Afdelingslæger til Øre-, Næse-, Hals- og Kæbekirurgisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital Køge Sjællands Universitetshospital er midt i en enestående udvikling. Vi er i gang med at skabe et fuldt udbygget Universitetshospital. Vil du med på holdet?

Dette job er udløbet

Sjællands Universitetshospital er midt i en enestående udvikling.
Henover de næste år vil vi udvikle Danmarks femte og sidste universitetshospital, Sjællands Universitetshospital. Sjællands Universitetshospital vil være pioner i det danske sundhedsvæsen og definere en ny, bedre og anderledes måde at drive et sundhedsvæsen på. Med overskriften ”Patienten er alt” implementerer hospitalet en ambitiøs strategi, som vil sætte en ny retning for fremtiden. Missionen er patienten, og visionen er suveræn kvalitet.

Ved Øre-, Næse-, Hals- og Kæbekirurgisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital, er to stillinger som afdelingslæge ledige fra 01.10.18.

Vi ønsker en afdelingslæge allokeret hovedsageligt i otokirurgi og vestibulogisøjlen, og en afdelingslæge hovedsageligt i hoved-hals søjlen. I ansøgningen bedes angivet, indenfor hvilke søjler/områder af specialet, man har sin interessere såvel fagligt, klinisk som forskningsmæssigt.

Region Sjælland har et befolkningsgrundlag på ca. 830.000 borgere, der betjenes af fire administrative somatiske sygehusenheder: Sjællands Universitetshospital, Holbæk Sygehus, Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse og Nykøbing F. Sygehus. Hvert af disse sygehuse har deres egen sygehusledelse.

Sygehusledelsen ønsker at styrke sundhedsforskningen for at frembringe væsentlig ny viden til gavn for patienterne og til styrkelse af medarbejdernes faglige kompetencer. Det forventes at ansøgere vil deltage aktivt i udviklingen af sygehusenes forskningsmiljøer.

Vi har brug for medarbejdere der har fokus på kvalitetsudvikling i klinisk praksis, med afsæt i patientens behov og oplevelser.

Øre-, Næse-, Hals- og Kæbekirurgisk Afdeling

Afdelingen er den eneste i Region Sjælland inden for specialerne oto-rhino-laryngologi og tand-mund- og kæbekirurgi. Der kan derfor blive tale om udefunktion på nogle af de andre sygehuse i Regionen.

Afdelingen indeholder

  • Et operationsafsnit med fem ØNH operationsstuer
  • Et sengeafsnit med 27 sengepladser, hvoraf de 8 er til dagskirurgiske patienter
  • En TMK operationstue på central operationsgang
  • Et ØNH ambulatorium med 17 undersøgelsesstuer
  • Et TMK ambulatorium med to undersøgelsesstuer
  • Audiologisk afsnit fordelt i Slagelse, Køge og Nykøbing F.
  • Et TMK ambulatorium i Næstved
  • Et lille ØNH ambulatorium i Nykøbing F.
  • En klinisk forskningsenhed

Afdelingen deltager i studenterundervisningen ved Københavns Universitet.

Kvalifikationer

Stillingerne er begge fuldtidsstillinger, og ønskes besat med speciallæger i oto-, rhino-, laryngologi. En af afdelingslægerne bliver placeret i otokirurgi og vestibulogisøjlen, den anden i hoved-halssøjlen, hvorfor interesser/kompetencer indenfor disse to områder er ønskeligt. Der vil være mulighed for yderligere oplæring. Mange af vores speciallæger er tilknyttet mere end en søjle, og det vil også være muligt for de nyansatte, at blive det. Det forventes at man deltager aktivt i uddannelsen af de uddannelsessøgende læger og andet personale. Der er god mulighed for at indgår i afdelingens forskningsmiljø ledet af vores professor.

Vagt

Afdelingslæger indgår i bagvagten.

Løn- og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst. Der foreligger en stillings- og funktionsbeskrivelse som kan rekvireres.

Om Sjællands Universitetshospital
Sjællands Universitetshospital er Danmarks yngste universitetshospital, og en afgørende brik i Region Sjællands ambitiøse sygehusplan. Vores mission er patienten, og visionen er suveræn kvalitet. I en verden fuld af nye muligheder og forventninger ser vi os som pionerer, der ønsker at definere en ny, bedre og anderledes måde at drive sundhedsvæsenet på.

Sjællands Universitetshospital er over de sidste år etableret som en organisatorisk enhed. Næste trin er den fysiske samling i det nye kvalitetsfondsbyggeri i Køge, som vil skabe rammen for et universitetshospital i fuld skala. Vi er således i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere, og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne.

Læs mere om Sjællands Universitetshospital på: http://www.regionsjaelland.dk/suh