Kirurgisk Afdeling A, Afsnit A2 søger Afdelingssygeplejerske pr. 1. juli 2018

Dette job er udløbet

Kirurgisk Afdeling A’s sengeafsnit A2, Odense søger en ambitiøs afdelingssygeplejerske som sætter patienten i fokus, gerne med tiltrædelse 1. juli 2018 eller efter aftale.

Ansøgningsfristen forlænges grundet for smalt ansøgerfelt, ny ansøgningsfrist den 1. maj 2018.

Vores personale siger:  

”Som vores nye leder, vil du kunne glæde dig til en meningsfuld og til tider hektisk hverdag med særdeles dedikerede medarbejdere. Vi har valgt at arbejde på A2 fordi vi kan lide at være en del af behandling af kræftpatienter, akutte patienter og kompleks kirurgi. Det stiller store krav til vores sygeplejefaglige kompetencer. Vi sætter en ære i at gøre det godt for vores patienter, og gerne i tæt samarbejde med vores kirurger og andre tætte kollegaer”.

Hvem er vi: 

A2 har 29 ansatte sygeplejersker og social-og sundhedsassistenter. Vores afsnit består i øjeblikket af 18 sengepladser for delt på 1, 2 og 4 mandsstuer.
Vi har et blandet klientel af patienter med diagnoser som kræft, inflammatoriske tarmsygdomme, komplicerede patienter med vakuum-sår behandling og kort-tarms patienter. Aldersspredning på vores patienter er stor.

Den daglige opgavefordeling og tavlemøde styres af afdelingssygeplejerske eller stedfortræder.

Vi sætter det faglige niveau højt, og stiller store krav til os selv og vores samarbejdspartnere. Desuden er vi kendetegnet ved at have et godt arbejdsmiljø, med særlig fokus på den gode tone og anerkendende tilgang til hinanden. Vi har en forsknings- og uddannelsesmæssig aktivitet inden for alle faggrupper men kunne godt tænke os mere forskning inden for sygeplejen. Afsnittet har forskningsassistent tilknyttet.

I afsnittet har vi godt socialt samvær og masser af humor og uformel omgangstone i det daglige arbejde.

Din lægekollega i afsnittet siger: 

”Teamfunktionen mellem dig og mig, og vores øvrige kollegaer er særdeles vigtig, for at A2 fungere optimalt. Dette både af hensyn til patienten og af hensyn til sikre så optimal drift og flow som muligt. Din rolle er derfor central og kræver at du har et stort overblik. Du skal også have de bedste kompetencer indenfor kommunikation og samarbejde. For at det lykkes i det daglige skal du kende dit personales kompetencer, være omstillingsparat, og kunne træffe hurtige og relevante beslutninger”.

Personligt er du: 

Er du en, som har mod til at indgå i et tæt konstruktivt tværfagligt samarbejde, hvor der er mange interesser på spil. Du kan både gribe og kaste bolden med fokus på muligheder og løsninger samt være lydhør for en personalegruppe, der ofte kommer med gode ideer. Du er et dedikeret menneske med en anerkendende tilgang til medarbejderne, kollegaer og samarbejdspartnere eksternt og internt. Du evner den kreative balance mellem god personaleledelse, drift, forskning og uddannelse. Du er den, der kan holde tungen lige i munden i en til tider udfordrende hverdag. Du skal have lyst til at se dig selv og dit afsnit, som en del af en større afdeling. Endelig skal du besidde gode evner for implementering af nye tiltag. Du skal have lyst og evner til, at være aktiv i afdelingens ledergruppe.

Fagligt har du: 

Gerne ledelseserfaring fra en tilsvarende stilling. Gerne eventuel uddannelse på master eller kandidat niveau. Du har en klar forståelse af egen lederrolle og evner at uddelegere til andre. Du skal have en vision for dit lederskab, uden at lade dig begrænse af faggrænser. Du skal være sygeplejefagligt engageret og deltage aktivt i udviklingen af sygeplejen. Gode kommunikationsevner såvel i tale som på skrift. Det er ikke afgørende for os, at du er kirurgisk sygeplejerske.

Vi tilbyder: 

  • 29 super engagerede medarbejdere som vil gøre deres bedste for, at du lander godt i jobbet
  • Gode sparingspartnere i sektionsansvarlig overlæge, stedfortræder og ledelseskollegaer i afdeling A, og godt TRIO samarbejde med AMIR og TR
  • Grundigt introduktionsprogram til afsnit og afdeling A som helhed..
  • Meget kompetent og engageret ledergruppe
  • En innovativ og foranderlig afdeling som konstant finder på nye ideer
  • Synlig og tilgængelig afdelingsledelse
  • Supplerende lederuddannelse der hvor der måtte være behov.
Ansøgningsfrist d. 1. maj 2018, og samtaler afholdes d. 7. maj 2018. Der søges via Region Syddanmark´s jobportal.
  • Indhentning af referencer påregnes, så du bedes oplyse reference i ansøgningen eller medtage denne til samtale
  • Erhvervserfaring udenfor OUH Odense Universitetshospital / Svendborg Sygehus bedes medsendt som dokumentation
  • Hvis du kommer fra et ansættelsesforhold uden for Region Syddanmark vil der være 3 måneders prøvetid

Vi ser frem til at høre fra dig.

Vil du vide mere om afdelingen og stillingen er du velkommen til et uforpligtende ring eller besøg. I job- og ansøgerprofil for stillingen, kan du også læse mere.

Kontaktpersoner er:

Oversygeplejerske Susanne Barren, mobil 2043 4165 – mail susanne.barren@rsyd.dk
Sektionsansvarlig overlæge Per Vadgaard Andersen, mobil 2159 2129 – mail per.vadgaard.andersen@rsyd.dk

Stedfortræder Sophie Blichfeld, mobil 2963 5983 – mail sophie.blichfeld@rsyd.dk

På OUH´s internetsideafdelingens facebookside og Linkdin kan du læse mere om afdelingen.