Afdelingslæge ved Onkologisk Afdeling R, Odense Universitetshospital Onkologisk Afdeling R Odense

Ansøgningsfrist: 17/11/2019 OUH Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus

Onkologisk Afdeling R, Odense Universitetshospital, søger en afdelingslæge
pr. 1. december 2019 eller snarest herefter

Afdelingen varetager den onkologiske behandling af patienter fra Region Syddanmark og i et vist omfang Region Sjælland. For enkelte højtspecialiserede funktioner har afdelingen landsfunktion.

Onkologisk Afdeling R er opdelt i seks diagnoserelaterede teams, der arbejder tværfagligt, og på tværs af afsnit. Teamopbygningen skal sikre kontinuitet og helhed i patientforløb og arbejdsopgaver. Stillingen slås bredt op. Afdelingslægen vil dog blive tilknyttet et af teamene afhængig af kompetencer og afdelingens behov.

Funktioner
Afdelingslægen deltager i tæt samarbejde med teamets øvrige speciallæger i varetagelsen af alle teamets arbejdsområder.

Det forventes, at afdelingslægen deltager i    

  • multidisciplinære konferencer
  • udvikling af/og deltagelse i kliniske protokollerede undersøgelser og forskningsprojekter indenfor temaets arbejdsområder.
  • udvikling og styrkelse af relationer med samarbejdspartnere lokalt, regionalt og nationalt gennem deltagelse i relevante møder og afholdelse af undervisning og foredrag.
  • udvikling af hensigtsmæssige patientforløb/arbejdsgange.
  • afdelingens administrative opgaver
  • afdelingens undervisningsforpligtigelser

 

Kvalifikationer
Det forudsættes, at ansøger er speciallæge i klinisk onkologi.

Løn og ansættelsesforhold
Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til overenskomst mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Foreningen af Yngre Læger.

Hvis ovenstående har din interesse, kan du kontakte  
Ledende overlæge Peter Sørensen på tlf. 21343686 eller på e-mail peter.soerensen@rsyd.dk

Faglig funktionsbeskrivelse kan rekvireres på ode.r@rsyd.dk

Ansøgningen
Stiles til ledende overlæge Peter Sørensen, Onkologisk Afdeling R, Odense Universitetshospital, Kløvervænget 7B, 5000 Odense C. Der skal vedlægges et ajourført CV med oplysning om egne kompetencer indenfor speciallægeuddannelsens 7 kompetenceområder samt dokumentation for autorisation, speciallægeanerkendelse og eventuel efteruddannelse.

Ansøgningsfrist d. 17-11-19.