Anæstesiologisk Afdeling (Bedøvelse og Intensiv) ved Sygehus Sønderjylland søger 2 afdelingslæger. Bedøvelse og Intensiv

Ansøgningsfrist: 2018-10-25T23:59:59 Sygehus Sønderjylland

Er du speciallæge i anæstesiologi og ønsker at videreudvikle dine kompetencer kunne en stilling hos os være af interesse.

 

Anæstesiologisk Afdeling ved Sygehus Sønderjylland søger engagerede speciallæger i anæstesiologi. Afdelingen er lokaliseret på to matrikler, Sønderborg og Åbenrå. Hovedarbejdsstedet vil være Åbenrå Sygehus, der kan forekomme udetjeneste i Sønderborg . Tiltrædelse efter aftale.  

 

Sygehuset i Åbenrå varetager de fleste akutte funktioner i Sygehus Sønderjylland og har traumemodtagelse. Der ydes anæstesi til såvel akut som elektiv ortopædkirurgi, organkirurgi, gynækologi/obstetrik og psykiatri. Den kardiologiske- og den pædiatriske funktion i Sygehus Sønderjylland har hovedsæde her.  

 

Intensivafdelingen i Åbenrå er veludstyret og indeholder 5 intensive pladser og 2 intermediære pladser. Aabenraa Sygehus er under udbygning, og intensivafdelingen vil i 2020 flytte til en ny intensivafdeling med 9 intensivpladser og 2 intermediære pladser.  

 

Sønderborg Sygehus er i gang med en udvikling frem mod et specialsygehus med fokus på dagkirurgi. Ortopædkirurgisk afdeling har regionsfunktion i håndkirurgi placeret i Sønderborg, og vi  har høje kompetencer og stort volumen af ultralydsvejledte blokanlæggelser. 

 

Speciallægerne vil have gode muligheder for at udvikle kompetencer inden for afdelingens subspecialer, og vi har mulighed for at understøtte videreuddannelse f.eks. i form af relevante SSAI uddannelsesprogrammer eller lignende. 

 

Åbenrå og Sønderborg sygehus har akutlægebiler tilknyttet, som bemandes af læger tilknyttet Anæstesiologisk Afdeling, hvorfor det også vil være mulighed for at tage præhospitale vagter. 

 

Arbejds- og vagtforhold 

Lægen indgår i 7 skiftet 2 delt tilstedeværelsesvagt, på operationsgangen eller på intensivafsnittet.  

 

Løn- og ansættelsesvilkår 

Afdelingslægen ansættes i henhold til aftalen mellem Regionerne og FayL   

 

Den faglige bedømmelse vil ske på baggrund af ansøgerens oplysninger om egne kompetencer indenfor de 7 lægeroller.  

 

Hvis du vil vide mere om Anæstesiologisk Afdeling eller har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte ledende overlæge Lynge Kirkegaard lynge.kirkegaard@rsyd.dk tlf. 23383479

 

Yderligere information om Anæstesiologisk Afdeling og Sygehus Sønderjylland kan endvidere findes på www.sygehussonderjylland.dk 

 

Der er ansøgningsfrist 25.10.2018 kl. 12.00

Ansættelsessamtaler forventes afviklet 02.11.2018