Afdelingslæge til Nationalt Genom Center

Dette job er udløbet

Vi søger en lægefaglig kollega med viden om, og stor interesse for genetisk diagnostik og personlig medicin til den sundhedsfaglige gruppe i Nationalt Genom Center.

Hvis du er speciallæge og er interesseret i at være med til at opbygge de nationale rammer for at anvende helgenomsekventering i patientbehandlingen er denne stilling lige noget for dig.

Om os  

I 2016 lancerede regeringen og Danske Regioner en National Strategi for Personlig Medicin. En central drivkraft for strategien er oprettelsen af et Nationalt Genom Center. Centeret er nu vedtaget ved lov og vi er parate til at gå i gang med de konkrete elementer i strategien.

Centeret skal i tæt samarbejde med bl.a. de stærke sundhedsfaglige miljøer og forskningsverdenen på tværs af landet være omdrejningspunkt for en visionær og balanceret udvikling af Personlig Medicin i Danmark. Centret skal bl.a. opbygge en fælles national infrastruktur for helgenomsekventering – dvs. sikre et nationalt velfungerende set-up, hvor patientprøver kan helgenomsekventeres og data analyseres, når der er brug for det til behandling eller forskning. Der bygges på de eksisterende kompetencer i landet, og koordinering, standardisering og nye tiltag skal sikres.

Mere information om den nationale strategi for Personlig Medicin findes på www.sum.dk under TEMA.

Nationalt Genom Center er organisatorisk forankret i Sundheds – og Ældreministeriet og er fysisk placeret på Ørestads Boulevard 5, 2300 København S. Centeret forventes på sigt at blive en organisation med en central kerne af ca. 40 medarbejdere, bestående af en gruppe, der skal sikre udvikling og daglig drift af data-infrastrukturen; en administrativ gruppe, der har fokus på det politiske, økonomiske, juridiske og kommunikationsområdet og en sundhedsfaglig gruppe, der overordnet skal sikre national udvikling og koordinering af helgenomsekventering og -fortolkning.

Dine arbejdsopgaver  

Du vil med din erfaring med genetik og med sundhedsvæsnet generelt blive en nøgleperson i Nationalt Genom Center. Din overordnede arbejdsopgave er at drive udvikling og koordinering af flere af de nationale initiativer inden for anvendelse af helgenomsekventering, herunder:
  • Nationalt set-up for helgenomsekventering
  • Koordinering af nationalt set-up for helgenomfortolkning
  • Definering af den nationale genomdatabase
  • Udvikling og drift af nationale vidensdatabaser til klinisk praksis
  • Fokus på kompetenceudvikling i samarbejde med uddannelsesmiljøerne.

Dette forudsætter et tæt samarbejde med sundhedsfaglige miljøer om bl.a. udarbejdelse af faglige standarder og retningslinjer, så anvendelsen af helgenomsekventering i den kliniske dagligdag udvikles hensigtsmæssigt og med høj kvalitet. Fortolkning af helgenomanalyserne skal foregå tæt på patienten i klinikken, men du skal være med til at udvikle et nationalt set-up, som sikrer koordinering og standardisering.

Du vil være i front for et nationalt samarbejde om udvikling og etablering af et system for vidensdeling, så klinikken sikres de nødvendige redskaber, og at ny viden opsamles og deles på tværs af landet. I samarbejde med relevante aktører skal der sikres fokus på relevant uddannelse og efteruddannelse. Desuden skal du holde dig orienteret om relevante internationale initiativer og skabe relevante samarbejder.

Du vil både skulle arbejde tæt sammen med dine kolleger i Nationalt Genom Center og med sundhedsfaglige miljøer i hele landet. Du skal være indstillet på en arbejdssituation, hvor du i høj grad er med til at definere opgaveløsningen, men også oplever meget forskelligartede opgaver og løbende prioritering af forskellige indsatsområder.

Din baggrund  

Du er speciallæge og har beskæftiget dig med genetisk diagnostik eller du har anden relevant erfaring, der har givet dig viden om anvendelse af genetiske analyser i patientbehandlingen.

Du har indsigt i både sundhedssektoren og forskningsverdenen og du skal kunne samarbejde og operere i komplekse organisatoriske omgivelser. Dit drive og din vedholdenhed skal være veludviklet.

Processikkerhed, analytisk skarphed og stærke kommunikative evner er efterspurgt. Du er en brobygger og et aktiv for sammenhængskraft og eksekvering. Du har et fagligt netværk i Danmark og har viden om relevante internationale miljøer.

Vi tilbyder  

Vi tilbyder et engageret miljø, mange forskelligartede opgaver og store muligheder for, at du kan sætte dit eget præg på opgaveløsningen. Du vil, i tæt samarbejde med vores samarbejdspartnere; Danske Regioner, universiteterne og de sundhedsfaglige miljøer i hele landet, bidrage til implementeringen af en af de fremmeste teknologier på sundhedsområdet, der har potentiale til at gøre en afgørende forskel for patienterne.

Bredt samarbejde på tværs af landet med regioner, universiteter, organisationer mv. er afgørende for centerets arbejde.

Løn og ansættelsesvilkår  

Ansættelsen sker i henhold til gældende overenskomst for læger i staten (indgået mellem Finansministeriet og Yngre Læger).

Der er mulighed for ansættelse på deltid.

Ønsket startdato 1. oktober 2018 eller hurtigst muligt derefter.

Vil du vide mere?  

Du kan få mere at vide om stillingen ved at ringe til direktør Gert Sørensen (2286 3266) eller chefkonsulent Karen Grønkjær (2927 9665).

Er du interesseret? 

Så send din ansøgning med CV og eksamensbevis samt dokumentation for speciallægeanerkendelse elektronisk via linket nederst i stillingsannoncen.

1. runde ansættelsessamtaler forventes afholdt fredag den 24. august 2018 (uge 34).

Eventuelle 2. samtaler forventes afholdt i uge 35.

Sundheds- og Ældreministeriet har røgfri arbejdstid.

Vi opfordrer alle interesserede til at søge stillingen – uanset alder, køn, religion, handicap, etnisk baggrund.