Afdelingslæge ved Børne- og ungeafdelingen i Esbjerg Børn- og Ungeafdelingen

Ansøgningsfrist: 02/04/2023 Sydvestjysk Sygehus

Afdelingslægestilling ønske besat af speciallæge i pædiatri pr. 1. juni eller efter aftale.

Opgaven
Lægen skal varetage stuegangs- og ambulatoriefunktion. Stillingen er vagtbærende i 2-holdsskiftet vagt. Der er forvagt og bagvagt i tilstedevær.

Der ønskes kandidater med interesse i gastroenterologi og neurologi.

Fagområdeuddannelse eller subspecialisering kan komme på tale. Stillingen kan indgå som en del af subspecialisering i visse specialer, såfremt dette ønskes.

Afdelingen
Børne- og Ungeafdelingen er en del af Esbjerg Sygehus og Grindsted Sygehus, Syddansk Universitetshospital. Afdelingen har et optageområde på cirka 225.000. Afdelingen består af Børne- og Ungeambulatorium, Børne- og Ungemodtagelse, et sengeafsnit (0-17 år) (18 sengepladser til pædiatriske og kirurgiske børn) og et neonatal afsnit med regionsfunktion (fra GA 28+0) (ca 13 pladser).

  • Ambulante kontakter: ca. 20.000 årligt, heraf ca. 12.000 fremmøde.
  • Indlæggelser: ca. 4000 årligt på børne- og Ungeafdelingen, ca. 600 årligt på neonatalafsnittet.
  • Fødsler: ca. 1800 årligt.

Afdelingen har fokus på høje følelsesmæssige krav og høj patient- og medarbejdertilfredshed. Der er arbejde på tværs af afdelinger om simulationstræning.

Profil
Da vi vægter den personlige og faglige udvikling højt i afdelingen samt værner om vores gode uddannelsesmiljø, har vi følgende forventninger til dig:  

  • Vi forventer, at du er speciallæge i pædiatri
  • Vi forventer, at du holder din viden opdateret
  • Vi ønsker os en holdspiller, der kan lide at indgå i faglige fællesskaber og samarbejde tværfagligt
  • Vi ønsker, at du er indstillet på at dele viden og erfaring med yngre kolleger, studerende og de andre i teamet
  • Det er et plus hvis du har forskningserfaring og forsat ønsker at være forskningsaktiv, eller hvis du har et ønske om forskning

Syddansk Universitetshospital
I Børne- og ungeafdelingen er der et stærkt ønske om at øge forskningsaktivteten. Hvis stillingen søges af læge med videnskabelige kvalifikationer sv.t. Ph.D. kan forskningsenheden bidrage med opkvalificering mhp at søge lektorat.

Fra 2022 starter kandidatuddannelsen for medicin på SVS, i den forbindelse vil det blive muligt at søge stilling som lektor eller klinisk professor inden for pædiatri i kombination med ovenstående stilling.

Ansættelsesvilkår:
Løn- og ansættelsesvilkår iht. overenskomsten. Der indhentes børneattest.

Ansøgningsfrist: 2. april 2023

Ansættelsessamtaler: uge 16, 2023

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til cheflæge Jens Jakob Herrche Petersen på  tlf. 40 44 73 62 eller e-mail: jens.jakob.herrche.petersen@rsyd.dk

Ansøgningen udfærdiges i henhold til kvalifikationskrav i relation til de 7 lægeroller /kompetenceområder for speciallæger. Er du ikke tidligere overlægebedømt eller ikke overlægebedømt i Region Syddanmark, skal du udfylde dette skema og medsende denne din ansøgning og CV.