Afdelingslæge til opsøgende sundhedsfunktion i Center for Udsatte Voksne og Familier

Dette job er udløbet

Har du lyst til at arbejde i et felt under stærk udvikling og bidrage til et bedre sundhedstilbud til mennesker, som lever under socialt udsatte forhold?

Center for Udsatte Voksne og Familier under Socialforvaltningen i Københavns Kommune søger en afdelingslæge til vores opsøgende sundhedsfunktion med tiltrædelse den 1. marts 2019 eller snarest muligt derefter.

Om stillingen
Stillingen er nyoprettet med henblik på at dække lægefunktion på korterevarende døgnbehandlingstilbud for socialt udsatte mennesker i hjemløshed. Endvidere skal sundhedstilbud til stofbrugere på Vesterbro forøges. Arbejdet forankres i opsøgende SundhedsTeam, som er en lille selvstændig enhed med kommunalt praksisydernummer, som fungerer som primær sundhedstjeneste for mennesker, der ikke har kontakt med det ordinære system. Arbejdsområderne omfatter almenmedicinske problemstillinger, misbrugsrelaterede sygdomme og lettere psykiatri.

Du skal være med til at varetage centrets strategi for området – Sundhed på tværs. Sundhed på tværs er en organisatorisk sammentænkning af alle sundhedstilbud og skadesreducerende tiltag i Københavns Kommune overfor hjemløse og stofbrugere, som ikke har kontakt med det ordinære sundhedsvæsen. Sundhed på tværs omfatter et døgntilbud, tre sygeplejeklinikker, en walk-in klinik og to stofindtagelsesrum på Vesterbro. Dertil kommer forskellige forebyggelses- og skadesreduktionstiltag af varierende intensitet.

Der er ansat mere end 35 sygeplejersker i alt i de forskellige enheder, og de enkelte enheder har forskellig organisatorisk tilknytning.

Stillingen indebærer som udgangspunkt varetagelse af lægedækningen på døgnafsnittet tre dage ugentligt samt øvrige opgaver de andre dage mens den kliniske erfaring opbygges. Det øvrige arbejde er fordelt mellem de nævnte enheder, samt i den opsøgende indsats. Der vil derfor være skiftede arbejdssteder for de øvrige dage, men alle arbejdssteder er placeret centralt i Københavns Kommune.

Arbejdet er fordelt mellem disse enheder, og da en stor del af indsatsen er opsøgende, er der skiftende tjenestesteder, og en del af arbejdet foregår hos patienterne.

SundhedsTeam har ud over at levere sundhedstilbud til formål at sikre et overblik over sundhedstilstanden blandt socialt udsatte i Københavns Kommune via forskellige opsøgende og forebyggende tiltag samt forskning i samarbejde med forskellige interessenter.
SundhedsTeam deltager endvidere i undervisning af medicinstuderende i socialmedicin og sygeplejestuderende i kliniske praktikker.

Den nye afdelingslæge skal, sammen med de to øvrige læger på området, fortsætte udviklingen af en sammenhængende indsats, som kan forbedre sundhedstilstanden for kommunens socialt udsatte borgere, og samtidig sikre at det sundhedsfaglige tilbud matcher de kvalitetskrav, der er i det øvrige sundhedsvæsen. Vi kan tilbyde et spændende job i et felt under udvikling med gode muligheder for klinisk forskning og mulighed for tæt sparring med kolleger i det daglige arbejde.

Vi forventer, at du

  • er speciallæge inden for relevant speciale (almen medicin, evt. psykiatri eller samfundsmedicin) med interesse for, og gerne erfaring med, misbrugsbehandling. Der vil være krav om oplæring inden for somatiske og psykiatriske områder, som ikke er dækket hos ansøgeren
  • har en god klinisk fornemmelse og mod på at arbejde under meget varierende forhold og rammer
  • har lyst til at arbejde med udsatte borgeres somatiske og psykiatriske problemstillinger, som ofte er af kronisk karaktér og har en helhedsorienteret indstilling til behandling og patienternes behov
  • kan arbejde tværfagligt og i ligeværdigt samarbejde med erfarne sygeplejersker og socialfaglige medarbejdere
  • har lyst til at udvikle fagområdet i samarbejde mellem de øvrige læger i centret, deltage i klinisk studenterundervisning samt undervisning af andre faggrupper.

Løn- og ansættelsesvilkår
Stillingen er en fast, vagtfri fuldtidsstilling.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst mellem Københavns Kommune og Foreningen af Yngre Læger.

I tilfælde af manglende relevante ansøgere med speciallægeanerkendelse kan stillingen besættes af reservelæge, enten som klinisk ophold under speciallægeuddannelse, eller i uklassificeret stilling af 6-12 mdrs. varighed. Stillingen vil i det tilfælde blive tilpasset reservelægens kvalifikationer og erfaring.

Mere information
Yderligere oplysninger samt detaljeret funktionsbeskrivelse kan fås ved henvendelse til institutionsleder og klinisk overlæge Henrik Thiesen på 2675 8911.

Du kan få information om SundhedsTeam på https://sundhedsteamet.kk.dk/ og hjemmeside http://www.hjemlosesundhed.dk/

Søg stillingen via nedenstående link senest fredag den 1. februar 2019.