Ambitiøs og visionær ledende overlæge til Fælles Akutmodtagelsen på OUH – på vej mod Nyt OUH Direktionen

Ansøgningsfrist: 04/02/2021 OUH Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus

Er du en erfaren, udadvendt og kompetent leder, og kan du skabe resultater i samarbejde med medarbejdere, interne og eksterne kolleger og direktion, så har du mulighed for at blive en del af afdelingsledelsen ved en af Danmarks største FAM’er. Stillingen som ledende overlæge er ledig til besættelse den 1. maj 2021 eller efter nærmere aftale.

FAM Odense er en af Danmarks største FAM’er,   der åbnede i 2012. Siden har afdelingen udviklet sig og sat standarder organisatorisk som fagligt, såvel nationalt som internationalt. Grundlaget og rammer for afdelingen er Region Syddanmarks koncept for akutmodtagelser.

Om afdelingen

Fælles Akutmodtagelsen er en kompleks afdeling, der har et tæt dagligt samarbejde med de afdelinger på hospitalet, som håndterer patientforløb i FAM.

Vi har meget fokus på den organisatoriske og faglige respons og er gået helt nye veje i planlægning af bemanding og beslutningsstøttende IT-udvikling med fokus på tidstro opgaveløsning, optimerede akutte patientforløb og ledelse 24/7/365.

Nyt OUH – patientens universitetshospital

Region Syddanmark er i fuld gang med at bygge Nyt OUH, og i 2023 flytter det nuværende OUH til nye omgivelser. Det forberedende arbejde er i fuld gang, og FAMs udvikling har gennem de sidste otte år været med Nyt OUH i sigte, hvor vi har indarbejdet samme patientforløb og arbejdsgange som på det nye hospital. På Nyt OUH skal vi have flere funktioner ind i FAM: modtagelse af akutte børn, psykiatrisk skadestue og kardiologiske patienter, hvilket der aktuelt forgår et forberedende arbejde omkring.

Om dig

Du er den ideelle kandidat, hvis du har erfaring med ledelse, og helst en lederuddannelse på master eller tilsvarende niveau. Du skal kunne gå forrest med en strategisk og visionær tilgang med et skarpt blik for udviklings- og forskningsmuligheder. Det er vigtigt, at du kan arbejde åben og målrettet med inddragelse af patienter og pårørende og har høje ambitioner på patienternes og organisationens vegne. Du har nemt ved at etablere stabile og smidige samarbejdsrelationer internt og eksternt samt formår at sætte medarbejdernes potentialer i spil. Du er desuden åben og anerkendende i din kommunikation.

Opgaven

Den ledende overlæge og oversygeplejersken skal sammen fungere som en stærk og effektiv afdelingsledelse, der er synlig, skaber retning, sikrer høj faglighed og fortsat udvikling internet som eksternt.

Med til det hører, at du sammen med oversygeplejersken:

  • Frem mod Nyt OUH udvikler og tilpasser afdelingens funktioner i samspil med relevante interessenter
  • Sikrer, at afdelingen kan rekruttere og fastholde dygtige medarbejdere inden for alle fagområder
  • Sikrer høj kvaliltet i patientudredning og -behandling
  • Sikrer optimal og sammenhængende patientforløb på tværs af OUH
  • Sikrer en stærk ledelsesstruktur i afdelingen med en stærk og sammenhængende ledelse på tværs af faggrupper
  • Sikrer en velfunderet styring af ressourcer og kvalitet
  • I samarbejde med forskningsleder og oversygeplejerske sikrer innovativ klinisk og patientnær forskning af høj kvalitet udført af flere faggrupper
  • Sikrer fokus på uddannelse og videndeling på alle niveauer
  • Tager ansvar for at sætte rammen for afdelingens kultur og arbejdsmiljø og en god kommunikation mellem alle medarbejdere

Læs mere i den uddybende stillingsbeskrivelse , der detaljeret beskriver vilkårene for og forventningerne til den nye ledende overlæge.

Så drømmer du om at udfordre dine lederevner i en FAM, der spiller en afgørende rolle i det tværfaglige samarbejdet på et hospital, hvor kulturen er præget af tillid og ordentlighed, og hvor patienten altid sættes først, så modtager vi gerne din ansøgning.

Ansøgningsfrist, samtaler og tiltrædelse 

Ansøgningsfrist er 4. februar 2021, og vi forventer at holde samtaler den 9. februar 2021 og den 23. februar 2021 for henholdsvis første og anden samtalerunde. Stillingen søges elektronisk via HR-manager.

Tiltrædelse 1. maj 2021 eller efter aftale.

Ansøger skal være forberedt på evt. at gennemføre en personlighedstest og vi indhenter referencer efter aftale.

Løn- og ansættelsesvilkår

Ansættelse sker efter overenskomst med FAS og ifølge Aftale vedrørende lægelige chefer.

Yderligere oplysninger om stillingen 

Du er velkommen til at kontakte