Afdelingslæger/overlæger til Patologisk Institut Ved Patologisk Institut, Aarhus Universitetshospital er en eller flere stillinger som afdelingslæge / overlæge ledig til besættelse pr. 1. juni 2017 eller straks herefter.

Dette job er udløbet

Vi er interesseret i afdelingslæger / overlæger, indenfor en lang række områder som f.eks. uropatologi, gastropatologi, lungepatologi, bløddelspatologi, gynækopatologi, fosterpatologi og hudpatologi, men vi vil opfordre alle med interesse i at arbejde på en stor universitetsafdeling til at søge.

Generelt
Vi kan tilbyde et spændende job på en veletableret afdeling i helt nye tidssvarende rammer, hvor du som en af afdelingens afdelingslæger/overlæger vil have rig mulighed for at bidrage til udviklingen indenfor alle aspekter af afdelingens hovedopgaver, nemlig diagnostik, uddannelse og forskning. Der vil være mulighed for hjemmearbejdsplads.

Vi er 135 ansatte, herunder 19 overlæger, 4 afdelingslæger og 12 – 17 yngre læger under uddannelse. Lægerne er for nyligt blevet organiseret i 3 søjler, der ledes af hver sin overlæge med organisatorisk ledelse. Disse søjleansvarlige overlæger har fingeren på pulsen og indgår i afdelingens ledelsesgruppe og er dermed til at sikre den lægelig indflydelse, der desuden udøves via speciallægemøder og øvrige medarbejderorganer.

Afdelingen er førende i regionen og har specialiseret sig i digitalpatologi og molekylærpatologi, hvilket giver rige muligheder for at ruste dig til fremtidens patologi. Dine opgaver bliver i samarbejde med afdelingens øvrige ansatte og de kliniske kolleger at sikre kvalitet og udvikling i det daglige diagnostiske arbejde, men du vil også have rig mulighed for at deltage i afdelingens forskning og undervisning af medicin-, tandlæge- og molekylærmedicinstuderende.

Ny moderne arbejdsplads
Vi er – efter mange år på to matrikler – lige flyttet ind i helt nye lokaler på Aarhus Universitetshospital under fælles tag i Skejby, hvilket fremmer det daglige samarbejde og udviklingen af faget. Afdelingen er placeret i hjertet af hospitalet og i umiddelbar nærhed af et stort forsknings- og udviklingslaboratorium, der ledes af de 3 professorer ved Patologisk Institut. Her foregår afdelingens vidtforgrenede forskning i samarbejde med en stor stab af ansatte, herunder 3 molekylærbiologer og 25 bioanalytikere. Laboratoriet råder over det nyeste udstyr indenfor digital- og molekylærpatologi samt TMA produktion og automatiseret aflæsning.

Vores ønsker til dig
Stillingen ønskes besat af en speciallæge i patologisk anatomi og cytologi med bred uddannelse og erfaring inden for specialet. Du skal desuden være villig til at deltage i afdelingens undervisnings- og forskningsforpligtelser.  Vi lægger vægt på gode evner for samarbejde, kommunikation og beslutningsdygtighed, samt handlekraft.

Vi forventer, at du får en tæt tilknytning til Aarhus Universitet, Institut for Klinisk Medicin. Du skal derfor være villig til at lade dig bedømme som lektor ved Aarhus Universitet.

Stillingen er vagtfri.

Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.

Yderligere information om stillingen og udlevering af funktionsbeskrivelse kan indhentes hos professor og ledende overlæge, Torben Steiniche på 2281 6894.

Det er en forudsætning for ansættelsen, at du kan dokumentere kompetencer inden for de 7 lægeroller: Medicinsk ekspert / lægefaglig, Kommunikator, Samarbejder, Leder / administrator / organisator, Sundhedsfremmer, Akademiker / forsker og underviser, Professionel. Det er et krav, at du har haft minimum  5 års ansættelse som speciallæge, jf. retningslinjer fra Region Midtjylland, for at kunne komme i betragtning til ansættelse som overlæge.

Sammen med ansøgningen skal der endvidere fremsendes et udfyldt skema til bedømmelse af lægefaglige kompetencer. Skemaet kan hentes her.

Samtaler forventes afholdt umiddelbart efter ansøgningsfristen.
Søg stillingen via “Søg job”-knappen.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.