Afdelingslæge til Øre-Næse-Halsafdelingen på Esbjerg Sygehus Øre, Næse og Halssygdomme

Ansøgningsfrist: 22/06/2023 Sydvestjysk Sygehus

En aktiv og initiativrig speciallæge i oto-rhino-laryngologi søges til ansættelse som afdelingslæge ved Sydvestjysk Sygehus Esbjerg pr. 1. aug. 2023 eller efter aftale.

Afdelingen
Afdelingen varetager udover undersøgelse og behandling af almindelige øre-næse-halssygdomme, ultralydsundersøgelse af hals, udredning af svimmelhed, stroboskopiske undersøgelser af larynx, FEES undersøgelser af synkefunktionen, CAS-FES bihulekirurgi, benign strumakirurgi samt mellemørekirurgi.

Der er til afdelingen tilknyttet forskningslektor, adjungeret professor, og der foregår forskning tvær- og monofagligt på højt niveau.

Øre-næse-halsafdelingen er sektioneret i et øre-næse-halskirurgisk og et audiologisk afsnit. Afdelingen modtager uselekterede øre-næse-halspatienter fra praksissektoren og selekterede patienter fra de praktiserende øre-næse-halslæger i Region Syddanmarks sydvestlige del, og optageområdet svarer til et patientgrundlag på godt 250.000 indbyggere.

Afdelingen har ingen egen sengeafdeling, men har senge på FAM´en, palliativ sengeafdeling, i fællesskab med Lungemedicinsk afdeling og på Børne- og Ungeafdelingen. Afdelingen har endvidere et stort ambulatorium med 4 daglige stuer. Vi har omkring 1.500 indlæggelser per år og over 20.000 ambulante besøg om året. Afdelingen varetager i henhold til den nye specialeplan den benigne thyreoideakirurgi i et tæt og formaliseret samarbejde med Endokrinologisk Afdeling på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg.

Afdelingen består af 1 cheflæge, 3 overlæger, 2 afdelingslæge, 1 Ph.d samt 4 uddannelsessøgende læger.

Afdelingen lægger stor vægt på at skabe et godt uddannelsesmiljø, og det sidste inspektorbesøg resulterede i en meget positiv inspektorrapport. Afdelingen varetager døgnvagt i form af tilkaldevagt fra bolig og yngre læger har en speciallæge i tilkaldevagt/beredskabsvagt som back up.

Løn- og ansættelsesforhold
Stillingen aflønnes i henhold til gældende overenskomst.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysning om stillingen kan fås ved henvendelse til cheflæge Jakob Matthisson, mail: jakob.ingdahl.matthisson@rsyd.dk eller tlf: 79182772

Ansøgning udfærdiges i henhold til Sundhedsstyrelsens retningslinier omhandlende de 7 kompetenceområder:  Se vedhæftede skema.

  • Medicinsk ekspert
  • Kommunikator
  • Samarbejder
  • Leder/administrator
  • Sundhedsfremmer
  • Akademiker
  • Professionel

Ansøgning
Ansøgningsfrist:. 22. Juni 2023

Ansættelsessamtaler er planlagt herefter.

Ansøgning sendes elektronisk.

Der indhentes børneattest forud for ansættelse.