Afdelingslæge ved Røntgen og Skanning, Afsnit 4/5 En spændende stilling som afdelingslæge ved Røntgen og Skanning, Aarhus Universitetshospital (AUH) er ledig til besættelse pr. 1. september 2019 eller efter aftale.

Dette job er udløbet

Røntgen og Skanning er opdelt i afsnit, men er i praksis en samlet enhed. Det åbner op for, at du som afdelingslæge kan indgå i et større fagligt fællesskab og via dette opnå nye kvalifikationer efter interesse.

Afdelingslægen vil få primær funktion i afsnit 4+5, som hovedsageligt betjener de kliniske afdelinger i område ØST af AUH. Herudover betjenes Urinvejskirurgi og Nyresygdomme  i område SYD samt primærsektoren i Aarhus Kommune. Dette indebærer opgaver på både hoved-, regions- og højt specialiseret funktionsniveau, det sidste indenfor thorax-, børne-, uro- og kar-/interventionsradiologi. Afsnittet har ultralyd, CT, gennemlysning og konventionel røntgen. Der er en tæt kontakt til Afsnit 6, hvor der udføres MR af samme patientgrupper, og der er således mulighed for at udvikle sig indenfor alle modaliteter.

Der er en stor speciallægegruppe, som arbejder tæt sammen i en travl hverdag. Vi lægger vægt på et godt kollegialt sammenhold samt plads til faglig sparring og et godt arbejdsmiljø. Afdelingslægen skal varetage basisopgaver i afsnittet. Der er vagtforpligtigelse i 7-skiftet vagt med tilstedeværelsesvagt og efterfølgende rådighedsvagt fra bolig.
 
Om Røntgen og Skanning
Røntgen og Skanning er marts 2019 samlet under samme tag i Skejby og har været igennem en periode med fusion af tidligere Røntgen og Skanning og Neuroradiologisk Afdeling. Omorganisering, akutkoncept, ny vagtstruktur, nye afsnit, nye omgivelser, o.m.a. giver mulighed for at være med til at tegne fremtiden og måden at arbejde på for en af landets største radiologiske afdelinger.

Vi er nu 380 ansatte, heraf 70 speciallæger, fordelt på 8 afsnit med 4 afsnitsledelser. På afdelingen findes alle radiologiske modaliteter. Vi udførte i 2018 ca. 440.000 undersøgelser heraf mange højt specialiserede inkl. MDT-konferencer og second opinion af undersøgelser fra andre hospitaler – regionale og udenregionale. Afdelingen er universitetsafdeling for Region Midtjylland og dækker alle højt specialiserede funktioner i Specialeplan 2017. Vi er i tæt samarbejde med de øvrige radiologiske afdelinger i regionen.

Vores ledetråde er

  • fra enhed til helhed
  • patientens behov kommer først
  • vi skaber resultater gennem samarbejde

Læs mere og Stillings- og funktionsbeskrivelsen her

Har du brug for flere oplysninger så kontakt afsnitsledende overlæge Sten Langfeldt, på 4046 5385, eller på stelan@rm.dk eller ledende overlæge Vibeke Fink-Jensen, på 2475 1179 eller på vibfin@rm.dk.

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation. Ansøgers kvalifikationer vil blive bedømt ud fra de 7 lægeroller. Skema kan hentes her

Hvis ovenstående har din interesse, så glæder vi os til din ansøgning.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt torsdag den 25. juli 2019.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.