Afdelingslæge til Sundhedsstyrelsens Enhed for Forebyggelse

Dette job er udløbet

Har du lyst til at arbejde med forebyggelse og Sundhedsstyrelsens indsats med at fremme sundhed i Danmark?

Om os 

I Enhed for Forebyggelse beskæftiger vi os med folkesundhed og forebyggelse. Vi arbejder inden for og på tværs af områderne: mental sundhed, tobak, alkohol, narkotika, fysisk aktivitet, ulighed i sundhed, overvægt, ernæring, seksuel sundhed, graviditet og børnesundhed samt miljømedicin. Enheden har en sammensat opgaveportefølje og en del samarbejde med eksterne leverandører og samarbejdspartnere.

Vi er cirka 25 medarbejdere i enheden, og det daglige arbejde er præget af samspillet med Sundheds- og Ældreministeriet, regioner, kommuner, faglige miljøer, patientforeninger mv.

Dine arbejdsopgaver

Du vil skulle varetage en varieret palette af arbejdsopgaver. Det er bl.a. opgaver i relation til mental sundhed og stress, kvalitet i de kommunale forebyggelsestilbud, svangreområdet og alkohol- og stofbehandling. Konkret skal du arbejde med:
 • Projektledelse og deltagelse i projekter med fokus på forebyggelse og fremme af kvalitet i forebyggelsesindsatsen
 • Rådgivning om kommunale forebyggelsestilbud
 • Rådgivning af departementet, kommuner, regioner og fagpersoner
 • Udarbejdelse af notater, publikationer mv.
 • Kontakt med aktører og interessenter på området.

Opgaverne vil skulle løses i tæt samspil med enhedens ledelse, enhedens øvrige medarbejdere, Sundhedsstyrelsens øvrige faglige og administrative enheder samt departementet.

Din uddannelse og erfaring

Vi ser gerne, at du er uddannet speciallæge i samfunds- eller socialmedicin eller andet relevant speciale.

Derudover lægger vi vægt på, at du:

 • har interesse for – og gerne erfaring med – forebyggelse.
 • har lyst til at arbejde med kommunal forebyggelse, mental sundhed og stress, alkohol og stofbehandling og svangreområdet
 • har erfaring med at arbejde i politisk styrede organisationer og/eller offentlig forvaltning
 • er i stand til at løse opgaver selvstændigt og på et højt fagligt niveau
 • har kendskab til relevante aktører på området
 • har erfaring med projektledelse, tværfaglige projekter, faglig formidling m.v.
Vi tilbyder

Et spændende job med afvekslende og udfordrende opgaver, selvstændigt ansvar og stor mulighed for at præge den nationale forebyggelsesindsats. Du vil skulle bidrage til løsningen af et bredt spektrum af problemstillinger og have kontakt til mange forskellige aktører. Du vil komme til at arbejde sammen med dygtige kolleger i et dynamisk, tværfagligt samarbejdsmiljø med blandt andet sundheds- og samfundsfaglige baggrunde, kontorfunktionærer m.fl.

Vores arbejdsklima er energisk, positivt, anerkendende, uformelt og præget af stort fagligt engagement og gensidig respekt.

Vi tilbyder desuden fleksibel arbejdstid og gode muligheder for efter- og videreuddannelse.

Om ansættelsen  

Du vil blive ansat som afdelingslæge i henhold til gældende overenskomst mellem Finansministeriet og Yngre Læger (YL). Ansættelse som afdelingslæge forudsætter speciallægeanerkendelse.

Der er tale om en fuldtidsstilling med tiltrædelse snarest muligt.

Kontakt os gerne 

Få mere at vide om stillingen ved at ringe til konstitueret enhedschef Niels Sandø på tlf. 7222 7529.

Er du interesseret?  

Klik på “Søg job” og send os din ansøgning med CV og eksamensbevis. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 3-4.

Sundhedsstyrelsen har røgfri arbejdstid.

Vi opfordrer alle interesserede til at søge stillingen – uanset alder, køn, religion, handicap, etnisk baggrund.