Afdelingslæge, Traumatologi Ortopædien i Hjørring, Aalborg Universitetshospital

Dette job er udløbet

Vi tilbyder en spændende afdelingslægestilling med indlagt 6 mdrs sammenhængende funktionstid ved fagområdet for Traumatologi, Aalborg Universitetshospital.

Er du ortopædkirurgisk speciallæge med interesse i den akutte ortopædkirurgiske traumatologi og ønsker at udbygge din erfaring i Traumatologi i Hjørring og Aalborg, er du måske vores nye kollega.

En spændende afdelingslægestilling med udviklingsmuligheder er ledig til besættelse pr. 1. februar 2019. Stillingen er tilknyttet fagområdet for Traumatologi, Aalborg Universitetshospital og har hovedtjenestested ved Ortopædkirurgisk Afdeling i Hjørring. I løbet af de første 24 mdr vil vi tilbyde 6 mdrs sammenhængende ansættelse i fagområdet for Traumatologi i Aalborg.

Der vil i forbindelse med ansættelsen blive udarbejdet en udviklingsplan med fokus på at erhverve overlægekompetence i ortopædisk kirurgi med interesseområde inden for fagområdet. Din personlig faglige udvikling vil være omdrejningspunktet for opholdet i Aalborg.

Ortopædkirurgi i Region Nordjylland
Der foretages aktuelt ortopædkirurgisk behandling i Regionen på fem afdelinger, således på Aalborg Universitetshospital, herunder i Farsø, Regionshospital Nordjylland, herunder Hjørring, Frederikshavn og Thisted sygehuse. Hver af disse fem afdelinger ledes af en ledende overlæge.

Ortopædkirurgisk afdeling i Hjørring har:

  • et sengeafsnit med 20 stationære senge
  • et afsnit for dagkirurgi med 14 senge,
  • et elektivt/akut ambulatorium og et sårambulatorium
  • Artroskopisk Center, som er regionens center for artroskopisk behandling i alle kroppens led, og har egne operationsstuer, egen opvågning og ambulatorium
  • en idrætsmedicinsk klinik i samarbejde med stedlige reumatologiske afdeling
  • det lægelige ansvar for skadestuens patientbehandling

Afdelingen er traumecenter level II, og der foregår ud over traumatologi, artroskopisk behandling af alle led, håndkirurgi, skulder/albue kirurgi, fod/ankel kirurgi, sår- og infektionskirurgi og amputationskirurgi.

Afdelingslægen skal varetage de opgaver, som findes i fagområdet traumatologi sammen med den specialeansvarlige overlæge for den samlede ortopædkirurgiske traumatologi i Region Nordjylland samt det tilknyttede lægeteam.

Den lægelige bemanding er i øjeblikket 8 overlæger, 5 afdelingslæger, 2 læger i hoveduddannelse og 3 læger i introduktionsuddannelse, samt et forvagtslag med 4 KBU læger og 2 uklassificerede lægestillinger.

Regionshospital Nordjylland har en FAM, som Ortopædkirurgisk afdeling ikke deltager i.

Fagområder for Traumatologi, Aalborg Universitetshospital:
Afdelingslægen vil de 6 mdr blive tilknyttet afdelingens fagområde for traumatologi og skal varetage de opgaver, som findes i fagområdet sammen med den specialeansvarlige overlæge og det tilknyttede lægeteam samt øvrige fagpersoner, idet afdelingen prioriterer tværfagligt samarbejde højt.

Der forventes deltagelse i den samlede afdelings opgaver, herunder den teoretiske og praktiske undervisning af afdelingens læger, studenter og øvrige personale. Der forventes desuden deltagelse i afdelingens videnskabelige undersøgelser og kvalitetsmonitorering.

Løn- og ansættelsesforhold
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomsten mellem Danske Regioner og FaYL.

Der er over for Region Nordjylland oplysningspligt om bibeskæftigelse.

Vagtforhold Hjørring
Afdelingslægen vil indgå i afdelingens bagvagtsfunktion med overlæger, afdelingslæger og uddannelsessøgende læger i introduktionsforløb og hoveduddannelsesforløb. Bagvagten er 8-skiftet vagt på tjenestestedet.

Vagtforhold Aalborg
Afdelingslægen vil indgå i vagten på bagvagtsniveau.

Administrativt arbejdsområde
Afdelingslægen vil efter nærmere aftale få tildelt et administrativt arbejdsområde.

Kvalifikationer
Den, som ansættes, skal være speciallæge i ortopædisk kirurgi.

Stillingen ønskes besat med en speciallæge i ortopædisk kirurgi, som har udvist interesse for fagområdet.

Med henblik på udvikling og forskning i fagområdet forventes ansøgeren at vise interesse for dette felt. Det forventes, at ansøgeren prioriterer tværfagligt samarbejde højt.

Løn og ansættelsesvilkår
I henhold til den mellem Danske Regioner og Foreningen af Yngre Læger indgåede overenskomst. Der er overfor Region Nordjylland oplysningspligt om bibeskæftigelse.

Ansøgningsfrist
Ansøgning skal ledsages af Curriculum Vitae og relevante bilag indeholdende oplysninger om uddannelse, undervisningserfaring og videnskabelig indsats.
Alt sendes til Emply senest 01.11.2018
Eventuelle referencepersoner bedes angivet i ansøgningen.

Udvalgte ansøgere vil blive indkaldt til samtale.

Yderligere oplysninger
Der vil blive anmodet om børneattest.
Yderligere information kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Bent Wulff Jakobsen, tlf.: 20 81 74 76, e-mail: b.jakobsen@rn.dk