Afdelingslæge ved Afdeling for Medicinske Mavetarmsygdomme S ved Odense Universitetshospital Afdeling for Medicinske Mavetarmsygdomme S, Odense

Ansøgningsfrist: 17/06/2024 OUH Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus

Ved Afdeling for Medicinske Mavetarmsygdomme S er en stilling som speciallæge ledig til besættelse pr. 1. september 2024 eller snarest derefter.

Afdelingen er en intern medicinsk specialafdeling med højtspecialiserede funktioner og regionsfunktioner inden for gastroenterologi og hepatologi.

Afdelingen har 21 sengepladser som indgår i et sengesamarbejde med endokrinologisk afdeling og reumatologisk afdeling, ligesom afdelingen har et tæt driftssamarbejde med Fælles Akut Modtagelse (FAM).

Der er årligt ca. 1.500 stationære udskrivelser, alt overvejende specialepatienter. Vi har en stor ambulant virksomhed med 30.000 årlige besøg, og et endoskopiafsnit, hvor vi varetager gastroskopi og behandling af (næsten) alle former for akutte øvre blødninger, sigmo- og koloskopi, enkeltballon enteroskopi, ERCP inkl. Spy og EUS.

Afdelingen varetager langt de fleste højtspecialiserede funktioner inden for specialet, enkelte i tæt samarbejde med Rigshospitalet.

Vi søger en speciallæge med primær funktionsområde inden for IBD, men også med deltagelse i behandling og udredning af neuroendokrine tumorer. Da vi gerne vil udvide vores mikrobiom forskning, specielt med fokus på fæces transplantation, vil dokumenteret interesse inden for dette område være velanset.

Speciallægen skal sammen med afdelingens øvrige speciallæger deltage bredt i afdelingens kliniske arbejde, deltage i vagtarbejdet samt skal gerne kunne indgå i afdelingens øvrige teams efter aftale.

Speciallægen forventes at deltage i undervisningen af yngre læger, medicinstuderende og afdelingens øvrige personale.

Læs mere om afdelingen og den ledige stilling i funktionsbeskrivelsen, som kan rekvireres hos ledelsessupporter: Mia Rosenløv Laursen på e-mail mrl@rsyd.dk.

Faglig bedømmelse

Af hensyn til den faglige bedømmelse af ansøgeren, bedes ansøgningen udfærdiget med beskrivelse af de 7 kompetencer i henhold til Sundhedsstyrelsens vejledning.

Hør mere

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til cheflæge Benedicte Wilson på tlf. 29661734.

Der er ansøgningsfrist 17/6 og samtaler forventes afholdt i uge 25