Afdelingslæger til Mave-, Tarm- og Brystkirurgi, Regionshospitalet Viborg To stillinger som afdelingslæger i kirurgi ved Hospitalsenhed Midt, Mave-, Tarm- og Brystkirurgi, Regionshospitalet Viborg, er ledige til besættelse pr. 1. marts og 1. april 2019 eller efter aftale. Stillingen er en fuldtidsstilling på 37 timer pr. uge.

Dette job er udløbet

Om stillingerne
Den ene afdelingslæge tilknyttes kolonteamet, den anden afdelingslæge tilknyttes akutteamet.

Vagten er 9-skiftet, bagvagt døgndækkende som tilstedeværelsesvagt.
Desuden er der stuegangsvagt lørdag og søndag.

Foruden bagvagt er der døgndækket mellemvagt.
Alle ugens 7 dage bliver forvagten passet af akutafdelingen fra 8-23.

Den kirurgiske/gastroenterologiske bagvagt er døgndækkende i tilstedeværelsesvagt.
Bagvagten dækker mammakirurgi fra 15-8.

Der kan rekvireres en funktionsbeskrivelse her.

Om afdelingen
Mave-, Tarm- og Brystkirurgi har ud over kirurgisk gastroenterologi også egen sektion med mammakirurgi.

Fra 1. april 2019 bliver karkirurgisk afdeling lagt ind under Mave-, Tarm- og Brystkirurgi og Brystkirurgien Regionshospitalet Randers bliver flyttet til Viborg.

Afdelingen er opdelt i 5 teams: øvre gastroenterologi, colonkirurgi, brystkirurgi, akut- og dagkirurgi.

Afdelingen prioriterer undervisning og forskning. Der etableres hvert semester sædvanligvis 1-2 dage med operative øvelser på grise på Forskningsinstitutionen Foulum. Yngre læger i uddannelsesstillinger deltager på skift. På afdelingen er ansat en forskningsansvarlig overlæge og ansøgere med interesse og erfaring i forskning vil blive foretrukket.

Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Regionshospitalet Skive og har ca. 4.200 ansatte samt et budget på ca. 2,4 mia. kr. årligt.

De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.

Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk.

Om løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området.

Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse.

Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Mave-, Tarm- og Brystkirurgi.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Einar Pahle, tlf. 7844 6301 eller oversygeplejerske Helle Skytte tlf. 7844 6302.

Din ansøgning
Din ansøgning indeholdende dokumentation for uddannelse, specialuddannelse, tidligere beskæftigelse m.v. skal sendes elektronisk og være os i hænde senest mandag den 22. oktober 2018.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.