Afdelingslæger søges til Ortopædkirurgi, Kolding Sygehus Ortopædkirurgi, Kolding Sygehus

Ansøgningsfrist: 08/12/2022 Sygehus Lillebælt

Er du speciallæge i ortopædkirurgi og har mod på et job i en travl afdeling, hvor du kan fagområdespecialisere dig og samtidig holde fast i den brede ortopædi, ved bl.a. at deltage i vagtarbejdet? Så er dette noget for dig. Vi søger speciallæger til flere af vores sektorer med tiltrædelse pr 1. februar 2023 eller efter aftale.

Stillingen kan søges inden for fod-/ankelkirurgi, håndkirurgi og traumatologi og du kan forvente en arbejdsplan der fordeler din tid 70/30 mellem fagområdet og det brede ortopædi.
 
Kvalifikationer
Ansøger skal være speciallæge i ortopædkirurgisk kirurgi og have interesse inden for ovennævnte områder. Gode samarbejdsevner og lyst til tværfagligt samarbejde mellem faggrupper og forskellige specialer vægtes højt.

 

Om afdelingen

Afdelingen ligger på Sygehus Lillebælts akutsygehus, Kolding Sygehus. Vi modtager alle akutte ortopædkirurgiske patienter fra hele Sygehus Lillebælts optageområde. Følgende fagområder er repræsenteret i afdelingen: Traumatologi, skulderkirurgi, håndkirurgi og fod-/ankelkirurgi.

 

Afdelingen samarbejder med ortopædkirurgisk afdeling i Vejle, angående akutte patienter med knæskader og akutte problemer ifm. hofte- og knæalloplastik.

Desuden har afdelingen et samarbejde med OUH omkring børneortopædi, således at der dagligt er børneortopædkirurger fra OUH tilstede i afdelingen.

Afdelingen har en aktiv forskningsenhed, med en mange igangværende projekter.

Vi har ca. 220 medarbejdere heraf 18 overlæger, 10 afdelingslæger og 3 1. reservelæger – i alt ca. 50 læger.

 

Vi råder over et sengeafsnit med 41 senge. Der udføres ca. 8000 operationer årligt og 36.000 ambulante besøg. Skadestuen drives af akutafdelingen med lægelig bemanding fra Ortopædkirurgi.

 

Vagtforhold

Afdelingen har forvagt, mellemvagt og bagvagt i tilstedeværelsesvagt. Desuden er der speciallæge i FAM fra 8 – 23. Herudover er der erfaren traumatolog i tilkaldevagt til sparring for bagvagt, vanskelige operationer og tilfælde med mange multitraumepatienter.

 

Funktion

Speciallægen vil indgå i en af de nævnte sektorers arbejde og der vil være vagtforpligtigelse. Alt efter ansøgers kvalifikationer og behov skaber vi plads til oplæring i det fagområde man ansættes i.

Alle speciallæger i afdelingen forventes at deltage i den samlede afdelings opgaver, herunder udvalgsarbejde og deltagelse i arbejdsgrupper. Der forventes desuden deltagelse i afdelingens videnskabelige undersøgelser og kvalitetsmonitorering.
 

Øvrigt

I afdelingen lægger vi vægt på at sætte patienten først. For at gøre det, arbejder vi aktivt med IPLS – interprofessionel læring og samarbejde, der har vist sig at give gode patientforløb. Derudover prioriteres uddannelse, udvikling og forskning højt. Afdelingen er og skal være et godt være- og lærested for alle medarbejdere.

 

Yderligere oplysninger om stillingerne kan fås ved henvendelse til cheflæge Anders Jordy, anders.jordy@rsyd.dk eller 76362334/28903684 eller til de sektoransvarlige overlæger:

Fod/ankel: thomas.friis.østergaard@rsyd.dk, 76362328

Hånd: Tord.Salomonsen@rsyd.dk, 76360974

Traume: Lars.Bo.Rottwitt@rsyd.dk, 76363332

 

Ansøgningen

Søg stillingen via linket senest den 8. december 2022. Ansøgningen stiles til afdelingsledelsen og skal ledsages af et curriculum vitae samt eventuelt andre relevante bilag indeholdende oplysninger om uddannelse, undervisningserfaring og videnskabelig indsats. Dato for ansættelsessamtaler er sat til 14. december om eftermiddagen.