Afdelingslægestilling i Børne- og Ungeafdelingen, Kolding Sygehus Børne- og Ungeafdelingen , Kolding Sygehus

Ansøgningsfrist: 22/02/2024 Sygehus Lillebælt

En stilling som afdelingslæge inden for fagområdet pædiatrisk astma og allergologi er ledig til besættelse på Børne- og Ungeafdelingen i Kolding pr. 1. april 2024 eller efter aftale.

 

Vi søger:

En velkvalificeret og engageret speciallæge i pædiatri med speciel interesse og erfaring for pædiatrisk astma og allergologi – gerne med ønske om forskning og fagområdeuddannelse inden for området. Afdelingslægen skal deltage i det daglige lægefaglige teamsamarbejde på området.

 

Sammen med områdets øvrige læger skal du:  

 • Deltage i den faglige og organisatoriske udvikling af området
 • Være med til at nytænke patientforløb med et patient- og familieinddragende perspektiv,ære klar til at milieinddragende perspektiv
 • Arbejde for at opretholde og udvikle effektive, sikre, velfungerende og sammenhængende behandlingsforløb, herunder etablere og vedligeholde robust samarbejde med regionens øvrige pædiatriske afdelinger
 • Være inspirator og forbillede for afdelingens øvrige medarbejdere både i forhold til faglig profil, og afdelingens værdier og kultur
 • Være med til at uddanne yngre kollegaer inden for fagområdet pædiatrisk astma og allergologi
 • Deltage i samarbejdet på nationalt plan inden for pædiatri og pædiatrisk astma og allergologi

 

Vores kerneopgave er at sikre, at børn og unge med sygdom oplever, at vores sundhedsfaglige indsats bidrager til, at de får det bedst mulige liv.

Det forudsætter høj faglighed, tværfaglighed, børne- og ungevenlig tilgang

samt et godt arbejds-, uddannelses- og forskningsmiljø.

 

Børne- og Ungeafdelingen i Kolding er én af fire pædiatriske afdelinger i Region Syddanmark. Vi har 47 senge, hvoraf de 19 er neonatale. Vi har regionsfunktion i pædiatrisk gastroenterologi, neonatologi og funktionelle lidelser hos børn og unge.

Vi dækker det pædiatriske speciale bredt og har omkring 6.000 akutte kontakter og 3500 indlæggelser årligt. Heraf er ca. 700 indlæggelser på neonatalafdelingen. Ambulatoriet er opdelt i specialambulatorier med ca. 16.000 årlige kontakter.

 

Forskning og uddannelse

 • Vi er stolte af vores gode forsknings- og uddannelsesmiljø, som vi vægter meget højt
 • Vi har en aktiv forskningsenhed med pt. én tilknyttet professor, to lektorer og 3 læger i post doc. ansættelse.
 • Vi har tilknyttet ph.d. studerende, forskningsårsstuderende, og kandidatspecialestuderende, ofte med forskellig faglig baggrund.
 • Vi vægter et tværfagligt forskningsmiljø med inddragelse af alle personalegrupper. 
 • Vi varetager opgaven omkring den pædiatriske del af kandidatuddannelsen på medicin i Esbjerg.
 • Vi deltager i speciallægeuddannelsen i pædiatri, almen medicin og akutmedicin
 • Vi modtager studerende i klinik fra det Lægevidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet. Vi deltager også i uddannelsen af sygeplejestuderende, jordemoderstuderende og pædagogstuderende.

 

Vores lægelige bemanding består for tiden af 15 overlæger hvoraf de seks er ledende overlæger, 7 afdelingslæger, 6 læger i hoveduddannelsesstilling til pædiatri, 3 introduktionsreservelæger, 7 læger i hoveduddannelse til almen medicin og 1 uklassificeret reservelæge. Vi prioriterer et godt arbejdsmiljø og teamsamarbejdet meget højt.

Vi har et tæt samarbejde på tværs af alle faggrupper, som ud over læger tæller sygeplejersker, sekretærer, psykologer, diætist, børne- og ungdomspsykiater, pædagoger, skolelærer og socialrådgivere. Vi har en stærk kultur og arbejder med en børne- og ungevenlig tilgang.

 

Vagter

Vi har et todelt forvagts- og bagvagtslag, begge med tilstedeværelsesvagt. Dagbagvagten er til stede til kl.18, og i vinterhalvåret har vi to forvagter til kl. 18. Derudover er der en neonatal tilkaldevagt, samt en formaliseret beredskabsvagt.  For- og bagvagtslaget dækker desuden en stuegangsfunktion i weekenden.

 

Løn og ansættelsesvilkår:

Løn og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst.
Nærmere oplysninger om stillingen og rekvirering af funktionsbeskrivelse kan fås ved henvendelse til cheflæge Thomas Houmann Petersen,

telefon 7636 2236, mail: Thomas.Houmann.Petersen1@rsyd.dk.

 

Ansøgningen:

Ansøger bedes forholde sig til De syv lægeroller som beskrevet af sundhedsstyrelsen og i videst muligt omfang dokumentere kvalifikationerne inden for disse roller.

 

Ansøgningen skal stiles til afdelingsledelsen og ønskes sendt elektronisk via nedenstående ansøgningslink ”Søg Stillingen”.
Ansøgningsfristen er torsdag den 22. februar 2024. Der forventes at være ansættelsessamtaler i uge 9.