Afdelingslæger til Røntgen & Skanning, Viborg 1-2 stillinger som afdelingslæge i Radiologi, ved Hospitalsenhed Midt, Røntgen og Skanning, Regionshospitalet Viborg, kan søges

Dette job er udløbet

Besættelse 1. marts 2019 eller efter aftale.

Om stillingen
Vi søger speciallæger i radiologi med bred radiologisk erfaring, eller ønske om subspecialisering

Vi tilbyder:

  • Ansættelse i en dynamisk afdeling i stadig teknologisk og organisatorisk udvikling med rig mulighed for faglige udfordring og udvikling af interesse- og ansvarsområder
  • Et højt fagligt miljø og faglig sparring med erfaren lægestab i afdelingen og i de samarbejdende specialer
  • Gode muligheder for kompetenceudvikling og efteruddannelse mhp. overlægekvalificering
  • Korte kommunikationsveje med godt samarbejdsklima mellem faggrupperne i Røntgen & Skanning og på tværs af afdelingerne i HE Midt
  • God mulighed for at deltage i den videre udvikling af akutfunktionen sammen med hospitalets Akutafdeling frem mod det nye Akuthus, med radiologisk akutafsnit integreret i Akutafdelingen (2019)
  • Afdelingen har en forskningsansvarlig i afdelingen, og Regionshospitalet Viborg har et entusiastisk videnskabeligt fagbibliotek og Journal Club, så mulighederne for såvel mono- som tværfaglig forskning er gode.

Der kan rekvireres en stillingsbeskrivelse for en afdelingslæge her.

Afdelingslæger indgår i afdelingens bagvagtlag med tilkaldevagt fra bolig, imens forvagtlaget er intro- og HU-læger m.fl. i tilstedeværelsesvagt. Bagvagten er aktuelt 6-skiftet, vi stiler imod 8-skiftet, imens forvagten er 7-skiftet.

Afdelingen deltager i den lægelige videreuddannelse på intro- og HU-niveau, og deltager i uddannelsen af medicinske studenter under den nye lægeuddannelse ved Aarhus Universitet. Afdelingen uddanner herudover radiografstuderende og sekretærelever, samt beskrivende radiografer og sonografer

Om Røntgen og Skanning
Fremtidens Akuthospital i Viborg, Regionshospitalet Viborg, er akuthospital for borgere i Viborg, Silkeborg og Skive kommuner, i alt 241.000 borgereDet billeddiagnostiske akutberedskab (24/7) ligger i afdelingens hovedafsnit i Viborg, hvor også de mere specielle undersøgelser og behandlinger foretages – MR, CT, UL, gennemlysning samt tilhørende interventioner.

Mammaradiologien for HE Midts område, samt for de perioperative radiologiske procedurer også for HE-Vest og Randers optageområde, er samlet i Viborg, i Brystklinikken, i nært samarbejde med mammakirurgi, -patologi og –onkologi.

Kræft- o.a. udredningspakker samt elektive undersøgelser fra HE-Midt og praksis, udføres både i Viborg og i afdelingens afsnit i Skive.

Alle læger i Røntgen & Skanning har hovedansættelse i Viborg. Afdelingen er fuldt digitaliseret og arbejder papirløst med fuld integration imellem systemerne inkl. Midt-EPJ

Relateret til Regionshospitalet Viborgs specialer: Traumatologi, kirurgi, urologi, ortopædi, karkirurgi, mammakirurgi, pædiatri, neurologi, lungemedicin, kardiologi, nefrologi, gastroenterologi, infektionsmedicin, endokrinologi, gynækologi/obstetrik og intensiv terapi samt praksis foretog afdelingen i 2018 163.000 radiologiske procedurer (UX- og K-koder) fordelt på konventionelle røntgenundersøgelser, CT-, MR- og UL-skanninger samt interventionelle procedurer.

Alle læger i Røntgen & Skanning har hovedansættelse i Viborg. Afdelingen er fuldt digitaliseret og arbejder papirløst med fuld integration imellem systemerne inkl. Midt-EPJ

Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt er en dynamisk hospitalsenhed med ca. 4.200 ansatte, et budget på 2,4 mia. kr. årligt.

De fire regionshospitaler danner tilsammen en dynamisk hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredeste specialiserede hospitalsenheder i Jylland.

Regionshospitalet Viborg er i færd med en udbygning til i alt 1,15 mia. kr. og er allerede i gang med en byggeplan med udflytning i løbet afi 2019. I den forbindelse vil Røntgen og Skanning blive udvidet væsentligt.
 
Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk

Løn og ansættelsesvilkår
Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst på området.

Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse.
Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Regionshospitalet Viborg, Røntgen og Skanning.

Yderligere information
Yderligere oplysninger om stillingen og arbejdsforhold kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Geert Willander på mobil 2964 5934 eller mobil 2874 6112.

En generel funktionsbeskrivelse for speciallæger ved Røntgen & Skanning kan rekvireres ved at følge linket. En specifik funktionsbeskrivelse/udviklingsplan vil vi sammen udarbejde/revidere løbende ved de årlige MUS-samtaler.

Ansøgningsfrist    
Ansøgningen med dokumentation for uddannelse, specialuddannelse, tidligere beskræftigelse m.v. samt udfyldt skema til bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøgere til stilling som speciallæge i Region Midtjylland, skal være os i hænde elektronisk senest den 23. januar 2019 kl. 12.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 5.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale