Afdelingslæge ved Klinik for Depression og Mani, AUH Psykiatrien Afdeling for Depression og Angst (ADA) søger en afdelingslæge til Bipolar Team i Klinik for Depression og Mani. Stillingen er en fuldtidsstilling og er ledig til besættelse pr. 1. september 2021 eller efter nærmere aftale.

Dette job er udløbet

Om afdelingen                         
Afdeling for Depression og Angst er en del af AUH Psykiatrien. Vi tilbyder udredning og behandling af høj faglig kvalitet til voksne patienter med lidelser inden for det affektive spektrum. Vi arbejder med integrerede, medicinske og non-farmakologiske behandlingsforløb, ofte rettet imod mere komplekse problemstillinger. Herudover er uddannelse og forskning blandt vore kerneopgaver.
Medarbejderstaben omfatter ca. 400 fuldtidsstillinger fordelt på tre sengeafsnit, Psykiatriens Hus i Aarhus og tre store ambulante enheder, heriblandt Klinik for Depression og Mani. Hver enhed har sin egen funktionsledelse.

I Afdeling for Depression og Angst er vi optagede af at videreudvikle vores uddannelsesmiljø for både læger i uddannelsesforløb og for fastansatte læger, således at vi i afdelingen har de kompetencer, der må forventes af et universitetshospital. Vi prioriterer et godt tværfagligt og kollegialt arbejdsmiljø og har fokus på inddragelse af medarbejdere, patienter og pårørende.

Vi har en meget aktiv forskningsafdeling, der er drevet af vores professor og som har en veludviklet corefunktion med statistiker og forskningsfarmaceut. Vi har en aktiv forskningsstrategi for involvering af medarbejdere i forskningen. Afdeling for Depression og Angst er som universitetsafdeling forpligtet til at bidrage til forskning af høj international standard.

Om Klinik for Depression og Mani – i daglig tale KDM
KDM er en større ambulant enhed med ca. 80 ansatte, der varetager udredning og behandling af patienter med depression og mani på hovedfunktions- og regionsfunktionsniveau. Klinikken består endvidere af en udredningsenhed, en enhed for hurtige ambulante tider, en neuropsykiatrisk enhed, en ECT-enhed og en TMS-enhed.

Afdelingslægens arbejdsopgaver
Afdelingslægen skal i samarbejde med kolleger være en drivende kraft i etableringen af et særligt tilbud for nydiagnosticerede patienter med bipolar lidelse. Tilbuddet skal forebygge kronificering, styrke patienternes livskvalitet samt understøtte, at tilknytningen til uddannelse eller arbejde bevares.
Derudover vil afdelingslægens opgaveportefølje indeholde følgende:

 • Selvstændig varetagelse af visitation, diagnostisk udredning og behandling.
 • Indtage en central rolle i det faglige udviklingsarbejde som skitseret ovenfor.
 • Deltagelse i forskningsprojekter, bl.a. i tilknytning til det nyetablerede behandlingstilbud.
 • Understøttelse af afdelingens aktive uddannelseskultur og selvstændig varetagelse af undervisning, supervision og vejledning af læger, lægestuderende og andre faggrupper.
 • Deltagelse i bagvagtslaget på tværs af AUH Psykiatrien.

Der er tale om et spændende klinisk arbejde med mulighed for at bidrage til den videre faglige profilering. Stillingen indeholder oplagte muligheder for at deltage i udviklings- og forskningsprojekter.

Ønskede faglige kvalifikationer

 • Speciallægeautorisation i psykiatri.
 • Bred almenpsykiatrisk viden og erfaring.
 • Erfaring med eller interesse for psykopatologi, psykofarmakologi og psykoterapi, specielt inden for det bipolare diagnoseområde.
 • Erfaring med undervisning samt udviklingsarbejde.
 • Interesse for klinisk psykiatrisk forskning.

Ønskede personlige kvalifikationer

 • Positivt menneske med klare holdninger.
 • Engageret, omsorgsfuld og troværdig i kontakten til patienter, pårørende og medarbejdere.
 • Evne til at formidle faglig identitet og holdninger til personalegruppen, specielt yngre læger.

Vi tilbyder

 • Et fagligt meningsfuldt og udfordrende job i universitetshospitalsregi inden for et spændende subspeciale (bipolar lidelse).
 • Godt kollegialt samarbejde med engagerede og fagligt kompetente kolleger i et mindre team.
 • Et stærkt tværfagligt og lægefagligt miljø, sidstnævnte i form af en forholdsvis stor lægegruppe med fine muligheder for faglig sparring og et godt kollegialt fællesskab.
 • En dynamisk arbejdsplads, hvor vi som beskrevet har sat ekstra kræfter ind på at profilere os fagligt som en dynamisk samarbejdspartner til de somatiske afdelinger på Aarhus Universitetshospital.
 • Mulighed for efteruddannelse.

Løn- og ansættelsesforhold

 • Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.

Ansøgning

 • Ansøgning samt relevante bilag fremsendes senest d. 15. oktober. Ansættelsessamtaler afholdes 9. november. Vi kontakter og indkalder kandidater løbende og modtager derfor gerne din ansøgning hurtigst muligt.

Yderligere oplysninger
Kan fås ved henvendelse til ledende overlæge i ADA Farahna Harees (pernhare@rm.dk / 2325 8288) eller ledende sygeplejerske i KDM Tine Nyegaard Hansen (tinehans@rm.dk / 2033 1784)

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.