Afdelingslæge til Retspsykiatrisk Afsnit P2, Psykiatrisk Afdeling Middelfart Psykiatrisk Afdeling Middelfart

Ansøgningsfrist: 19/11/2019 Psykiatrisk Afdeling

Til Retspsykiatrisk Afsnit P2 søger vi en afdelingslæge pr. 1. januar 2020 eller efter aftale

Psykiatrisk Afdeling Middelfart varetager den almenpsykiatriske opgave i Middelfart og Assens Kommune, med et befolkningsgrundlag på ca. 80.000 indbyggere, samt den retspsykiatriske funktion, som dækker hele Region Syddanmark. Afdelingen har 102 døgnpladser, heraf 84 retspsykiatriske. Der er desuden lokalpsykiatri og retspsykiatrisk distriktsfunktion.

Afdelingen er normeret med 16 overlægestillinger og 8 afdelingslægestillinger.
Afdelingen har flotte, moderne og velfungerende fysiske rammer, med seks retspsykiatriske afsnit, hver med plads til 14 patienter. Der er fem afsnit med akutmodtagelse og et rehabiliteringsafsnit. Visitationen til retspsykiatriske døgnpladser i hele Region Syddanmark varetages af de retspsykiatriske speciallæger i Middelfart.

Den ambulante del af retspsykiatrien i Region Syddanmark varetages af Retpsykiatrisk Distriktspsykiatri (RDP), som er tilknyttet Psykiatrisk Afdeling i Middelfart. Behandlingen varetages tværfagligt, har udgangspunkt i Middelfart og foregår i lokalområderne i tæt samarbejde med kriminalforsorgen, kommunerne, lokalpsykiatrien m.fl. Herudover varetager Retspsykiatrien i Middelfart metalundersøgelserne i Region Syddanmark samt undersøgelser og behandling af sædelighedskriminelle, sidstnævnte som et nationalt netværk med fælles møder og supervision.

Mange faggrupper bidrager til den høje faglige standard i vores retspsykiatri. Flere behandlingstilbud foregår tværfagligt, f.eks. gruppebehandling af sædelighedskriminelle, patient- og pårørendeundervisning m.fl.

Dine opgaver

 • visitation, undersøgelser og behandling af retspsykiatriske patienter
 • udfærdigelse af retspsykiatriske erklæringer
 • vejledning og undervisning
 • medvirke til fortsat udvikling af retspsykiatrien
 • 7 skiftet bagvagt fra bolig

Vi vil gerne tilbyde dig at være afdelingslæge på Retspsykiatrisk Afsnit P2.

Vi vil støtte dig i opgavevaretagelsen ved at sikre mulighed for

 • varierede arbejdsopgaver
 • supervision af mentalerklæringer og behandling af sædelighedskriminelle
 • faglig rådgivning blandt fagfæller
 • godt tværfagligt samarbejde med blandt andet psykologer
 • gode kursusmuligheder samt interne temadage
 • deltagelse i næstkommende hold af den retspsykiatriske ekspertuddannelse.

Vi forventer at du, i fornødent omfang, deltager i opgaveløsningen på hele Psykiatrisk Afdeling, således i afdelingens lægelige administration, undervisning, ferieafvikling m.v.

Kvalifikationer

Du skal have en bred almenpsykiatrisk uddannelse, og speciallægeanerkendelse i psykiatri.
Følgende er en fordel, men ikke en nødvendighed:

 • retspsykiatrisk erfaring
 • undervisningserfaring

Vi lægger særlig vægt på din lyst og evne til at samarbejde og til at indgå i et tværfagligt team.

Løn- og ansættelsesvilkår
Ansættelse sker efter gældende overenskomst. Afdelingen ansætter kun medarbejdere med en tilfredsstillinde straffeattest. Vi sørger for at rekvirere en offentlig straffeattest (10 år tilbage) med indhentelse af samtykke fra den der ansættes.

Yderligere oplysninger

Hvis du har brug for yderligere oplysninger, kan du kontakte overlæge Lise Tøffner Hansen, tlf  9944 8179, eller ledende overlæge Louise Ahrendt tlf. 9944 8102.

Ansøgningsfrist den 19. november 2019.
Vi holder ansættelsessamtaler tirsdag den 28. november om eftermiddagen.

Vi glæder os til at høre fra dig!