Afdelingslæge uden vagt søges til Psykiatrisk Afdeling Odense – Universitetsfunktion Psykiatrisk Afdeling Odense - universitetsfunktion

Ansøgningsfrist: 29/03/2023 Psykiatrisk Afdeling

Har du mod på, at være med til at definere en helt ny stilling i Mobilteam og Team for Selvmordsforebyggelse, så er dette måske stillingen for dig.

 

Der søges en afdelingslæge (speciallæge i Psykiatri) til Psykiatrisk Afdeling Odense, Universitetsfunktion med tiltrædelse 1. september 2022 eller efter aftale.

Den ledige stilling
Den ledige stilling er i Mobilteamet og Team for Selvmordsforebyggelse, som drives under samme ledelse og er beliggende sammen i Lokal Psykiatrien i Odense.

Der har tidligere været en afdelingslæge tilknyttet Team forSselvmordsforebyggelse, men der er et ønske om samdrift af de 2 teams og du vil som afdelingslæge skulle medvirke til at virkeliggøre denne vision.

Mobilteamet udreder og behandler patienter indenfor det ikke psykotiske spektrum. Teamet tilbyder et kortere intensivt behandlingsforløb med mulighed for hjemmebesøg. Forløbet er fleksibel og individuelt tilrettelagt. Mobilteamet har også en del udredningsopgaver, hvor du, som speciallæge kunne bruge dine kompetencer ift. psykopatologisk vurdering. I forløbet vurderes om patienten skal afsluttes til et pakkeforløb i et af de andre teams i Lokalpsykiatrien.

Team for Selvmordsforebyggelse er et tilbud til patienter, som har haft et selvmordsforsøg eller har haft detaljerede og konkrete planer og dermed været tæt på et selvmordsforsøg. Patienterne tilbydes et struktureret behandlingsforløb.

I Mobilteam og Team for Selvmordsforebyggelse er der foruden dig som afdelingslæge ansat 1 overlæge, psykologer, sygeplejersker og sekretærer.

Mobilteamet og Team for Selvmordsforebyggelse har sammen med afdelingens øvrige teams til huse i et stort samlet Lokalpsykiatri med adresse på havnen i Odense.
Mobilteamet har et tæt samarbejde med Det Affektive sengeafsnit og Psykiatrisk Akutmodtagelse.

Psykiatrisk Afdeling Odense:
Psykiatrisk Afdeling Odense har 111 senge fordelt på 3 integrerede afsnit, et lukket afsnit og 3 specialiserede åbne afsnit, et afsnit med ”De særlige pladser” og der er i afdelingen lokalpsykiatriske teams, som er specialiserede.
Afdelingen har universitetsfunktion og har en stor forsknings- og uddannelsesaktivitet, som alle forventes at deltage i.

Afdelingen har rygepolitik som ikke tillader rygning i arbejdstiden

Vi tilbyder:

  • En stilling, hvor du får mulighed for at arbejde selvstændigt
  • Mulighed for supervision såvel i team som i speciallægegruppen
  • Mulighed for udvikling af psykoterapeutiske kompetencer
  • Ansættelse i et team med kompetente og engagerede medarbejdere
  • Du vil blive en del af en stor gruppe af speciallæger med kompetencer inden for mange områder

 

Vi søger:

  • Speciallæge i psykiatri med interesse for og kendskab til det ”ikke psykotiske spektrum”.
  • Speciallæge som vil indgå i udvikling af området
  • Du skal have interesse i og gerne kendskab til at arbejde i teams med flere faggrupper
  • Du skal kunne samarbejde med medarbejdere indenfor og udenfor organisationen

 

Løn og ansættelsesforhold:
Ansættelse sker i henhold til overenskomst mellem FAYL og Regionernes Lønnings- og Takstnævn.

Supplerende oplysninger:
Faglig funktionsbeskrivelse kan rekvireres hos sekr. Dorte Østergaard Iversen, telefon 99448904.
For yderligere oplysninger om stillingen kan henvendelse rettes til Cheflæge Sonja S. Rasmussen, telefon 99448902 eller sonja.rasmussen@rsyd.dk 

Din ansøgning med beskrivelse af de 7 lægeroller stiles til:
Cheflæge Sonja S. Rasmussen
Psykiatrisk Afdeling Odense, Universitetsfunktion

Ansøgningsfrist: Onsdag den 29. marts 2023.
Ansættelsessamtaler afholdes onsdag den 5. april 2023