Afdelingslæger søges til Ortopædkirurgi, Sygehus Lillebælt Kolding Ortopædkirurgi, Kolding Sygehus

Ansøgningsfrist: 28/10/2019 Sygehus Lillebælt

Ortopædkirurgi, Sygehus Lillebælt Kolding søger to afdelingslæger til tiltrædelse 1. februar 2020 eller efter nærmere aftale. Stillingerne ønskes besat med speciallæger i ortopædkirurgi med interesse inden for artroskopisk kirurgi i skulder og albue eller andre af afdelingens subspecialer.

Om afdelingen  
Kolding Sygehus er Sygehus Lillebælts Akutsygehus. Ortopædkirurgi er opdelt i sektorer. Afdelingen har en stor traumesektor og meget akut kirurgi. På den elektive side har vi en fod-/ ankelsektor med regionsfunktion, der også samarbejder med Karkirurgisk Afdeling omkring sårpatienter. Desuden en skulder-/albuesektor med regionens garantifunktion og en stor håndsektor, der samarbejder med traumesektoren om den akutte håndtraumatologi. Afdelingen har indgået samarbejde med OUH omkring børneortopædien. Afdelingen råder over 45 senge. Der udføres årligt 8.400 operationer, og der ses 43.000 ambulante patienter. Afdelingen er bemandet med 17 overlæger, 15 afdelingslæger, 3 1. reservelæger.

Vagtforhold  
Afdelingslægerne indgår i tilstedeværelsesvagt i bagvagtslaget samt vagtordningen i Akutafdelingen på Kolding Sygehus. 
Afdelingen er godt bemandet i vagten. Udover bagvagt er der en speciallæge i FAM til kl. 23 og en døgndækket for- og mellemvagt. Herudover er der en traumatolog i tilkaldevagt døgnet rundt. 

 

Øvrigt  
Foruden patientbehandling på et højt fagligt niveau, prioriterer vi uddannelse, forskning og udvikling. Vi mener at disse forhold er indbyrdes afhængige og uundværlige for afdelingen. Afdelingen har en aktiv forkningsenhed og en stor uddannelsesforpligtigelse ifm. speciallægeuddannelsen.

 

Løn- og ansættelsesvilkår  
Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til overenskomsten. Stillingerne er omfattet af Ny Løn.  
Kolding Sygehus er røgfrit for alt personale såvel inde som ude.  

 

Yderligere spørgsmål  
Såfremt du har yderligere spørgsmål, kan du kontakte ledende overlæge Anders Jordy på telefon 28903684 eller mail anders.jordy@rsyd.dk

 

Ansøgning 
Ansøgninger modtages kun via det angivne link.
Ansøgningsfristen er 28.10.19. Ansættelsessamtaler forventes afholdt 31.10.19.