Afdelingslæge til Urinvejskirurgisk Afdeling, Vejle Sygehus Urinvejskirurgi, Vejle Sygehus

Ansøgningsfrist: 28/11/2022 Sygehus Lillebælt

En stilling som afdelingslæge i urinvejskirurgi ved Sygehus Lillebælt med tjeneste indtil videre ved Vejle Sygehus, er ledig til besættelse 1. marts 2023 eller snarest derefter.

Vi søger:

 • En dygtig og engageret speciallæge i urologi. Afdelingen er i vækst som følge af fusionen med det sønderjyske område pr.1.11.21. 
 • Vi søger en urolog, der gerne vil den almindelige urologi, men som også har lyst til at specialisere sig og blive en del af et eller flere af afdelingens kliniske teams.
 • Afdelingens teams er oprettet inden for både hovedfunktionsområdet for urologi og de specialiserede områder med henblik på at sikre, at der vedvarende er udvikling inden for begge områder.   

Afdelingen: 

 • Urinvejskirurgisk Afdeling – Sygehus Lillebælt udgøres efter 1.11. 21 af matriklen i Vejle samt af en satellit i Åbenrå med ambulatorium og dagkirurgi. Afdelingen varetager akut og elektiv urologi på hovedfunktionsniveau for den østlige del af Jylland i Region Syddanmark og har et befolkningsunderlag på 447.000. Herudover har afdelingen regionsfunktioner indenfor behandling af nyrecancer, urinvejssten og prostatakræft samt højtspecialiseret funktion for nyresten hos børn. 
 • I Vejle råder afdelingen over 18 stationære senge på selvstændigt sengeafsnit samt 5 senge på Akut Visitationsafsnit. Børn ligger på børneafsnit. Afdelingen bemander i Vejle 13 operationslinjer hver uge, heraf 5 på dagkirurgisk afsnit. Antallet af lejer skal løbende øges til 18 som følge af fusionen. Desuden varetages nyrestensknusning 2 gange ugentligt.  I ambulatoriet bemandes dagligt 4-6 linjer. På matriklen i Åbenrå skal bemandes 5 dagkirurgiske operationslejer pr. uge samt 2-3 ambulatorielinjer.      
 • Den årlige aktivitet forventes fremadrettet at inkludere ca. 3.700 indlæggelser, 4.500 operationer og 30.000 ambulante besøg. 
 • Afdelingens speciallæger arbejder alle i et eller flere teams og varetager i fælleskab almene funktioner i afdelingen. Den samlede lægestab i den fusionerede afdeling udgøres aktuelt af 10 overlæger, 14 afdelingslæger og 9 reservelæger. Størstedelen af speciallægerne har hovedtjenestested  i Vejle, mens en mindre del har hovedtjenestested i Åbenrå. Nogle læger vil have funktion på begge matrikler. 
 • Vagtfunktionen bemandes på hverdage udenfor dagtid samt i weekender af en forvagt i tilstedeværelsesvagt og en bagvagt på tilkald fra hjem. Derudover med en overlæge i beredskabsvagt, hvis bagvagten er hoveduddannelseslæge i fase 3.

Undervisning og forskning:

 • Afdelingen har en meget aktiv forskningsenhed, der har status som Fokuseret Forskergruppe på Syddansk Universitet, Institut for Regional Sundhedsforskning. Forskergruppen har tilknyttet et professorat, en adjunkt professor, en lektor, 2 forskningssygeplejersker og flere ph.d. -studerende.  Herudover har flere af afdelingens speciallæger dedikeret tid i Forskningsenheden. 
 • Afdelingens hovedforskningsområder er aktuelt nyresten, avanceret endourologi, prostatakræft, uroradiologi og kommunikation. 
 • Klinikkens læger deltager i både nationale og internationale postgraduate uddannelsesaktiviteter, som afholdes i og udenfor afdelingen. 
 • Afdelingen uddanner læger i alle faser af den postgraduate uddannelse og har aktuelt 9 reservelæger ansat. Uddannelse prioriteres højt, og afdelingen har netop været blandt de nominerede til Årets Uddannelsespris i Region Syddanmark. Vi vandt den dog desværre ikke. 

Stillingen:
Afdelingslægen der ansættes, skal indgå i et eller flere af afdelingens teams. Funktionen vil herudover omfatte afdelingens almene urologiske funktioner, herunder forventeligt bagvagtsfunktion i vagt fra bolig (10-12 skiftet), samt undervisning og uddannelse af yngre læger. 
Arbejdsplanlægningen for speciallæger har baggrund i et fast rul, hvor de enkelte læger er planlagt individuelt i forhold til blandt andet faste dage i ambulatoriet og på operationsgang og med hensyn til vagt. Nogle er vagtfri, andre har halve eller hele vagtrul. Nogle har fri efter vagt, andre ikke. I forhold til funktioner på afdelingens to matrikler tilstræbes, at man kun har funktion på den/de matrikler man ønsker, men alle er ansat med 2 tjenestesteder. 
Hvis ansøger er forskningsinteresseret, kan der være mulighed for dedikeret forskningstid med henblik på, at man indgår i afdelingens forskningsenhed. 
Den der ansættes, skal være speciallæge i urologi.

Løn-og ansættelsesforhold:
Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til den mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger indgåede overenskomst. 

Yderligere oplysninger:
Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til cheflæge, ph.d. Bettina Nørby, 7940 9420. 
Ansøger bør i ansøgningen forholde sig til de syv kompetenceområder: medicinsk ekspertise, kommunikation, samarbejde, ledelse/administration, sundhedsfremme, akademiker, professionel og i videst muligt omfang dokumentere kvalifikationerne indenfor disse kompetencer. 

Ansøgning sendes til:
Stillingen søges via det angivne link.
Ansøgningsfrist 28.11.22.