Afdelingslæger til Onkologisk Afdeling, Vejle Sygehus Onkologisk Afdeling, Vejle Sygehus

Ansøgningsfrist: 25/02/2024 Sygehus Lillebælt

Afdelingslæger søges til Onkologisk Afdeling, Vejle Sygehus

Attraktive og krævende stillinger som afdelingslæge er ledige for de rette til besættelse fra 1. maj 2024 og i månederne derefter.

Vi søger nu afdelingslæger til at fortsætte og udvikle det succesfulde arbejde for patienter med kræft. Vejle Sygehus er Patienternes Kræfthospital, og en ansøger skal mestre en patientcentreret tilgang, have øje for pårørende og medvirke til at give behandling på en professionel måde og på højeste faglige, internationale niveau.

Der er mulighed for at præge, hvilke særlige arbejdsområder stillingen skal fokusere på. Kerneområderne er medicinsk kræftbehandling, stråleterapi og understøttende/lindrende behandling. Opgaverne løses i 3 sygdomsopdelte teams, hvor team 1 håndterer prostatacancer, brystkræft og hudkræft. Team 2 har ansvaret for lungecancer og team 3 behandler gastrointestinal og gynækologisk cancer. Ud over disse teams, hvor patientbehandlingen sker i ambulatoriet, i stråleterapien og under indlæggelse, så er der faste læger i enhed for lindrende behandling og på sengeafdelingerne. For den rette ansøger kan der også blive tale om delvis funktion som læge i forskningsenheden med protokolrelateret arbejde og informationssamtaler.

Vi prioriterer at have ansatte med mange forskellige kompetencer, der bredt kan hjælpe patienterne. Det kan være inden for områder som genomisk medicin, forebyggelse, diagnostik, rehabilitering, senfølger, psykologiske aspekter, kommunikation, lighed og ernæring.

Som speciallæge på afdelingen er man rollemodel for alle øvrige ansatte og skal bidrage til trivsel, udvikling, forskning, uddannelse og høj klinisk kvalitet.

Onkologisk Afdeling har knap 300 ansatte og varetager den ikke-kirurgiske cancerbehandling for patienter i Sygehus Lillebælts optageområde og modtager også patienter fra tilgrænsende områder. Vejle Sygehus er udpeget til at være specialsygehus med særligt fokus på kræftbehandling.

Afdelingen består af:

  • En stråleterapiafdeling med fem lineære acceleratorer, hvor der gives ca. 25.000 strålebehandlinger årligt
  • Et ambulatorium med ca. 35.000 besøg årligt
  • Kræftambulatorium på Sydvestjysk Sygehus, der lægemæssigt bemandes fra Vejle
  • Et sengeafsnit med 19 onkologiske sengepladser, og et sengeafsnit med 10 palliative pladser
  • Enhed for lindrende behandling med hjemmekørende funktion og en intern funktion for ikke-maligne sygdomme
  • En klinisk forskningsenhed med 10 projektsygeplejersker, forskningssekretær, statistiker og projektmedarbejdere
  • Patienthotel

Lægemæssigt er vi nu bemandet med en cheflæge, 7 ledende overlæger, 5 overlæger, 12 afdelingslæger, 4 1. reservelæger og 15 reservelæger.

Afdelingen indgår i speciallægeuddannelsen i klinisk onkologi med både introduktionsstillinger og hoveduddannelsesforløb, ligesom der er lægestuderende på ophold.

Afdelingen har en betydelig forskningsaktivitet. Forholdene er gode til investigatorinitieret forskning, laboratoriebaserede undersøgelser og industrisponserede studier pga. det store patientantal og en effektiv forskningsenhed. Der er desuden tilknyttet en professor, 10 ph.d.-studerende, 3 lektorer og post.doc.-kandidater.

Afdelingslægestillingerne ønskes besat med speciallæger i klinisk onkologi. Kompetencer inden for medicinsk kræftbehandling, stråleterapi og lindrende/understøttende behandling er en selvfølge, og der er mulighed for at ønske specifikke arbejdsområder. Såfremt arbejdsopgaverne kommer til at omfatte medicinsk behandling af bryst-, tarm- og lungekræft, så vil ansættelsen ske med hovedarbejdssted i Vejle og mulighed for funktion ved Kræftambulatoriet på Sydvestjysk Sygehus.

Der er senvagt til kl 18 1-2 gange hver måned og dagsarbejde i weekender med stuegang ca. hver anden måned.

Løn:

Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til overenskomst mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger.

Du kan se funktionsbeskrivelse her

Ansøger bedes i ansøgningen med bedst mulig dokumentation forholde sig konkret til de syv kompetencer (medicinsk ekspert, kommunikator, samarbejder, leder/administrator, sundhedsfremmer, akademiker og professionel). Vurdering af de syv kompetencer vil indgå i den faglige bedømmelse.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til cheflæge Lars Henrik Jensen, tlf.: 7940 6802.

Ansøgningsfristen er den 25. februar 2024 med samtaler i uge 10.