Afdelingslæge til geriatrisk afsnit, Slagelse Sygehus Har du lyst til at arbejde i en velfungerende lægegruppe, der brænder for udvikling af det geriatriske speciale?

Dette job er udløbet

Vil du være en del af et godt tværfagligt samarbejde?

Den geriatriske funktion 
Den geriatriske funktion ledes af den specialeansvarlige overlæge og to afdelingssygeplejersker fordelt på to sengeafsnit, med i alt 42 senge samt hukommelsesklinik og geriatrisk ambulatorium med funktion to dage ugentligt i Næstved.

Det ene afsnit varetager primært bred almen geriatri, det andet afsnit varetager orto-geriatri i tæt samarbejde med ortopædkirurgerne samt almen geriatri.
Som ambulante funktioner drives hukommelsesklinik i samarbejde med neurolog og neuropsykolog samt et geriatrisk ambulatorium, der også varetager faldudredning. I Region Sjælland henvises patienter til demensudredning via en central visitation.
Geriatrien har egen visitation til sengeafsnit. Der er tilsynsfunktion med visitation i akutafdelingen alle ugens syv dage, og der modtages primært patienter fra akutafdelingen.

Arbejdsopgaver
Der søges en afdelingslæge til varetagelse af klinisk funktion. Der vil også være god mulighed for ambulatoriefunktion og/eller funktion i hukommelsesklinikken. Afdelingen vil i særlig grad være indstillet på at fremme mulighed for faglig kompetenceudvikling og videnskabelig aktivitet.
Der vil være god mulighed for at dyrke eget interesseområde

Vi tilbyder

En spændende stilling med stor selvstændighed og god mulighed for sparring af ledelsesmæssig og faglig karakter og en arbejdsplads i konstant udvikling.

Vi forventer

  • Du er speciallæge i intern medicin: Geriatri
  • Du ser dig sig selv som en udpræget teamdeltager, både fagligt og ledelsesmæssigt
  • Du er samarbejdsvillig på tværs af faggrupper og specialer
  • Du ser værdi i at støtte yngre kollegers faglige udvikling
  • Du er fleksible og beslutningsdygtig
  • Du har gode kommunikationsevner

Medicinsk Afdeling 3
Geriatrisk Afdeling er en del af Medicinsk Afdeling 3 på Slagelse Sygehus.
Medicinsk område på Slagelse Sygehus er delt i tre afdelinger:
M1: Lungemedicin, Gastroenterologi og Reumatologi
M2: Kardiologi og Endokrinologi
M3: Neurologi og Geriatri

Du vil udelukkende have funktion i geriatrien.

Vagten
Du vil indgå i lang tjeneste/vagt. Vagten er delt, således at den geriatriske vagt udelukkende er for de geriatriske sengeafsnit med tilstedeværelse til kl. 21 alle ugens dage, herefter varetages vagtfunktionen af det medicinske vagthold. Vagthavende varetager også visitationsfunktionen alle ugens dage.

Ansøgning
Ansøger bedes forholde sig til de syv lægeroller (Medicinsk ekspert/lægefaglig, Kommunikator, Samarbejder, Leder/administrator/organisator, Sundhedsfremmer, Akademiker/forsker og underviser, Professionel), og at de faglige kompetencer matcher de faglige krav til stillingen.

Løn og ansættelsesvilkår
Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst og tillæg efter forhåndsaftaler.

Yderligere oplysninger
Specialeansvarlig overlæge Tina L. Carlsen, 23 81 87 73, tlc@regionsjaelland.dk

Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse 
Vi har viljen til at blive bedre hver dag

Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse er både et akut- og specialsygehus. Vi er ambitiøse og modige, og vi har viljen til at blive endnu bedre – hver dag. Vi ønsker at tiltrække de bedste medarbejdere, der tør tænke nyt og anderledes i hverdagen til patientens bedste.
Stærk faglighed og udvikling skal sikre god og ensartet høj kvalitet i behandlingen døgnet rundt. Vi skaber forbedringer og nye løsninger i fællesskab. Vi lægger vægt på datadrevet og synlig ledelse og tilsigter en uformel og uhøjtidelig omgangstone baseret på gensidig tillid mellem leder og medarbejder. Vi prioriterer uddannelse, forskning og udvikling, fordi vi mener, at faglighed er afgørende for at nå vores mål.
På Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse gør vi os umage med at skabe en udviklende og spændende arbejdsplads, og vi arbejder for at være Region Sjællands bedste uddannelsessted.

Dit behov – vores fælles opgave