Anæstesiologisk Afdeling (Bedøvelse og Intensiv) ved Sygehus Sønderjylland søger 2 afdelingslæger. Bedøvelse og Intensiv

Ansøgningsfrist: 30/09/2019 Sygehus Sønderjylland

Er du speciallæge i anæstesiologi og ønsker at videreudvikle dine kompetencer kunne en stilling hos os være af interesse.

Anæstesiologisk Afdeling ved Sygehus Sønderjylland søger engagerede speciallæger i anæstesiologi. Afdelingen er lokaliseret på to matrikler. Sønderborg og Aabenraa. Hovedarbejdsstedet vil være Aabenraa Sygehus, der kan forekomme udetjeneste i Sønderborg. Tiltrædelse efter aftale.

Sygehuset i Aabenraa varetager de fleste akutte funktioner i Sygehus Sønderjylland og har traumemodtagelse. Der ydes anæstesi til såvel akut som elektiv ortopædkirurgi, organkirurgi, gynækologi/obstetrik og psykiatri. Det kardiologiske- og den pædiatriske funktion i Sygehus Sønderjylland har hovedsæde her.

Intensivafsnit i Aabenraa er veludstyret og indeholder 9 intensive pladser.
Sønderborg Sygehus er i gang med en udvikling frem mod et specialsygehus med fokus på dagkirurgi. Ortopædkirurgisk afdeling har regionsfunktion i håndkirurgi placeret i Sønderborg, og vi har høje kompetencer og stort volumen af ultralydsvejledte blokanlæggelser.
Intensiv afsnit i Sønderborg har 4 intensive pladser.

Speciallægerne vil have gode muligheder for at udvikle kompetencer inden for afdelingens subspecialer, og vi har mulighed for at understøtte videreuddannelse f.eks. i form af relevante SSAI uddannelsesprogrammer eller lignende.

Aabenraa og Sønderborg sygehus har akutlægebiler tilknyttet, som bemandes af læger tilknyttet Anæstesiologisk Afdeling, hvorfor der også vil være mulighed for at tage præhospitale vagter.

Arbejds- og vagtforhold:

Lægen indgår i 7 skiftet 2 delt tilstedeværelsesvagt på operationsgangen eller på intensivafsnittet.

Løn- og ansættelsesvilkår:

Afdelingslægen ansættes i henhold til aftalen mellem Regionerne og FayL.

Den faglige bedømmelse vil ske på baggrund af ansøgerens oplysninger om egne kompetencer indenfor de 7 lægeroller.

Vil du vide mere om Anæstesiologisk Afdeling eller har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte ledende overlæge Lynge Kirkegaard lynge.kirkegaard@rsyd.dk tlf. 23 38 34 79. Yderligere information om Anæstesiologisk Afdeling kan endvidere findes på www.sygehussonderjylland.dk

Der er ansøgningsfrist den 30.09.2019 kl. 12.00.
Ansættelsessamtaler forventes afviklet den 11.10.2019.