Afdelingslæge til Operation og Intensiv, Regionshospitalet Viborg En stilling som afdelingslæge ved Hospitalsenhed Midt, Operation og Intensiv, er ledig til besættelse pr. 1. april 2018 eller efter aftale.

Dette job er udløbet

Stillingen er en fuldtidsstilling på 37 timer pr. uge.

Om stillingen/afdelingen
Operation og Intensiv omfatter operations- og anæstesiafsnit, intensivafsnit og opvågningsafsnit samt sterilcentral.

Normaltjeneste/vagt på tjenestestedet, 8-skiftet. Der er to tilstedeværelsesvagtlag med yngre læger og et vagtlag for overlæger med delvis rådighedsvagt.
Ansøger vil skulle deltage i tilstedeværelsesvagtlaget.

Der vil, efter aftale med Præhospitalet, være mulighed for at deltage i akutlægebilskørsel.

Afdelingen prioriterer undervisning, uddannelse og forskning højt. Det forventes, at ansøger aktivt kan bidrage inden for de nævnte områder.

Der kan rekvireres en stillings- og funktionsbeskrivelse her.

Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalerne Viborg, Silkeborg, Hammel Neurocenter og Skive og har ca. 4.200 ansatte samt et budget på 2,3 mia. kr. årligt.

De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.

Ved Regionshospital Viborg er en større tilbygning af et nyt akutcenter i fuld gang. Byggeriet forventes færdig ultimo 2018. I forbindelse hermed etableres en ny operationsgang med 10 operationsstuer, en ny skopi klinik og senere et nyt intensiv afsnit med 12 pladser.

Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk

Om løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området.

Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse.

Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Operation og Anæstesi.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen herunder stillings- og funktionsbeskrivelse kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Carsten Søndergaard Poulsen på tlf.: 78 44 52 01.

Din ansøgning
Din ansøgning indeholdende autorisationsID, oplysninger om uddannelse og hidtidig erfaring skal være os i hænde elektronisk senest den 25. januar 2019

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted tirsdag den 29. januar 2019.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.