Afdelingslæger til Center for Rusmiddelbehandling København

Dette job er udløbet

Vi søger to nye kolleger til vores lægeteam på Nørrebro. Begge stillinger er vagtfrie med ugentlig arbejdstid i dagtimerne på hverdage. Den ene stilling er en fast stilling med besættelse fra den 1. november, og den anden stilling er et vikariat på 12-15 mdr. fra den 1. december.

Teamet dækker den lægelige rusmiddelbehandling af opioidafhængige patienter og dækker hele spektret fra udredning og iværksættelse af behandling til stabiliserende substitutionsbehandling og behandling med lægeordineret heroin. Den lægelige behandling følger ”Sundhedsstyrelsens vejledning til læger, der behandler opioidafhængige patienter med substitutionsmedicin”.

Vi forestiller os, at du

  • er speciallæge i almen medicin, samfundsmedicin, psykiatri el. beslægtede specialer.
  • har interesse for misbrugsbehandling og arbejdet med udsatte borgere.
  • har interesse for at arbejde tværfagligt.

Vi tilbyder

  • Gode kolleger og et godt arbejdsfællesskab.
  • Gode muligheder for kompetenceudvikling, f.eks. gennem kurser, konferencer m.v.
  • Deltagelse i behandlingscenterets store lægegruppe på 20 læger fordelt på uddannelseslæger. afdelingslæger og overlæger, der regelmæssigt mødes til lægemøder.

Ud over at varetage den medicinske substitutionsbehandling for opioidafhængighed behandler vi andre misbrugs- og afhængighedstilstande og varetager hepatitis- og hiv-profylakse og -screening, samt udredning og behandling af psykiatriske og somatiske følgesygdomme i samarbejde med egen læge, hospitaler og distriktspsykiatri.

Ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår følger aftale mellem Københavns Kommune og Yngre Læger.

Yderligere oplysninger
Nærmere oplysninger om stillingerne fås hos enhedsleder Anne Kirstine Svanholt på 5180 2917 og overlæge Lene Caspersen på 2156 9202.

Søg stillingen via nedenstående knappen ‘Søg job’ senest fredag den 21. september 2018

Ansættelsessamtaler finder sted i uge 39.