Afdelingslæge til Øjensygdomme En stilling som afdelingslæge i Afdelingen for Øjensygdomme, Regionshospitalet Gødstrup er ledig til besættelse den 1. november 2022 eller efter aftale.

Dette job er udløbet

Stillingen ønskes besat af en speciallæge med interesse, kompetencer og kvalifikationer indenfor kataraktkirurgi og almen oftalmologi.

Fakta om os
Øjensygdomme på Regionshospitalet Gødstrup udgør sammen med Øjensygdomme på Århus Universitetshospital Region Midtjyllands tilbud inden for øjenspecialet i hospitalsregi.

Afdelingen består af Øjenklinik samt Øjen Ambulant Kirurgi på Regionshospitalet Gødstrup samt Øjenklinik i Center for Sundhed i Holstebro.

Vi modtager elektive og akutte patienter med henvisning fra egen praktiserende øjenlæge eller patienter henvist internt på Regionshospitalet Gødstrup. Vi modtager fortrinsvis patienter fra den vestlige del af Region Midtjylland (optageområde ca. 450.000 borgere), og de fleste undersøgelser, behandlinger og operationer i afdelingen varetages ambulant.

Vi fungerer som specialafdeling med alle hovedfunktioner og har regionsfunktioner inden for kirurgisk behandling af glaukom, tårevejslidelser, vitreoretinale sygdomme samt behandling med VEGF-hæmmer af våd AMD, RVO og DME.

Vi er et engageret hold af læger, sygeplejersker, optometrister, ortoptist og lægesekretærer. Afdelingens sygeplejersker og optometrister er uddannet til en række specialfunktioner.

Du kan læse mere om Afdelingen for Øjensygdomme her: https://www.regionshospitalet-goedstrup.dk/afdelinger/ojensygdomme/

Lægenormering:
Den lægelige normering i afdelingen er 1 cheflæge, 3 overlæger, 5 afdelingslæger, 2 1. reservelæger i hoveduddannelsesforløb (fase 3) samt 2 introduktionslæger.

Afdelingens uddannelsesforpligtelser:
Afdelingen varetager uddannelse af læger i hoveduddannelsesforløb (fase 3), introduktionslæger, sygeplejestuderende og lægesekretærelever.

Lægefaglige kvalifikationer:
De faglige kvalifikationer skal matche den funktionsbeskrivelse, der fremgår af funktions- og opgavebeskrivelsen. Afdelingslægen indgår i speciallægebetjent døgnvagt fra bolig.

Der vil være gode muligheder for deltagelse i inden- og udenlandske kurser og fokuserede ophold.

Ansøgningen bedes udformet i henhold til de 7 lægeroller.

Ansættelsesvilkår:
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til den til enhver tid gældende aftale mellem Danske Regioner og Yngre Læger.

Stillingen er omfattet af bestemmelserne om lokal løndannelse.

Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og autorisation.

Flere oplysninger:
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til chefsygeplejerske Dorte Banner Pedersen: dorte.banner@rm.dk – mobil: 29638960 eller cheflæge Jeppe Clausen JEPCLA@rm.dk – mobil: 30123037

Stillings- og funktionsbeskrivelse

Ansøgningsfrist:
Du kan søge jobbet ved at klikke på ”søg job”. Vedhæft din ansøgning og dit CV.

Ansøgningen skal være os i hænde senest søndag den 25. september 2022.

Der vil blive afholdt samtaler tirsdag d. 27. september 2022 om eftermiddagen.

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.