Afdelingslæge til fod- og ankelkirurgisk sektor, Ortopædkirurgi, Regionshospitalet Viborg En stilling som afdelingslæge til fod- og ankelkirurgisk sektor ved Hospitalsenhed Midt, Ortopædkirurgi, Regionshospitalet Viborg, er ledig til besættelse pr. 1. december 2018 eller efter aftale.

Dette job er udløbet
Om stillingen
Stillingen ønskes besat med en speciallæge i ortopædkirurgi med særlig interesse for det fod-og ankelkirurgiske fagområde. Ansøgere med bred erfaring og, enten eller nuværende ansættelse på specialiseret afdeling vil blive foretrukket.Der kan rekvireres en stillingsbeskrivelse her.Vagtforhold
Aftale om evt. vagtfri stilling indgås ved ansættelsen

Om afdelingen
Ortopædkirurgi, Regionshospitalet Viborg har akut optag fra Viborg, Skive og Silkeborg kommuner med i alt ca. 225.000 indbyggere.

Afdelingens sengeafsnit har plads til i alt 29 indlagte patienter. Derudover har afdelingen en klinik med ca. 25.000 ambulante besøg årligt.

Afdelingen behandler patienter med et bredt spektrum af ortopædkirurgiske lidelser. Der er en høj og stigende aktivitet indenfor både den akutte og den elektive ortopædkirurgi.

Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Regionshospitalet Skive og har ca. 4.200 ansatte samt et budget på ca. 2,4 mia. kr. årligt.

De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.

Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk

Om løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området.

Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse.

Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Ortopædkirurgi.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Steen Olesen på tlf. 7844 6501

Ansøgningsfrist
Ansøgningen skal sendes elektronisk og være os i hænde senest den 18. november 2018 med dokumentation for uddannelse, specialuddannelse, tidligere beskæftigelse m.v

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale