Afdelingslæge ved Operation og Intensiv Nord, Aarhus Universitetshospital Ved Operation og Intensiv afdeling Nord, Aarhus Universitetshospital, er en stilling som afdelingslæge ledig til besættelse pr. 1. februar 2018 eller snarest herefter.

Dette job er udløbet

Operation og Intensiv Nord er en af i alt tre afdelinger på Aarhus Universitetshospital. Afdelingen varetager aktuelt anæstesi- og operationsassistance samt intensiv terapi til specialerne Neurokirurgi, Ortopædkirurgi, Øjenkirurgi, Øre- Næse- Halskirurgi, Odontologi og Neuroradiologi. Der ydes desuden anæstesiologisk og intensiv service til specialerne Neurologi, Geriatri og Endokrinologi. Afdelingen deltager i traumemodtagelse og modtagelse af akutte medicinske patienter.

Stillingen er tilknyttet det neurointensive afsnit.

Det Neurointensive- og det Neuroanæstesiologiske Afsnit er indtil udflytningen til Aarhus Universitetshospital under fælles tag i Skejby beliggende på AUH Nørrebrogade. Afsnittet varetager, for nuværende, anæstesi og intensiv terapi til børn og voksne med multitraumer, neurokirurgiske, neuroradiologiske og neurologiske lidelser.

Stillingen har vagtforpligtigelse med tilstedeværelsesvagt. Vagten er 2-delt vagt på hverdage og med ønskeplanlægning. I vagten beskæftiger man sig primært med intensiv terapi samt anæstesi til akutte neurokirurgiske indgreb.

Det forventes, at man i dagtid er villig til at arbejde såvel på operationsgangen for neurokirurgi og øre-næse-hals, som på intensivafsnittet. En udveksling med det kommende Intensiv Nord i mellemperioden må ligeledes forventes. Der er også etableret en midlertidig tilkaldevagtsordning ved crowding, hvor det vil være muligt at deltage. Dog forventer vi at det efter endt udflytning er muligt at etablere et intensivt speciallæge vagtlag, hvorefter dagtid og vagter afvikles her.

Vi forventer

  • at du har viden og interesse for intensiv terapi
  • at du har viden og interesse for neuroanæstesi
  • at du er speciallæge i anæstesiologi med intensiverfaring og en bred anæstesiologisk baggrund
  • at du har gode evner for samarbejde, kommunikation og beslutningsdygtighed samt handlekraft og humor
  • at du har vilje til at deltage i kvalitetsudvikling og/eller forskningsprojekter
  • at du har erfaring inden for undervisning
  • at du er villig til at påtage dig opgaver uden for eget afsnit

Løn- og ansættelsesforhold efter gældende overenskomsten. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende autorisation samt en tilfredsstillende børneattest.

Nærmere oplysning om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Palle Juelsgaard på 7846 9966 eller mobil 2026 6461. Se i øvrigt funktionsbeskrivelse.

Sammen med ansøgningen skal der fremsendes et udfyldt skema til bedømmelse af lægefaglige kompetencer. Det er en forudsætning for ansættelse i stillingen, at der kan dokumenteres kompetencer inden for den medicinske ekspert, kommunikation, samarbejde, akademiker og professionel. Den faglige bedømmelse vil ske på basis af dette skema, som kan findes her.

Speciallæger i anæstesi forventes at deltage i Region Midtjyllands præhospitale beredskab eksempelvis ved regionens akutlægebiler, AMK beredskab eller akutlægehelikopter. Deltagelsen kan ske indenfor afdelingens arbejds- og vagttilrettelæggelse eller via frivillig deltagelse. Den frivillige konsulenttilknytning honoreres efter ”Regional aftale for honorering ved konsulenttilknytning til det præhospitale område i Region Midtjylland”.

Den nærmere tilrettelæggelse af deltagelsen i det præhospitale beredskab aftales i en dialog mellem dig, din leder og lederen af det præhospitale beredskab, hvor du deltager. Deltagelse i det præhospitale beredskab vil altid tage udgangspunkt i individuelle kompetencer, øvrig opgavevaretagelse og eventuelle særlige personlige hensyn. Omfanget af arbejde ved det præhospitale beredskab vil over tid kunne variere afhængig af antallet af læger, der deltager via den frivillige konsulenttilknytning. Der vil til stillingen kunne være knyttet udetjeneste ved Region Midtjyllands præhospitale beredskab. Antallet af udetjenester vil over tid kunne variere i forhold til omfang og sted, og det vil fremgå særskilt af din stillingsbeskrivelse, hvis du er omfattet heraf.

Ansøgning sendes elektronisk via nedenstående link og stiles til ledende overlæge Palle Juelsgaard, Operation og Intensiv Afdeling Nord.

Ansøgningsfrist d. 10. december 2017. Samtaler afholdes i uge 51, 2017.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.