Afdelingslæge ved abdominalradiologisk sektion, Radiologisk Afdeling, OUH Radiologisk Afdeling, Odense

Ansøgningsfrist: 18/08/2024 OUH Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus

Vi søger 2 afdelingslæger til vores abdominalradiologiske sektion med ansættelsesstart pr. 1. september 2024 eller efter aftale.

Gode udviklingsmuligheder med både diagnostik og intervention

Du skal indgå i sektionens lægeteam, der varetager abdomnialradiologiske undersøgelser og interventionsprocedurer på højt specialiseret niveau. Hvis du har stærke interventionskompetencer er det en fordel, men det er ikke et krav. Vi vil sammen med dig lave en udviklingsplan.

 

Afdelingen

Radiologisk Afdeling er inddelt i følgende subspecialer: abdominalradiologi inklusiv ultralyd, muskuloskeletal/pædiatrisk radiologi, onkoradiologi, angio/thoraxradiologi, neuroradiologi, samt mammaradiologi og akutradiologi/FAM.

Afdelingens aktivitetsniveau er højt. Vi foretager ca. 370.000 undersøgelser på årsbasis, og vi har et tæt samarbejde med såvel kirurgiske som medicinske specialafdelinger.

 

Vision og værdier

Vores vision er at levere diagnostiske undersøgelser og innovative radiologiske procedurer på højeste niveau til gavn for patienterne.

 • Ordentlighed i det vi gør og siger
 • Vækst i faglighed
 • Rum til fornyelse og begejstring

 

Sektionen

Abdominalradiologisk sektion varetager en lang række opgaver inden for subspecialet, herunder flere specialiserede procedurer, som fx mikrobølgeablation af levertumorer, cryoablation af nyretumorer, isættelse af ureterstents, drænage af galdeveje, biopsitagning mm..

Sektionen omfatter også et ultralydsafsnit med både ambulante og indlagte patienter.
Der afholdes en lang række konferencer med gennemgang af patienter fra hele regionen, i samarbejde med kliniske afdelinger med højt specialiserede funktioner.

 

Arbejdsområder

 • Indgå i den daglige drift 
 • Indgå i radiologteamet med varetagelse af de abdominalradiologiske undersøgelser og afhængig af kompetencer deltage i interventionsarbejdet.
 • Deltage i vagtafholdelsen i FAM (få vagter per rul – fortrinsvis aften til kl. 20 og weekend dagvagter)

 

Dine øvrige opgaver bliver

 • at deltage i undervisning af yngre læger
 • at bidrage til et godt tværfagligt samarbejde

 

Vi forventer, at du

 • er uddannet speciallæge i radiologi og kan leve op til de syv kompetencekrav for speciallæger.
 • har erfaring, viden og interesse inden for specialområdet.
 • er åben for nye tiltag og gerne være interesseret i forskningsaktivitet.
 • har og vægter gode samarbejdsevner.

Det vægtes positivt hvis du har særlige kompetencer inden for abdominalradiologisk intervention – gerne, men ikke et krav,

 

Vi tilbyder

 • et job på et Universitetshospital, hvor de fleste højt specialiserede funktioner er repræsenteret med rig mulighed for at udvikle sig, ikke mindst fagligt.
 • god mulighed for at dygtiggøre sig i subspecialet.
 • mulighed for fortsat at arbejde med forskning, hvis du har forskererfaring.
 • en struktureret oplæringsplan og fokus på videreuddannelse.
 • en afdeling med en uformel omgangstone.
 • en afdeling med fokus på arbejdsmiljøet og hvor arbejde efter Region Syddanmarks forbedringsmodel er en fast del af vores hverdag.
 • en afdeling, der vægter sociale arrangementer såsom sommerfest og julefrokost samt deltagelse i motionsarrangementer f.eks. DHL-stafet.

 

Vil du høre mere om jobbet

Er du velkommen til at kontakte cheflæge Ib Erik Jensen, telefon 2024 2701 eller mail til ib.erik.jensen@rsyd.dk

Ansøgningsfrist søndag 18. august kl. 23.59.

Vi forventer at afholde samtaler tirsdag 27. august.