Ambitiøs og visionær ledende overlæge til Anæstesiologisk Afdeling, Vejle og Middelfart Anæstesiologisk Afdeling, Vejle Sygehus

Ansøgningsfrist: 2018-10-24T23:59:59 Sygehus Lillebælt

Vil du være med til at forme fremtiden for patienter på Sygehus Lillebælt? – Et sygehus, hvor vi sætter patienten først samt værdsætter lederskab og råderum. Kan du lede på strategisk niveau og indgå i det tværorganisatoriske samarbejde på hele sygehuset til gavn for patienter og pårørende? 

 

Så læs videre her 

 

Vi søger en ledende overlæge til Anæstesiologisk Afdeling i Vejle og Middelfart, der sammen med oversygeplejersken står i spidsen for en afdeling, hvor missionen er kvalitet i absolut topklasse, og hvor vi sammen skaber de bedste rammer og resultater inden for sikkerhed og patientoplevet tilfredshed. Du skal kunne videreføre og udvikle en afdeling, der er kendt for at prioritere samarbejde og fleksibilitet.  

 

Din baggrund og kompetencer 

 

 • Du er speciallæge i anæstesi. Du er synlig og sætter patienten først 
 • Du har frem for alt lyst til at lede 
 • Du kan motivere og skabe følgeskab 
 • Du har udpræget gode kommunikations- og samarbejdsevner 
 • Du kan tænke langsigtet og strategisk 
 • Forskning og velfungerende læringsmiljøer er vigtige indsatsområder, og du kan bidrage til samarbejdet på disse væsentlige felter. På Sygehus Lillebælt har alle ledere et ansvar for at være med til at udvikle det tværfaglige og organisatoriske samarbejde. Vi udvikler og forsker for og med patienterne og er et patientsikkert sygehus 
 • Du bidrager også på kompetent vis til den overordnede udvikling af Sygehus Lillebælt 

 

Nøgleinformationer om afdelingen 

 

Anæstesiologisk Afdeling har aktiviteter i Vejle og Middelfart og varetager anæstesi til patienter til organkirurgi inklusive mamma – og plastikkirurgi, urologi, ortopædkirurgi, rygkirurgi, øre-næse-halskirurgi, og øjenkirurgi. Afdelingen har et intensivafsnit med 7 senge og 1 intermediærseng samt et multidisciplinært smertecenter på Middelfart Sygehus. 

 

Afdelingen har udover den ledende overlæge en normering på 15 overlæger, 2 afdelingslæger, 4 reservelæger og 1 reservelæge i hoveduddannelsesblok samt 5 læger i introduktionsstilling.  

Hertil kommer 4 afdelingssygeplejersker og 2 souschefer. 

 

Nøgletal for afdelingen: 

 

 • Antal anæstesier (bedøvelser): ca. 12.500 årlig 
 • Antal intensive patienter: ca. 600 med en gennemsnitlig liggetid på 77 timer 
 • Antal intermediær- og opvågningsbesøg: 10.500 
 • Antal ambulante patienter (Smertecenter): 3.200 fordelt på forskellige faggrupper 

 

Læs mere om afdelingen her  

 

Løn- og ansættelsesforhold 

Aflønning sker efter overenskomst indgået mellem de relevante, forhandlingsberettigede organisationer.  

 

Ansøgningsfrist, samtaler og tiltrædelse 

Ansøgningsfristen er den 24. oktober 2018 

 

Der afholdes ansættelsessamtaler den 12. november 2018.  

 

Du bedes sammen med din ansøgning vedlægge et udfyldt skema til brug ved lægefaglig bedømmelse af overlæger og klinikledere i Region Syddanmark.
Du finder dokumentet her 

 

Tiltrædelse: 1. marts 2019 eller efter aftale. 

 

Yderligere oplysninger 

Du er velkommen til at kontakte lægelig direktør, Mads Koch Hansen, tlf. 4035 8201, oversygeplejerske Susanne Bøgeholt Kloster, tlf. 7940 6200 eller mail: Susanne.Boegeholt.Kloster@rsyd.dk eller HR-chef Bente Høyer, tlf. 2383 5756 

 

Se også www.sygehuslillebaelt.dk 

 

Ønsker du at flytte? 

Overvejer du at søge job i Sygehus Lillebælt? Så går du måske også med tanker om at flytte til dit nye job. Læs her hvad Sygehus Lillebælt og Trekantområdets kommuner kan tilbyde dig og din familie.