Afdelingslæge til Retspsykiatrisk Distriktspsykiatri, Psykiatrisk Afdeling Middelfart Psykiatrisk Afdeling Middelfart

Ansøgningsfrist: 19/08/2019 Psykiatrisk Afdeling

Til Retspsykiatrisk Distriktspsykiatri søger vi en afdelingslæge pr. 1. september 2019 eller efter aftale.

Psykiatrisk Afdeling i Middelfart varetager den almenpsykiatriske opgave i Middelfart og Assens Kommune, med et befolkningsunderlag på ca. 80.000 indbyggere, samt den retspsykiatriske funktion, som dækker hele Region Syddanmark. Afdelingen har 102 døgnpladser, heraf 84 retspsykiatriske. Der er desuden lokalpsykiatri og retspsykiatrisk distriktsfunktion.
Afdelingen er normeret med 16 overlægestillinger og 8 afdelingslægestillinger.

Afdelingen har flotte, morderne og velfungerende fysiske rammer, med 6 retspsykiatriske afsnit, hver med plads til 14 patienter. Der er 5 afsnit med akutmodtagelse, og et rehabiliteringsafsnit.
Visitationen til retspsykiatriske døgnpladser i hele Region Syddanmark varetages af de retspsykiatriske speciallæger i Middelfart.

Den ambulante del af retspsykiatrien i Region Syddanmark varetages af Retpsykiatrisk Distriktspsykiatri (RDP), som er tilknyttet Psykiatrisk Afdeling i Middelfart. Behandlingen varetages tværfagligt, har udgangspunkt i Middelfart og foregår i lokalområderne i tæt samarbejde med kriminalforsorgen, kommunerne, lokalpsykiatrien m.fl.

Foruden fire overlæger er der ansat en afdelingssygeplejerske, 18 specialsygeplejersker, to psykologer og seks sekretærer.
RDP har for nuværende ca. 560 indvisiterede patienter.

Der er til retspsykiatrien tilknyttet to regionsdækkende ambulante ordninger:
Ambulante mentalundersøgelser og behandling af sædelighedskriminelle.
Begge ordninger er veletablerede og sidstnævnte som led i et nationalt netværk med fælles møder og supervision.

Mange faggrupper bidrager til den høje faglige standard i vores retspsykiatri. Flere behandlingstilbud foregår tværfagligt, f.eks. gruppebehandling af sædelighedskriminelle, patient- og pårørendeundervisning m.fl.

Dine opgaver

•visitation, undersøgelser og behandling af ambulante retspsykiatriske patienter, hovedsagligt i Hovedfunktion Fyn

•udfærdigelse af retspsykiatriske erklæringer

•vejledning og undervisning

•medvirke til fortsat udvikling af retspsykiatrien

Vi vil støtte dig i opgavevaretagelsen ved at sikre mulighed for

•varierede arbejdsopgaver

•fast supervision af mentalerklæringer

•forskning i retspsykiatrien

•faglig rådgivning blandt erfarne kollegaer

•Veludviklet tværfagligt samarbejde med blandt andet psykologer

•gode kursusmuligheder samt interne temadage

•deltagelse i næstkommende hold af den retspsykiatriske ekspertuddannelse

Vi forventer at du, i fornødent omfang, deltager i opgaveløsningen på hele Psykiatrisk Afdeling, således i afdelingens lægelige administration, undervisning, ferieafvikling m.v.

Kvalifikationer

Du skal have en bred almenpsykiatrisk uddannelse og speciallægeanerkendelse i psykiatri.

Følgende er en fordel, men ikke en nødvendighed:

•retspsykiatrisk erfaring

•undervisningserfaring

•psykoterapeutisk interesse og erfaring

Vi lægger særlig vægt på din lyst og evne til at samarbejde og til at indgå i et tværfagligt team.

Løn- og ansættelsesvilkår

Ansættelse sker efter gældende overenskomst. Afdelingen ansætter kun medarbejdere med en tilfredsstillinde straffeattest. Vi sørger for at rekvirere en offentlig straffeattest (10 år tilbage) med indhentelse af samtykke fra den der ansættes.

Yderligere oplysninger

Hvis du har brug for yderligere oplysninger, kan du kontakte overlæge Joan Johansen, tlf. 9944 8175 eller ledende overlæge Louise Ahrendt, tlf. 9944 8102.

Ansøgningsfrist den 19. august 2019.

Vi holder ansættelsessamtaler torsdag den 29. august om eftermiddagen.

Vi glæder os til at høre fra dig.