Afdelingslæge til Team B på Kræftafdelingen, AUH Ved Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital, opslås en afdelingslægestilling. Stillingen kan besættes 1. august eller efter aftale.

Dette job er udløbet

Kræftafdelingen varetager den non-kirurgisk onkologiske behandling i Region Midtjylland i samarbejde med Onkologisk Afdeling i Herning. Herudover har afdelingen en række landsdels- og landsfunktioner. Enhed for Lindrende Behandling hører administrativt til under Kræftafdelingen.

Du vil blive tilknyttet afdelingens Team B og ét eller flere af de ekspertområder, der hører under gruppen. Team B varetager behandling af øvre og nedre gastrointestinal cancer, neuroendokrine tumorer samt sarkomer. Du vil primært få ansvarsområder indenfor behandling af øvre gastrointestinale cancere samt sarkomer, men forventes at kunne deltage i teamets øvrige behandlinger.

Der kan i et begrænset omfang påregnes tjeneste på strålesatellitafsnittet i Herning.

Du skal være speciallæge i klinisk onkologi og kunne varetage alle funktioner inden for specialet på specialistniveau.

Det forudsættes, at du på tiltrædelsestidspunktet har erhvervet din speciallægeautorisation. For udenlandske ansøgere forudsættes arbejds- og opholdstilladelse.

I bedømmelsen vil vedvarende faglig udvikling, selvstændig forskning, teoretisk videreuddannelse og undervisningserfaring blive tillagt særlig betydning.

Afdelingen deltager i videreuddannelse af læger indenfor specialet Klinisk Onkologi og i undervisningen af medicinske studenter.

Arbejdstilrettelæggelse
I et vist omfang kan der være knyttet vagtfunktion til stillingen. I så fald vil det være ét-holdsdrift med dagtjeneste efterfulgt af rådighedstjeneste fra bolig eller arbejde i dagtiden i weekender /sh dage.

Yderligere oplysninger
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation.  Ansøgers kvalifikationer vil blive bedømt ud fra de syv lægeroller. Skema kan hentes her.

Afdelingsbeskrivelse samt yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende overlæge, Ph. D. Anni Ravnsbæk Jensen på 7845 4900 eller ved opslag på afdelingens hjemmeside.

Send din ansøgning til os senest den 14. juni 2019 via nedenstående link.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.