Afdelingslæger søges til Psykiatrisk Afdeling Odense, Universitetsfunktion Psykiatrisk Afdeling Odense - universitetsfunktion

Ansøgningsfrist: 25/04/2024 Psykiatrisk Afdeling

Har du lyst til at arbejde på et sengeafsnit i tæt samarbejde med overlæge, yngre læger, psykolog og tværfagligt personale og vil du gerne være i en afdeling, hvor der er et godt arbejdsmiljø, så kunne dette være interessant for dig.

 

Der søges afdelingslæger til Psykiatrisk Afdeling Odense, Universitetsfunktion med tiltrædelse 1. august 2024, eller efter aftale.

 

De ledige stillinger:
De ledige stillinger i Psykiatrisk Afdeling er indtil videre i:

 1. Sengeafsnit P40, som er et integreret afsnit med 4 lukkede pladser, 4 intensive pladser og 14 åbne almen psykiatriske senge.
  Afsnittet er et alment psykiatrisk sengeafsnit med en bred målgruppe. De 4 intensive senge er et lukket område i afsnittet, som rummer de mest komplekse patienter i afdelingen (ikke de mest voldsomme) og der er til disse senge ekstra normering i form af tværfagligt personale.
  Der er i sengeafsnittet foruden dig, som afdelingslæge, ansat én overlæge, flere yngre læger og 1 psykolog under uddannelse til specialpsykolog. 
   
 2. Sengeafsnit P50, som er et integreret afsnit med 4 lukkede pladser, 11 åbne pladser, 6 pladser til ptt. med spiseforstyrrelser og 3 brugerstyrede senge.
  Afdelingen modtager patienter inden for alle diagnosegrupper, i forhold til de spiseforstyrrede patienter har afdelingen regions- og højtspecialiseret funktion og der er et samarbejde med Endokrinologisk Afdeling og ambulatoriet. 
  Du vil som afdelingslæge komme til at arbejde sammen med overlægen i afsnittet, flere yngre læger og én psykolog under uddannelses til specialpsykolog. Derudover er der 2 dage om ugen specialpsykolog tilknyttet teamet for de spiseforstyrrede patienter.
   
 3. Sengeafsnit P302 er et lukket sengeafsnit med 12 senge. Afsnittet modtager patienter fra alle diagnosegrupper, som har behov for indlæggelse i lukket regi. Du vil i afsnittet komme til at arbejdet tæt sammen med overlægen i afsnittet, flere yngre læger og derudover er der 2 dage om ugen en specialpsykolog i afsnittet.

Afsnittene er sammen med de øvrige sengeafsnit beliggende ved OUH og der er et tæt samarbejde med de øvrige sengeafsnit og med Lokalpsykiatrien.

Afdelingslægerne vil sammen med afdelingens samlede lægegruppe deltage aktivt i afdelingens undervisningstilbud og afdelingslægerne deltager i afdelingens møder for speciallæger.

Afdelingslægerne deltager i bagvagten på Psykiatrisk Afdeling. Der er p.t. tale om et 12 personers rul med vagt fra bolig.

Der er forvagter med vagt på tjenestestedet og aftenvagten er netop opnormeret mandag til fredag, så der i perioden 15.30 – 22.30 foruden forvagten er en specialpsykologstuderende tilsted i vagt.

Da det er besluttet, at der skal ske en fusion mellem Psykiatrisk Afdeling Odense og Psykiatrisk Afdeling Svendborg, vil der sikkert ske en ændring i den samlede vagtstruktur.

Psykiatrisk Afdeling Odense:
Psykiatrisk Afdeling Odense har 111 senge fordelt på 3 integrerede afsnit, et lukket afsnit og 2 specialiserede åbne afsnit og et afsnit for ”de særlige pladser”. Der er i afdelingen lokalpsykiatriske teams, som er specialiserede, disse er beliggende i et hus på havnen.

Afdelingen har universitetsfunktion og har en stor forsknings- og uddannelsesaktivitet, som alle forventes at deltage i.

Afdelingen har rygepolitik som ikke tillader rygning i arbejdstiden.

Vi søger:

Vi søger afdelingslæger som:

 • Er speciallæge i Psykiatri eller evt almen medicin
 • Har interesse for psykiatriske lidelser
 • Har lyst til at indgå i et tæt samarbejde med overlægen omkring drift af et sengeafsnit
 • Har gode samarbejdsevner og erfaring i at arbejde med tværfaglig personalesammensætning

 

Vi tilbyder

 • En stilling, hvor arbejdsdagene varierer – ikke to dage er ens
 • Mulighed for at fordybe sig i patientforløb og følge patienten under indlæggelse
 • Mulighed for kompetenceudvikling
 • Et spændende fagligt miljø
 • Et godt arbejdsmiljø med mange kollegaer

 

Løn og ansættelsesforhold:
Ansættelse sker i henhold til overenskomst mellem FAYL og Regionernes Lønnings- og Takstnævn.

Supplerende oplysninger:
Faglig funktionsbeskrivelse kan rekvireres hos sekr. Dorte Østergaard Iversen, telefon 99448904.
For yderligere oplysninger om stillingen kan henvendelse rettes til cheflæge Sonja S. Rasmussen, telefon 99448902 eller sonja.rasmussen@rsyd.dk

Din ansøgning med beskrivelse af de 7 lægeroller stiles til:
Cheflæge
Sonja S. Rasmussen
Psykiatrisk Afdeling Odense, Universitetsfunktion

Ansøgningsfrist: Torsdag den 25. april 2024.
Ansættelsessamtaler afholdes tirsdag den 30. april 2024.