Ambitiøse overlæger/afdelingslæger søges til Medicinsk Evaluering & Biostatistik i Lægemiddelstyrelsen

Dette job er udløbet

Er du læge og interesseret i lægemidler? Brænder du for at gøre en forskel for patienter, og har du lyst til at styrke dansk indflydelse i EU på lægemiddelområdet? Overvejer du et lægejob uden for klinikken, eller kommer du fra lægemiddelindustrien og vil prøve noget nyt? Så har vi et job til dig i et stærkt fagligt miljø i Lægemiddelstyrelsen.

Om os

Lægemiddelstyrelsen er Danmarks nationale myndighed for godkendelse og overvågning af lægemidler, medicinsk udstyr og kliniske forsøg. Vi er ca. 400 medarbejdere i Lægemiddelstyrelsen på Islands Brygge. Desuden samarbejder vi dagligt med vores kolleger fra de andre europæiske lægemiddelmyndigheder gennem det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA – European Medicines Agency). Vi deltager i forskellige faglige arbejdsgrupper med andre eksperter, og Danmark har medlemmer i alle de europæiske lægemiddelkomiteer.

Det er vores vision at være en drivkraft i det europæiske samarbejde, sikre en stærk international position samt bidrage til at gøre Danmark til en førende life science-nation. Lægemiddelstyrelsen er præget af stærk faglighed og engagement, og du får en fantastisk arbejdsplads. Vi har travlt, men vi har det også sjovt.

Dine arbejdsopgaver  

Afhængig af dine kvalifikationer kan stillingen indeholde følgende arbejdsopgaver:
 • Vurdering af kliniske data med henblik på bivirkninger og sikkerhedsrisici samt overvågning af bivirkninger hos allerede markedsførte lægemidler.
 • Rådgivning af lægemiddelindustrien om udvikling af nye lægemidler (scientific advice).
 • Deltagelse i europæiske lægemiddelfaglige komiteer eller ekspertudvalg – afhængig af dine kvalifikationer og interesseområder.
 • Besvarelse af lægemiddelrelaterede spørgsmål fra læger, hospitaler og borgere, presse og politikere.
 • Deltagelse i den faglige supervision af afdelingens fuld- og deltidsansatte læger og andre akademiske medarbejdere.
 • Risikovurdering i forbindelse med mangelsituationer.
 • Bidrag til information om lægemidler via produktresumeer og til reguleringen af lægemidler i det danske sundhedsvæsen.

Der kan også være tale om andre arbejdsopgaver, som modsvarer dine faglige erfaringer og kvalifikationer.

Dine kvalifikationer  

Vi forventer, at du er uddannet speciallæge inden for et relevant medicinsk speciale med nogle års erfaring. Vi søger følgende profiler: en hæmatolog, en onkolog, en CNS-specialist (dvs. neurolog, neurofysiolog eller biologisk orienteret psykiater), en klinisk farmakolog/bred intern mediciner til pharmacovigilance/PRAC-arbejde samt en klinisk farmakolog/bred intern mediciner til godkendelsesarbejde.

Du kan også have erfaring fra lægemiddelindustrien.

Herudover forventer vi, at du:
 • har videnskabelig og faglig ekspertise samt klinisk erfaring
 • har interesse og flair for at vurdere klinisk forskning
 • kan kombinere og balancere det detaljeorienterede med det pragmatiske
 • har gode samarbejdsevner og er god til at arbejde tværfagligt
 • er motiveret for at arbejde i et internationalt miljø, hvor engelsk er det daglige arbejdssprog, som du behersker på højt niveau, både mundtligt og skriftligt
 • arbejder målrettet, kan bevare overblikket og overholde tidsfrister.
Om Medicinsk Evaluering & Biostatistik

Du vil blive ansat i Medicinsk Evaluering og Biostatistik (MED). Det er den enhed, hvor de fleste læger i Lægemiddelstyrelsen er ansat. Vi er lige nu 22 engagerede og højt kvalificerede medarbejdere. Dine nærmeste kolleger bliver læger, farmaceuter, toksikologer, farmakometrikere og statistikere. Vi arbejder tværfagligt, ofte i mindre arbejdsgrupper. Vi har også 22 deltidsansatte speciallæger fra vidt forskellige specialer, som bidrager med vigtig specialviden. I enheden er der to sektioner, en sektion for cancersygdomme og en sektion for intern medicin.

Vi tilbyder

Du bliver ansat på en internationalt orienteret arbejdsplads med samarbejdspartnere i hele Europa gennem Det Europæiske Lægemiddelagentur, EMA. Du bliver en del af et dynamisk fagligt miljø, der kendetegnes af dygtige og ihærdige kolleger, og du får mulighed for efter- og videreuddannelse inden for relevante områder. Vi har en fleksibel arbejdstilrettelæggelse, og du kan i høj grad selv planlægge din hverdag. Du vil få udfordrende og afvekslende opgaver og mulighed for at anvende og udvikle dine kompetencer inden for et bredt felt af arbejdsopgaver. Vores arbejdsklima er uformelt og fyldt af engagement, humor og gensidig respekt.

Om ansættelsen

Ansættelsen forudsætter speciallægeanerkendelse.

Ansættelse som overlæge sker i henhold til Rammeaftale om kontraktansættelse af chefer i Staten. Stillingen er indplaceret i gruppe 1 (lr. 37).

Ansættelse som afdelingslæge sker i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og Yngre Læger.

Læs stillingsannoncen på engelsk

Kontakt os

Få mere at vide om stillingerne ved at kontakte
 • Doris Hovgaard, sektionsleder og overlæge, på telefon 93 59 01 56
 • Eskild Colding-Jørgensen, sektionsleder og overlæge, på telefon 25 26 52 00

Du kan læse mere om Lægemiddelstyrelsen på www.lmst.dk

Er du interesseret?

Klik på ”Søg job” og send os din ansøgning med CV og eksamensbevis. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 45 og 46.

Alle interesserede opfordres til at søge stillingen – uanset alder, køn, religion, handicap og etnisk tilhørsforhold.