Afdelingslæge til Neurologisk Afdeling N, Odense Universitetshospital og Svendborg Neurologisk Afdeling N

Ansøgningsfrist: 2018-09-25T23:59:59 OUH Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus

1 stilling som afdelingslæge ved Neurologisk Afdeling N, Odense Universitetshospital er ledig til besættelse 1. november 2018 eller hurtigst muligt.  

 

Vi ønsker en speciallæge i neurologi med interesse for hovedpinesygdomme. Afdelingslægerne deltager i dækning af bagvagten (bunden 2-delt vagt). Frekvensen af disse vagter vil aktuelt være 2-3 pr. måned, men vil variere med antallet af hoveduddannelseslæger. Afdelingslægerne dækker desuden speciallægevagterne på lørdage (døgnvagt i tilkald). Endelig deltager afdelingslægerne i afvikling af stuegang, team-ambulatorium, fællesambulatorium, tilsynsvagter og søndagsstuegang.  

 

Hovedpineklinikken varetager diagnostik og behandling af hovedpine på regions- og højtspecialiseret funktion. Funktionen varetages af 1 overlæge samt 2 sygeplejersker. Der arbejdes i tværfaglige teams med selvstændige læge- og sygeplejekonsultationer samt fælleskonsultationer.  

 

Neurologisk Afdeling N varetager diagnostik og behandling af patienter fra Fyn og omliggende øer på hoved- og regionsniveau og af patienter fra hele regionen på en række områder på højt specialiseret niveau og er normeret med 18 overlæger og 8 afdelingslæger. Bagvagten varetages primært af afdelingens 8 hoveduddannelseslæger, mens 14 reservelæger har ansvaret for forvagten.  

 

Forventning:  

  • Speciallægekvalificering i neurologi
  • Interesse for hovedpinesygdomme
  • Interesse for kvalitetsudvikling
  • Lyst til at arbejde i en tværfaglig teamstruktur
  • Ønske om åben og respektfuld kommunikation imellem alle personalegrupper
  • Forståelse for at vores primære, fælles mål er udvikling af evidensbaseret diagnostik og behandling i optimerede patientforløb

 

Løn- og ansættelsesforhold:  

Ansættelse finder sted i henhold til overenskomst mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Foreningen af speciallæger. Region Syddanmark anvender prøvetid. Ansættelsen omfatter funktioner på både Odense- og Svendborgmatriklen.  

 

Yderligere oplysninger: Du er meget velkommen til at kontakte konstitueret ledende overlæge Helle Hvilsted Nielsen, Neurologisk Afdeling N, Odense Universitetshospital, tlf. 6541 2475, e-mail: helle.hvilsted.nielsen@rsyd.dk  

 

Region Syddanmark er én ansættelsesmyndighed. Hvad det betyder for dig, kan du læse om her: https://www.regionsyddanmark.dk/wm202311  

 

Ansøgningsfrist er 25. september 2018.  

 

Ansættelsessamtaler forventes afholdt onsdag 3. oktober 2018.  

 

Vi glæder os til at høre fra dig.