. Der er gode muligheder for hjælp til forskning i Forsknings- og Læringshuset.

Stillingerne:
Vi søger overlæger med brede kompetencer inden for specialet.
For ansøgere med de nødvendige kompetencer er der mulighed for at opnå funktion som undervisningsansvarlig overlæge eller som leder af lægebilerne ved Sygehus Sønderjylland.

Aabenraa og Sønderborg sygehus har akutlægebiler tilknyttet, som bemandes af læger tilknyttet Anæstesiologisk Afdeling, hvorfor der også vil være mulighed for at tage præhospitale vagter.

Arbejds- og vagtforhold:
Dagtjeneste på operationsgangen i Aabenraa eller Sønderborg.
Der er 3 vagtlag i 7 skiftet 2 delt tilstedeværelsesvagt på operationsgangen eller på intensiv afsnittet i Aabenraa eller Sønderborg.

Løn- og ansættelsesvilkår:
Overlægen ansættes i forhold til aftalen mellem Regionerne og Overlægeforeningen.

Den faglige bedømmelse vil ske på baggrund af ansøgerens oplysninger om egne kompetencer indenfor de 7 lægeroller.

Vil du vide mere om Anæstesiologisk Afdeling eller har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte ledende overlæge Lynge Kirkegaard, lynge.kirkegaard@rsyd.dk tlf. 23 38 34 79.
Yderligere information om Anæstesiologisk Afdeling og Sygehus Sønderjylland kan endvidere findes på www.sygehussonderjylland.dk

Der er ansøgningsfrist fredag den 04. oktober 2019 kl. 12.00.
Ansættelsessamtaler forventes afviklet onsdag den 23. oktober 2019.