Afdelingslæge til traumesektoren, Kolding Sygehus Ortopædkirurgi, Kolding Sygehus

Ansøgningsfrist: 25/02/2024 Sygehus Lillebælt

Vi søger en speciallæge til vores traumesektor med tiltrædelse 1. juni. 2024 eller efter aftale.

 
Kvalifikationer
Ansøger skal være speciallæge i ortopædkirurgisk kirurgi og have interesse for ortopædisk traumatologi. Gode samarbejdsevner og lyst til tværfagligt samarbejde mellem faggrupper og forskellige specialer vægtes højt.

 

Om afdelingen

Afdelingen ligger på Sygehus Lillebælts akutsygehus, Kolding Sygehus. Vi modtager alle akutte ortopædkirurgiske patienter fra hele Sygehus Lillebælts optageområde. Følgende fagområder er repræsenteret i afdelingen: Traumatologi, skulderkirurgi, håndkirurgi og fod-/ankelkirurgi.

Afdelingen samarbejder med ortopædkirurgisk afdeling i Vejle, angående akutte patienter med knæskader og akutte problemer ifm. hofte- og knæalloplastik.

Desuden har afdelingen et samarbejde med OUH omkring børneortopædi.

Afdelingen har en aktiv forskningsenhed, med mange igangværende projekter.

Vi har ca. 220 medarbejdere heraf 17 overlæger, 10 afdelingslæger, tre 1. reservelæger og uddannelsessøgende læger på alle niveauer fra flere specialer – i alt ca. 55 læger.

 

Vi råder over et sengeafsnit med 41 senge. Der udføres ca. 5000 akutte og elektive operationer årligt og 35.000 ambulante besøg. Skadestuen drives af Akutafdelingen med lægelig bemanding fra Ortopædkirurgi.

 

Om traumesektoren

Traumesektoren har 6 overlæger og 2 afdelingslæger. Sektorens læger har ansvaret for den specielle traumatologi og for den almene skadebehandling i samarbejde med afdelingens øvrige sektorer. Således har traumesektoren det overordnede ansvar for behandling af akutte patienter der modtages i afdelingen og af den årsag er arbejdsopgaverne meget varierede.

 

Vagtforhold

Afdelingen har forvagt, mellemvagt og bagvagt i tilstedeværelsesvagt. Desuden er der speciallæge i FAM fra 8 – 23. Herudover er der erfaren traumatolog i tilkaldevagt til sparring for bagvagt, vanskelige operationer og tilfælde med mange multitraumepatienter.

Med afdelingslægestillingen følger der vagtforpligtigelse som bagvagt og vagt i FAM.

 

Funktion

Afdelingslægen vil indgå i traumesektorens arbejde med akutte og subakutte operationer, ambulatorium, FAM og stuegang. Alle speciallæger i afdelingen deltager i den samlede afdelings opgaver, herunder også udvalgsarbejde og deltagelse i arbejdsgrupper. Der forventes desuden deltagelse i afdelingens videnskabelige undersøgelser og kvalitetsmonitorering.
 

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til cheflæge Anders Jordy, anders.jordy@rsyd.dk, 28903684 eller ledende overlæge Peter Ivan Andersen, peter.ivan.andersen@rsyd.dk, 51927275.

 

Ansøgningen

Søg stillingen via linket senest den 25. februar 2024. Ansøgningen stiles til afdelingsledelsen og skal ledsages af et curriculum vitae samt eventuelt andre relevante bilag indeholdende oplysninger om uddannelse, undervisningserfaring og videnskabelig indsats. Dato for ansættelsessamtaler er planlagt til den 27. eller 28. februar 2024.